FKP_NEWS_BSSC_SKBM

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP – prezentacja kluczowego dokumentu Biura Bezpieczeństwa Narodowego podczas Baltic Sea Security Conference 2017

Opublikowano: 22 czerwca, 2017

FKP_NEWS_BSSC_SKBM

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP – prezentacja kluczowego dokumentu Biura Bezpieczeństwa Narodowego podczas Baltic Sea Security Conference 2017

Opublikowano: 22 czerwca, 2017

W lutym br. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) opracowało „Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej”, która proponuje m.in. budowę Marynarki Wojennej średniej wielkości, opartej na fregatach wielozadaniowych. BBN zaprezentuje swój strategiczny dokument uczestnikom Baltic Sea Security Conference 2017.

Strategiczną koncepcję przygotował, pracujący od lutego 2016 r., zespół kierowany przez zastępcę szefa BBN – początkowo był nim Jarosław Brysiewicz, zastąpiony w listopadzie 2016 r. przez Dariusza Gwizdałę. W zespole byli także: rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. Tomasz Szubrycht, kmdr rez. prof. Andrzeja Makowski z tej samej uczelni (zastępca przewodniczącego), dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. bryg. Jarosław Kraszewski, trzej członkowie think-tanku Rada Budowy Okrętów: kmdr por. rez. Maciej Janiak, kmdr ppor. rez. Cezary Cierzan i Szymon Hatłas (sekretarz zespołu i prezes Instytutu gen. Józefa Hallera), a także dr Sławomir Kamiński i Agnieszka Adamusińska z BBN.

BSSC2017 jest wydarzeniem skierowanym do polityków, wojskowych, ekspertów i środowisk akademickich w celu  wymiany doświadczeń między państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz zacieśniania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w jego militarnym wymiarze. Zadaniem konferencji będzie więc ocena możliwości utrzymania bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz analiza perspektyw współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi i przemysłem obronnym państw regionu Morza Bałtyckiego.

Polska w chwili obecnej realizuje program modernizacji Sił Zbrojnych, w tym Marynarki Wojennej. W tym kontekście podczas Baltic Sea Security Conference 2017 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprezentuje „Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej” opracowaną we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej i Radą Budowy Okrętów. Prezydent Andrzej Duda we wstępie do opracowania podkreślił że, „opracowanie strategicznego dokumentu koncepcyjnego w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego RP wynika z potrzeby zapewnienia zdolności państwa polskiego do reagowania na zagrożenia pojawiające się w konsekwencji dynamicznie zmieniających warunków bezpieczeństwa Polski”. Dokument ten oraz doświadczenia innych państw Zachodu mogą okazać się bardzo przydatne przy wyborze odpowiednich rozwiązań dla Polski. Podczas wydarzenia zostaną również przedstawione wnioski z gry wojennej – symulacji potencjalnego konfliktu zbrojnego na wschodniej flance NATO na platformie HEGEMON – oraz podsumowanie Triseminarium nt. możliwych rozwiązań w programie okrętów podwodnych nowej generacji Orka odbywającego się pod patronatem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michałem Dworczykiem i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartoszem Cichockim  wezmą udział w otwarciu konferencji Baltic Sea Security Conference 2017 (BSSC2017). Konferencja stanowi odpowiedź na wzrost aktywności militarnej w regionie Morza Bałtyckiego Federacji Rosyjskiej oraz potrzebę pogłębienia współpracy w akwenie między państwami NATO i UE. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.

Wśród potwierdzonych prelegentów wydarzenia znajdują się m.in.: gen. Jarosław Kraszewski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Laurynas Kasčiūnas – Członek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Parlament Republiki Litewskiej; Mikko Kinnunen – Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii; Jacek Najder – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Spraw Zagranicznych (2008-2011), Ambasador RP przy NATO (2011-2016); Philip Karber – President of Potomac Foundation; Bruno Lété – Senior Fellow, Security and Defense w The German Marshall Fund of the United States, gen. Kenneth E. Todorov – Deputy Director of the Missile Defense Agency (2014-2016), Jen Judson – Defence News;  Mark Guzinger – Senior Fellow, Center for Strategic and Budgetary Assessments oraz Thomas-Durell Young – Program Manager, Europe, Center for Civil-Military Relations, Naval Postgraduate School Monterey, Stany Zjednoczone.

