AMD_v2_Scholarships_3

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Stypendia Pułaskiego na Akademię Młodych Dyplomatów

Opublikowano: 30 sierpnia, 2018

AMD_v2_Scholarships_3

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Stypendia Pułaskiego na Akademię Młodych Dyplomatów

Opublikowano: 30 sierpnia, 2018

APLIKUJ NA STYPENDIA PUŁASKIEGO!  Kliknij tutaj

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oferuje pełni finansowane stypendia na uczestnictwo w Akademii Młodych Dyplomatów #AMD – roczny program dyplomatyczny dla młodych światowych liderów organizowany przez Akademię Młodych Dyplomatów.

Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem dyplomatycznym przygotowującym przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duchu odpowiedzialności za otaczający świat. Adresowany do studentów starszych roczników oraz absolwentów, program oferuje m. in. ponad 70 godzin  zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową, wizyty studyjne oraz sesję studyjną poza Warszawą.

Od 2004 roku program ukończyło ponad 2800 uczestników z 60 krajów. Ponad 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.

Od 2005 roku Europejska Akademia Dyplomacji współpracuje z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) – czołowym polskim think-thankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Misją FKP jest m.in. wspieranie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Od 2005 Fundcja przyznała ponad 70 pełnych stypendiów. W 2018 roku Fundacja ufunduje do 15 częściowych lub pełnych stypendiów dla najlepszych studentów z całego świata, którzy będą mogli dołączyć do ponad 150 uczestników tegorocznej edycji Programu Akademia Młodych Dyplomatów. Ostateczna decyzja dotycząca stypendiów zostanie podjęta przez Zarząd Fundacji i uzależniona od potrzeb. Intencją Fundacji jest przyznanie możliwie największej liczby stypendiów.

Jednocześnie przypominamy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia w trakcie trwania Programu.

Więcej o Akadami Młodych Dyplomatów kliknij tutaj
Więcej o Europejskiej Akademii Dyplomacji kliknij tutaj

APLIKUJ NA STYPENDIA PUŁASKIEGO!  Kliknij tutaj

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oferuje pełni finansowane stypendia na uczestnictwo w Akademii Młodych Dyplomatów #AMD – roczny program dyplomatyczny dla młodych światowych liderów organizowany przez Akademię Młodych Dyplomatów.

Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem dyplomatycznym przygotowującym przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duchu odpowiedzialności za otaczający świat. Adresowany do studentów starszych roczników oraz absolwentów, program oferuje m. in. ponad 70 godzin  zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową, wizyty studyjne oraz sesję studyjną poza Warszawą.

Od 2004 roku program ukończyło ponad 2800 uczestników z 60 krajów. Ponad 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.

Od 2005 roku Europejska Akademia Dyplomacji współpracuje z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) – czołowym polskim think-thankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Misją FKP jest m.in. wspieranie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Od 2005 Fundcja przyznała ponad 70 pełnych stypendiów. W 2018 roku Fundacja ufunduje do 15 częściowych lub pełnych stypendiów dla najlepszych studentów z całego świata, którzy będą mogli dołączyć do ponad 150 uczestników tegorocznej edycji Programu Akademia Młodych Dyplomatów. Ostateczna decyzja dotycząca stypendiów zostanie podjęta przez Zarząd Fundacji i uzależniona od potrzeb. Intencją Fundacji jest przyznanie możliwie największej liczby stypendiów.

Jednocześnie przypominamy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia w trakcie trwania Programu.

Więcej o Akadami Młodych Dyplomatów kliknij tutaj
Więcej o Europejskiej Akademii Dyplomacji kliknij tutaj