TRISEMINARIUM: Przyszłość okrętów podwodnych w Marynarce Wojennej RP

TRISEMINARIUM: Przyszłość okrętów podwodnych w Marynarce Wojennej RP

Mamy przyjemność poinformować, że Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego będzie organizować, w miesiącach marzec – maj, serię trzech seminariów na temat rozwiązań technologicznych i zdolności bojowych konwencjonalnych okrętów podwodnych oferowanych Polsce w ramach programu „Orka”. Wnioski z seminarium zostaną opublikowane w formie policy paper oraz dostarczone ośrodkom decyzyjnym i Siłom Zbrojnym RP.

Triseminarium ma na celu prezentację rozwiązań technologicznych oraz doświadczeń marynarek wojennych państw NATO i Unii Europejskiej wykorzystujących konwencjonalne okręty podwodne. Każde seminarium poświęcone zostanie doświadczeniom i systemom stosowanym w państwach trzecich – marcowe dla marynarki wojennej Niemiec, kwietniowe dla marynarki wojennej Francji, majowe dla marynarki wojennej Szwecji. Oprócz prezentacji związywanych ze zdolnościami i wykorzystanymi technologiami poszczególnych systemów planowana jest dyskusja z udziałem ekspertów, wojskowych oraz przedstawicieli mediów i środowiska akademickiego. Po każdym seminarium przygotowany zostanie raport na temat danego rozwiązania w wersji jawnej oraz zastrzeżonej. Pierwszy opublikowany będzie na stronie internetowej Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, drugi przesłany do ośrodków państwowych, tj. Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP oraz Senatu RP.

Dzięki prezentacji doświadczeń oraz wykorzystywanych technologii planujemy uporządkować i usystematyzować dotychczasowe informacje, znajdujące się w obiegu zarówno wśród ekspertów jak i szerszej opinii publicznej. Spowoduje to wzrost świadomości społecznej związanej z nadciągającą wielomiliardową decyzją o zakupie okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP i tym samym stanowić będzie element kontroli społecznej nad wydatkami zbrojeniowymi. Systematyzacja rozwiązań technicznych i ich wydanie w formie raportu policy paper w wersjach jawnej (dla opinii publicznej) i poufnej wraz z rekomendacjami (dla władz i Sił Zbrojnych RP) będzie służyło także wsparciu merytorycznemu ośrodków decyzyjnych ze strony środowiska eksperckiego i organizacji pozarządowych.

Triseminarium otrzymało patronat honorowy ze strony Pana Michała Jacha, Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP oraz Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Wszystkie trzy wydarzenia odbędą się w Warszawie a uczestnictwo w nich możliwe będzie wyłącznie na zaproszenie.

Seria trzech seminariów stanowić będzie element Road to WSF, która swój półmetek osiągnie w planowanej na przełom czerwca i lipca konferencji Balic Sea Security 2017 gdzie dokonana zostanie pełna prezentacja wyników Triseminarium.

W sprawach związanych z seminarium prosimy o kontakt z:

Kamilem Mazurkiem, tel. +48 22 378 11 94, e-mail: kmazurek@pulaski.pl

PATRONATY