20161130_120504

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie z p. Waquarem Munawarem – prezesem NMAE – w siedzibie FKP

Opublikowano: 1 grudnia, 2016

20161130_120504

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie z p. Waquarem Munawarem – prezesem NMAE – w siedzibie FKP

Opublikowano: 1 grudnia, 2016

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Fundacji Pułaskiego odbyło się spotkanie eksperckie z p. Waquarem Munawarem – prezesem NMAE. Celem spotkania była przedyskutowanie generalnej polityki Pakistanu, jak również interesów poszczególnych graczy w regionie oraz wpływu jaki będzie miał wynik listopadowych wyborów prezydenckich w USA na dynamikę stosunków w Azji Południowej. Ponadto, podczas spotkania została poruszona kwestia projektu tzw. chińsko-pakistańskiego korytarza ekonomicznego (China-Pakistan Economic Corridor), jak również bilateralne relacje Pakistan-Afganistan oraz Pakistan-Indie i ich wpływ na sytuację w regionie. W ostatniej części ocenie został poddany wpływ wyżej wymienionych geopolitycznych aspektów bezpieczeństwa Azji Południowej na Europę i szeroko rozumiany Zachód.

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Fundacji Pułaskiego odbyło się spotkanie eksperckie z p. Waquarem Munawarem – prezesem NMAE. Celem spotkania była przedyskutowanie generalnej polityki Pakistanu, jak również interesów poszczególnych graczy w regionie oraz wpływu jaki będzie miał wynik listopadowych wyborów prezydenckich w USA na dynamikę stosunków w Azji Południowej. Ponadto, podczas spotkania została poruszona kwestia projektu tzw. chińsko-pakistańskiego korytarza ekonomicznego (China-Pakistan Economic Corridor), jak również bilateralne relacje Pakistan-Afganistan oraz Pakistan-Indie i ich wpływ na sytuację w regionie. W ostatniej części ocenie został poddany wpływ wyżej wymienionych geopolitycznych aspektów bezpieczeństwa Azji Południowej na Europę i szeroko rozumiany Zachód.