BSSC2017 został objęty patronatami m.in. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Partnerami konferencji są DefenseNews oraz ZBiAM. Wydarzenie oficjalnie wspiera również NATO.

W lutym br. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) opracowało „Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej”, która proponuje m.in. budowę Marynarki Wojennej średniej wielkości, opartej na fregatach wielozadaniowych. BBN zaprezentuje swój strategiczny dokument uczestnikom Baltic Sea Security Conference 2017.

Strategiczną koncepcję przygotował, pracujący od lutego 2016 r., zespół kierowany przez zastępcę szefa BBN – początkowo był nim Jarosław Brysiewicz, zastąpiony w listopadzie 2016 r. przez Dariusza Gwizdałę. W zespole byli także: rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. Tomasz Szubrycht, kmdr rez. prof. Andrzeja Makowski z tej samej uczelni (zastępca przewodniczącego), dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. bryg. Jarosław Kraszewski, trzej członkowie think-tanku Rada Budowy Okrętów: kmdr por. rez. Maciej Janiak, kmdr ppor. rez. Cezary Cierzan i Szymon Hatłas (sekretarz zespołu i prezes Instytutu gen. Józefa Hallera), a także dr Sławomir Kamiński i Agnieszka Adamusińska z BBN.

BSSC2017 jest wydarzeniem skierowanym do polityków, wojskowych, ekspertów i środowisk akademickich w celu  wymiany doświadczeń między państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz zacieśniania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w jego militarnym wymiarze. Zadaniem konferencji będzie więc ocena możliwości utrzymania bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz analiza perspektyw współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi i przemysłem obronnym państw regionu Morza Bałtyckiego.

Polska w chwili obecnej realizuje program modernizacji Sił Zbrojnych, w tym Marynarki Wojennej. W tym kontekście podczas Baltic Sea Security Conference 2017 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprezentuje „Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej” opracowaną we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej i Radą Budowy Okrętów. Prezydent Andrzej Duda we wstępie do opracowania podkreślił że, „opracowanie strategicznego dokumentu koncepcyjnego w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego RP wynika z potrzeby zapewnienia zdolności państwa polskiego do reagowania na zagrożenia pojawiające się w konsekwencji dynamicznie zmieniających warunków bezpieczeństwa Polski”. Dokument ten oraz doświadczenia innych państw Zachodu mogą okazać się bardzo przydatne przy wyborze odpowiednich rozwiązań dla Polski. Podczas wydarzenia zostaną również przedstawione wnioski z gry wojennej – symulacji potencjalnego konfliktu zbrojnego na wschodniej flance NATO na platformie HEGEMON – oraz podsumowanie Triseminarium nt. możliwych rozwiązań w programie okrętów podwodnych nowej generacji Orka odbywającego się pod patronatem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michałem Dworczykiem i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartoszem Cichockim  wezmą udział w otwarciu konferencji Baltic Sea Security Conference 2017 (BSSC2017). Konferencja stanowi odpowiedź na wzrost aktywności militarnej w regionie Morza Bałtyckiego Federacji Rosyjskiej oraz potrzebę pogłębienia współpracy w akwenie między państwami NATO i UE. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.

Wśród potwierdzonych prelegentów wydarzenia znajdują się m.in.: gen. Jarosław Kraszewski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Laurynas Kasčiūnas – Członek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Parlament Republiki Litewskiej; Mikko Kinnunen – Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii; Jacek Najder – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Spraw Zagranicznych (2008-2011), Ambasador RP przy NATO (2011-2016); Philip Karber – President of Potomac Foundation; Bruno Lété – Senior Fellow, Security and Defense w The German Marshall Fund of the United States, gen. Kenneth E. Todorov – Deputy Director of the Missile Defense Agency (2014-2016), Jen Judson – Defence News;  Mark Guzinger – Senior Fellow, Center for Strategic and Budgetary Assessments oraz Thomas-Durell Young – Program Manager, Europe, Center for Civil-Military Relations, Naval Postgraduate School Monterey, Stany Zjednoczone.

BSSC2017 został objęty patronatami m.in. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Partnerami konferencji są DefenseNews oraz ZBiAM. Wydarzenie oficjalnie wspiera również NATO.