Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa tematem trzeciego spotkania w FKP

Opublikowano: 12 czerwca, 2014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa tematem trzeciego spotkania w FKP

Opublikowano: 12 czerwca, 2014

W dniu 9 czerwca 2014 roku odbyło się trzecie spotkanie eksperckie, organizowane w formule Chatham House w ramach programu „Cyberbezpieczeństwo”. Tematem debaty były technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa RP. Wśród gości Fundacji obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także sektora prywatnego.
Jednym z pierwszych wątków dyskusji była potrzeba budowania potencjału technologicznego w obszarach kluczowych dla funkcjonowania państwa. Uczestnicy podkreślili, że Polska nie jest obecnie zdolna do stworzenia całej infrastruktury i systemu cyberbezpieczeństwa wyłącznie własnymi zasobami. Osiągnięcie celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, wymaga wieloletnich inwestycji infrastrukturalnych, a także zdobycia odpowiednich doświadczeń w tej materii. Według gości Fundacji, instytucją wyznaczającą dobry kierunek rozwoju jest obecnie Narodowe Centrum Kryptologii.
Podczas debaty niejednokrotnie zaznaczono, że cyberbezpieczeństwo państwa nie jest możliwe bez odpowiednio wykwalifikowanych kadr. W najbliższej przyszłości niezbędne będzie większe inwestowanie w specjalistów pracujących dla administracji państwowej, zwłaszcza w odniesieniu do budowy i obsługi urządzeń, a także usług IT i ICT. Kluczową kwestią dla intensyfikacji działań w obszarze cyberbezpieczeństwa będzie również pogłębienie współpracy między administracją a sektorem prywatnym. Zdaniem zgromadzonych w Fundacji ekspertów jednym z możliwych rozwiązań jest powołanie instytucji będącej zarówno centrum kompetencyjnym, jak i ośrodkiem współpracy między państwem, sektorem prywatnym i ośrodkami akademickimi. Funkcją centrum byłoby opracowywanie strategii rozwoju systemu cyberbezpieczeństwa RP, a także ułatwienie komunikacji między poszczególnymi sektorami gospodarki.
Jednym z ostatnich wątków debaty była konieczność opracowywania rozwiązań o charakterze predykcyjnym a nie jedynie reakcyjnym. O znaczeniu działań tego typu świadczą m.in. ostatnie ataki hakerów na MSZ Belgii. Złośliwe oprogramowanie „Snake”, które zainfekowało sieć belgijskiego MSZ i zablokowało jej funkcjonowanie przez kilka dni, umożliwiło przejęcie wrażliwych danych NATO dotyczących sytuacji na Ukrainie. Wydarzenie to dowodzi o konieczności zintensyfikowania działań państwa w obszarze cyberbezpieczeństwa RP.

W dniu 9 czerwca 2014 roku odbyło się trzecie spotkanie eksperckie, organizowane w formule Chatham House w ramach programu „Cyberbezpieczeństwo”. Tematem debaty były technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa RP. Wśród gości Fundacji obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także sektora prywatnego.
Jednym z pierwszych wątków dyskusji była potrzeba budowania potencjału technologicznego w obszarach kluczowych dla funkcjonowania państwa. Uczestnicy podkreślili, że Polska nie jest obecnie zdolna do stworzenia całej infrastruktury i systemu cyberbezpieczeństwa wyłącznie własnymi zasobami. Osiągnięcie celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, wymaga wieloletnich inwestycji infrastrukturalnych, a także zdobycia odpowiednich doświadczeń w tej materii. Według gości Fundacji, instytucją wyznaczającą dobry kierunek rozwoju jest obecnie Narodowe Centrum Kryptologii.
Podczas debaty niejednokrotnie zaznaczono, że cyberbezpieczeństwo państwa nie jest możliwe bez odpowiednio wykwalifikowanych kadr. W najbliższej przyszłości niezbędne będzie większe inwestowanie w specjalistów pracujących dla administracji państwowej, zwłaszcza w odniesieniu do budowy i obsługi urządzeń, a także usług IT i ICT. Kluczową kwestią dla intensyfikacji działań w obszarze cyberbezpieczeństwa będzie również pogłębienie współpracy między administracją a sektorem prywatnym. Zdaniem zgromadzonych w Fundacji ekspertów jednym z możliwych rozwiązań jest powołanie instytucji będącej zarówno centrum kompetencyjnym, jak i ośrodkiem współpracy między państwem, sektorem prywatnym i ośrodkami akademickimi. Funkcją centrum byłoby opracowywanie strategii rozwoju systemu cyberbezpieczeństwa RP, a także ułatwienie komunikacji między poszczególnymi sektorami gospodarki.
Jednym z ostatnich wątków debaty była konieczność opracowywania rozwiązań o charakterze predykcyjnym a nie jedynie reakcyjnym. O znaczeniu działań tego typu świadczą m.in. ostatnie ataki hakerów na MSZ Belgii. Złośliwe oprogramowanie „Snake”, które zainfekowało sieć belgijskiego MSZ i zablokowało jej funkcjonowanie przez kilka dni, umożliwiło przejęcie wrażliwych danych NATO dotyczących sytuacji na Ukrainie. Wydarzenie to dowodzi o konieczności zintensyfikowania działań państwa w obszarze cyberbezpieczeństwa RP.