Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego ma przyjemność zaprezentować najnowszy raport pt. „The Real Financial Cost of Nord Stream 2  – Economic Sensitivity Analysis of the Alternatives to the Offshore Pipeline”. Raport poddaje analizie ekonomiczne aspekty projektu Nord Stream 2, biorąc pod uwagę początkowe założenia inwestycji, a także porównuje z kosztami budowy gazociągu przy linii brzegowej. W raporcie zaprezentowane zostały 3 alternatywne inwestycje, które charakteryzują się znacząco mniejszymi kosztami realizacji. Autorem raportu jest Piotr Przybyło.

W praktyce pierwsze pytanie w ramach każdej analizy ekonomicznej dotyczącej projektu Nord Stream 2 dotyczy faktycznej ceny realizacji przedsięwzięcia. W przeciągu ostatnich lat różne publikacje dostarczały rozbieżnych projekcji kosztów budowy gazociągu. Aktualne badania sugerują, że inwestycja Nord Stream 2 będzie kosztować ok. 9,5-10 miliardów euro.

Okazuje się jednak, że powyższa kwota nie jest ostatecznym kosztem inwestycji gdyż Nord Stream 2 nie spełni swojej funkcji bez odpowiedniej uzupełniającej sieci przesyłowej. Bez dodatkowych gazociągów, zarówno wybudowanych po stronie europejskiej, jak i rosyjskiej, projekt Nord Stream 2 jest tylko rurą prowadzącą z punktu A do punktu B. Oznacza to, że poza samym gazociągiem wymagane są dodatkowe inwestycje infrastrukturalne umożliwiające przesyłanie rocznie 55 miliardów metrów sześciennych surowca z Zachodniej Syberii do rosyjskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Pobierz raport tutaj