_DSC0234_FKP_4

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie Ministrem ds. Integracji Europejskiej i Euro-Atlantyckiej Gruzji Victorem Dolidze w Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 5 października, 2017

_DSC0234_FKP_4

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie Ministrem ds. Integracji Europejskiej i Euro-Atlantyckiej Gruzji Victorem Dolidze w Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 5 października, 2017

29 września 2017 r. w siedzibie Fundacji im. K. Pułaskiego odbyło się w formule round-table spotkanie z gruzińskim Ministrem ds. Integracji Europejskiej i Euro-Atlantyckiej, panem Victorem Dolidze.

Spotkanie otworzył Zbigniew Pisarski, Prezes Fundacji im. K. Pułaskiego, który przywitał gościa, który w swojej karierze wielokrotnie bliski był sprawom polskim, a także przyczynił się do uruchomienia ruchu bezwizowego pomiędzy Gruzją a Unią Europejską. Podkreślił także panujący w Polsce konsensus co do wspierania zachodniego wektora w polityce Tbilisi.

Minister rozpoczął spotkanie prezentacją “New Information Environment and the Role of Strategic Communications”. Nakreślił w niej wyzwania i problemy stojące przed Gruzją w prezentowaniu założeń swojej polityki zbliżenia z UE i NATO w dzisiejszym środowisku informacyjnym, naznaczonym przez wpływ rosyjskiej propagandy i łatwość rozpowszechniania fałszywych informacji. Delegacja gruzińska była szczególnie zainteresowana doświadczeniem polskim w zakresie prowadzenia skutecznej komunikacji w trudnym otoczeniu.

Przedstawiciele think-tanków i ośrodków akademickich, którzy przybyli na spotkanie – m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Collegium Civitas, German Marshall Fund, Stowarzyszenia Euroatlantyckiego – przedstawili obserwacje i doświadczenia polskie i wnioski z prowadzonych przez siebie badań w tym obszarze.

Zarówno w odbiorze ministra Dolidze, jak i polskich uczestników spotkania, wymiana doświadczeń była niezwykle cenna i inspirująca.

Victor Dolidze od wielu lat związany jest zawodowo z instytucjami europejskimi i NATO-wskimi. Pracował m.in. jako Zastępca Szefa Wydziału NATO w Departamencie Polityczno-Wojskowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji (1997-1998); Szef Wydziału Relacji Dwustronnych w Departamencie Polityczno-Wojskowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji (1998-2000); Radca Ambasady Gruzji z Belgii, Holandii i Luksemburgu; członek Przedstawicielstwa Gruzji przy NATO (2000-2001); Radca ds. Politycznych w Przedstawicielstwie Gruzji przy NATO (2001-2004); Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji (2004-2005); Ambasador Gruzji w Austrii i na Węgrzech i Stały Przedstawiciel Gruzji przy OBWE i innych organizacjach międzynarodowych w Wiedniu (2005-2009).

W latach 2012-2015 pełnił funkcje Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej w Parlamencie Gruzji. Od marca 2015 jest współprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST, zgromadzenia przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim.

29 września 2017 r. w siedzibie Fundacji im. K. Pułaskiego odbyło się w formule round-table spotkanie z gruzińskim Ministrem ds. Integracji Europejskiej i Euro-Atlantyckiej, panem Victorem Dolidze.

Spotkanie otworzył Zbigniew Pisarski, Prezes Fundacji im. K. Pułaskiego, który przywitał gościa, który w swojej karierze wielokrotnie bliski był sprawom polskim, a także przyczynił się do uruchomienia ruchu bezwizowego pomiędzy Gruzją a Unią Europejską. Podkreślił także panujący w Polsce konsensus co do wspierania zachodniego wektora w polityce Tbilisi.

Minister rozpoczął spotkanie prezentacją “New Information Environment and the Role of Strategic Communications”. Nakreślił w niej wyzwania i problemy stojące przed Gruzją w prezentowaniu założeń swojej polityki zbliżenia z UE i NATO w dzisiejszym środowisku informacyjnym, naznaczonym przez wpływ rosyjskiej propagandy i łatwość rozpowszechniania fałszywych informacji. Delegacja gruzińska była szczególnie zainteresowana doświadczeniem polskim w zakresie prowadzenia skutecznej komunikacji w trudnym otoczeniu.

Przedstawiciele think-tanków i ośrodków akademickich, którzy przybyli na spotkanie – m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Collegium Civitas, German Marshall Fund, Stowarzyszenia Euroatlantyckiego – przedstawili obserwacje i doświadczenia polskie i wnioski z prowadzonych przez siebie badań w tym obszarze.

Zarówno w odbiorze ministra Dolidze, jak i polskich uczestników spotkania, wymiana doświadczeń była niezwykle cenna i inspirująca.

Victor Dolidze od wielu lat związany jest zawodowo z instytucjami europejskimi i NATO-wskimi. Pracował m.in. jako Zastępca Szefa Wydziału NATO w Departamencie Polityczno-Wojskowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji (1997-1998); Szef Wydziału Relacji Dwustronnych w Departamencie Polityczno-Wojskowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji (1998-2000); Radca Ambasady Gruzji z Belgii, Holandii i Luksemburgu; członek Przedstawicielstwa Gruzji przy NATO (2000-2001); Radca ds. Politycznych w Przedstawicielstwie Gruzji przy NATO (2001-2004); Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji (2004-2005); Ambasador Gruzji w Austrii i na Węgrzech i Stały Przedstawiciel Gruzji przy OBWE i innych organizacjach międzynarodowych w Wiedniu (2005-2009).

W latach 2012-2015 pełnił funkcje Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej w Parlamencie Gruzji. Od marca 2015 jest współprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST, zgromadzenia przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim.