FKP_KPEM_GlobalnyLider_20180608_014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Sukces konferencji Globalny Lider.PL: Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych.

Opublikowano: 20 czerwca, 2018

FKP_KPEM_GlobalnyLider_20180608_014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Sukces konferencji Globalny Lider.PL: Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych.

Opublikowano: 20 czerwca, 2018

W dniach 8-9 czerwca odbyła się pierwsza edycja konferencji – Globalny Lider.PL: Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych. Kongres zgromadził ponad 50 ekspertów z Brukseli, 20 byłych i obecnych ambasadorów oraz ponad 250 uczestników, z doświadczeniem zawodowym w organizacjach międzynarodowych, sektorze pozarządowym, nauce, oraz biznesie.

Podczas wydarzenia byli również obecni goście honorowi: Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP, pan Jarosław Gowin Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Adam Bondar, Rzecznik Praw Obywatelskich, oraz pan Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wzięli oni aktywny udział w konferencji, przedstawiając swoją wizję wzmocnienia pozycji polskich ekspertów międzynarodowych w poszczególnych dziedzinach.

Organizatorem Kongresu była Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, a partnerami strategicznymi Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Stowarzyszenie Network PL. Kongres został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Konfederacji Pracodawców RP. Specjalnym Partnerem Debaty Ambasadorów było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Ponadto do grona partnerów instytucjonalnych wydarzenia dołączyło kilkadziesiąt polskich organizacji pozarządowych.

Ideą Kongresu było interdyscyplinarne spotkanie polskich ekspertów pracujących w międzynarodowych organizacjach i instytucjach, a także ośrodkach analitycznych, uniwersytetach i podmiotach sektora prywatnego. Spotkanie umożliwiło ekspertom debatę na temat kompleksowego podejścia do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy na rzecz rozwoju, współpracy gospodarczej oraz propagowania demokracji i praw człowieka.

Kongres składał się z trzech bloków merytorycznych: analizy, wizji i realizacji. W każdym z bloków odbyły się panele dyskusyjne oraz kilka sesji z zaproszonymi prelegentami. Wszystkie dyskusje dotyczyły szerokiej gamy tematów od gospodarki i finansów czy sztucznej inteligencji przez wartości do bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pomocy humanitarnej. Przewodnim tematem była rola jaką polscy eksperci w danej tematyce odgrywają lub jaką mogą odgrywać jeżeli odpowiednie procesy będę
Prelegenci prowadzili bardzo ciekawe dyskusje, które skupiały się nie na analizie procedur, ale przede wszystkim na praktycznych aspektach wraz z rekomendacjami wynikającymi z ich bogatego doświadczenia.

W drugim dniu Kongresu odbyła się tzw. „Globalna Kawiarnia Liderów”, która miała charakter mniej formalnego spotkania networkingowego. Udział w tej części był otwarty nie tylko dla renomowanych ekspertów z instytucji międzynarodowych, ale także dla młodych i ambitnych osób pragnących w przyszłości rozpocząć karierę w środowisku międzynarodowym. W ramach Kawiarni Liderów odbył się również warsztat współorganizowany z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce na temat aktywności w nadchodzących wyborach do tej ważnej instytucji.

Pełen program Kongresu dostępny jest tutaj

Kongres zaingurował prace nad stworzeniem strategii na rzecz rozwijania polskiej ekspertyzy, oraz wzmacniania roli polskich ekspertów za granicą. Wraz z raportem z konferencji zostanie przygotowany plan działań oraz rekomendacje dla wszystkich interesariuszy tego procesu, zwłaszcza administracji publicznej. W ramach inicjatywy Globalnylider.pl zostanie powstanie również siec ekspertów, łączona poprzez portal internetowy.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o naszej inicjatywie na portalu GlobalnyLider.pl, na www.pulaski.pl/kpem oraz w mediach społecznościach.

W dniach 8-9 czerwca odbyła się pierwsza edycja konferencji – Globalny Lider.PL: Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych. Kongres zgromadził ponad 50 ekspertów z Brukseli, 20 byłych i obecnych ambasadorów oraz ponad 250 uczestników, z doświadczeniem zawodowym w organizacjach międzynarodowych, sektorze pozarządowym, nauce, oraz biznesie.

Podczas wydarzenia byli również obecni goście honorowi: Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP, pan Jarosław Gowin Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Adam Bondar, Rzecznik Praw Obywatelskich, oraz pan Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wzięli oni aktywny udział w konferencji, przedstawiając swoją wizję wzmocnienia pozycji polskich ekspertów międzynarodowych w poszczególnych dziedzinach.

Organizatorem Kongresu była Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, a partnerami strategicznymi Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Stowarzyszenie Network PL. Kongres został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Konfederacji Pracodawców RP. Specjalnym Partnerem Debaty Ambasadorów było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Ponadto do grona partnerów instytucjonalnych wydarzenia dołączyło kilkadziesiąt polskich organizacji pozarządowych.

Ideą Kongresu było interdyscyplinarne spotkanie polskich ekspertów pracujących w międzynarodowych organizacjach i instytucjach, a także ośrodkach analitycznych, uniwersytetach i podmiotach sektora prywatnego. Spotkanie umożliwiło ekspertom debatę na temat kompleksowego podejścia do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy na rzecz rozwoju, współpracy gospodarczej oraz propagowania demokracji i praw człowieka.

Kongres składał się z trzech bloków merytorycznych: analizy, wizji i realizacji. W każdym z bloków odbyły się panele dyskusyjne oraz kilka sesji z zaproszonymi prelegentami. Wszystkie dyskusje dotyczyły szerokiej gamy tematów od gospodarki i finansów czy sztucznej inteligencji przez wartości do bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pomocy humanitarnej. Przewodnim tematem była rola jaką polscy eksperci w danej tematyce odgrywają lub jaką mogą odgrywać jeżeli odpowiednie procesy będę
Prelegenci prowadzili bardzo ciekawe dyskusje, które skupiały się nie na analizie procedur, ale przede wszystkim na praktycznych aspektach wraz z rekomendacjami wynikającymi z ich bogatego doświadczenia.

W drugim dniu Kongresu odbyła się tzw. „Globalna Kawiarnia Liderów”, która miała charakter mniej formalnego spotkania networkingowego. Udział w tej części był otwarty nie tylko dla renomowanych ekspertów z instytucji międzynarodowych, ale także dla młodych i ambitnych osób pragnących w przyszłości rozpocząć karierę w środowisku międzynarodowym. W ramach Kawiarni Liderów odbył się również warsztat współorganizowany z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce na temat aktywności w nadchodzących wyborach do tej ważnej instytucji.

Pełen program Kongresu dostępny jest tutaj

Kongres zaingurował prace nad stworzeniem strategii na rzecz rozwijania polskiej ekspertyzy, oraz wzmacniania roli polskich ekspertów za granicą. Wraz z raportem z konferencji zostanie przygotowany plan działań oraz rekomendacje dla wszystkich interesariuszy tego procesu, zwłaszcza administracji publicznej. W ramach inicjatywy Globalnylider.pl zostanie powstanie również siec ekspertów, łączona poprzez portal internetowy.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o naszej inicjatywie na portalu GlobalnyLider.pl, na www.pulaski.pl/kpem oraz w mediach społecznościach.