FKP_NEWS_CGP

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Umocnienie relacji z Polską to główne zadanie władz gruzińskich – spotkanie „Georgia after NATO Warsaw Summit”

Opublikowano: 20 maja, 2017

FKP_NEWS_CGP

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Umocnienie relacji z Polską to główne zadanie władz gruzińskich – spotkanie „Georgia after NATO Warsaw Summit”

Opublikowano: 20 maja, 2017

W piątek 19 maja Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego upamiętniła 25. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Gruzją organizując dyskusję z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Gruzji Irakliego Kobakhidze, który odbywał wizytę w Polsce w związku ze szczytem przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wśród przybyłych licznie gości i ekspertów była m.in. poseł Małgorzata Gosiewska przewodnicząca Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej.

Spotkanie rozpoczęły wprowadzenia prezesa Fundacji Zbigniewa Pisarskiego i przewodniczącego Kobakhidze, w których zapewnili oni o wspólnych celach Polski i Gruzji związanych z bezpieczeństwem, rozszerzeniem NATO i powstrzymywaniem rosyjskiej agresji, jednocześnie utrzymując przyjazne stosunki polsko-gruzińskie. Prezes Pisarski wskazał na aktualność tytułu spotkania, który wiąże się z polityką zagraniczną Gruzji, lecz także odpowiada na zagadnienia związane z odbywającym się jeszcze w tym tygodniu Szczycie NATO w Brukseli.

Zgodnie z relacjami strony gruzińskiej , obecnie ok. 20 proc. terytorium Gruzji jest zajęte przez Rosję, która nie pozwala tam działać misjom obserwacyjnym. Na terenach okupowanych Rosja podjęła politykę przymusowej asymilacji, w tym wycofanie gruzińskiego jako języka wykładowego.  Kobakhidze zapewnił, że sytuacja polityczna w Gruzji ustabilizowała się od czasu wojny w 2008 roku i Gruzja jest zdeterminowana, aby zmierzać w kierunku NATO i UE. Dodał, że Gruzja chce rozpocząć dialog z Rosją, aczkolwiek w jego opinii „Rosja nie jest pragamtyczna” w tym względzie.

Następnie dyskusja przeszła na temat stosunków z Turcją, która jest strategicznym partnerem Gruzji, członkiem NATO i jednocześnie ważnym partnerem Rosji. Przedstawiciele strony gruzińskiej wyrazili przeświadczenie o przyjaźni Gruzji z Turcją i pewność, ze Turcja wypełni swoje zobowiązania wobec NATO. Powrócono także do niepokojącej kwestii utrudniania przez Rosję potencjalnego członkostwa Gruzji w NATO. W kontekście członkostwa w NATO, państwo musi być zdolne do zagwarantowania integralności terytorialnej, co może martwić, biorąc pod uwagę rosyjską presję. Wg. przewodniczącego Zachód powinien wziąć pod uwagę fakt, że powodem inwazji rosyjskiej na Gruzję był plan zapobiegnięcia wejścia do kraju do Sojuszu Północnoatlantyckeigo. Przewodniczący Kobakhidze przypomniał wywiad z 2006 roku, w którym prezydent Putin zapewniał, ze Rosja będzie blokowała dołączenie Gruzji do NATO.

Następnie rozmawiano o innych metodach, przy pomocą których rosyjskie władze ingerowały w suwerenność różnych państw. Zauważono, że rosyjskie media celowo próbują  rozprzestrzeniać nieprawdziwe doniesienia i szerzyć dezinformację. W tym kontekście pojawiło się pytanie o stosunek władz Gruzji do sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych.

Choć Kobakhidze odpowiedział, że nie czuje się zobowiązany do komentowania działań administracji Trumpa, Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska są głównym partnerem strategicznym oraz najważniejszym przyjacielem państwa gruzińskiego. Dodał, że mimo wątpliwości dotyczących stosunku prezydenta Trumpa i Rosji, Gruzja nigdy nie miała żadnych powodów, żeby wątpić w zobowiązania, które USA ma wobec Gruzji.

W piątek 19 maja Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego upamiętniła 25. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Gruzją organizując dyskusję z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Gruzji Irakliego Kobakhidze, który odbywał wizytę w Polsce w związku ze szczytem przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wśród przybyłych licznie gości i ekspertów była m.in. poseł Małgorzata Gosiewska przewodnicząca Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej.

Spotkanie rozpoczęły wprowadzenia prezesa Fundacji Zbigniewa Pisarskiego i przewodniczącego Kobakhidze, w których zapewnili oni o wspólnych celach Polski i Gruzji związanych z bezpieczeństwem, rozszerzeniem NATO i powstrzymywaniem rosyjskiej agresji, jednocześnie utrzymując przyjazne stosunki polsko-gruzińskie. Prezes Pisarski wskazał na aktualność tytułu spotkania, który wiąże się z polityką zagraniczną Gruzji, lecz także odpowiada na zagadnienia związane z odbywającym się jeszcze w tym tygodniu Szczycie NATO w Brukseli.

Zgodnie z relacjami strony gruzińskiej , obecnie ok. 20 proc. terytorium Gruzji jest zajęte przez Rosję, która nie pozwala tam działać misjom obserwacyjnym. Na terenach okupowanych Rosja podjęła politykę przymusowej asymilacji, w tym wycofanie gruzińskiego jako języka wykładowego.  Kobakhidze zapewnił, że sytuacja polityczna w Gruzji ustabilizowała się od czasu wojny w 2008 roku i Gruzja jest zdeterminowana, aby zmierzać w kierunku NATO i UE. Dodał, że Gruzja chce rozpocząć dialog z Rosją, aczkolwiek w jego opinii „Rosja nie jest pragamtyczna” w tym względzie.

Następnie dyskusja przeszła na temat stosunków z Turcją, która jest strategicznym partnerem Gruzji, członkiem NATO i jednocześnie ważnym partnerem Rosji. Przedstawiciele strony gruzińskiej wyrazili przeświadczenie o przyjaźni Gruzji z Turcją i pewność, ze Turcja wypełni swoje zobowiązania wobec NATO. Powrócono także do niepokojącej kwestii utrudniania przez Rosję potencjalnego członkostwa Gruzji w NATO. W kontekście członkostwa w NATO, państwo musi być zdolne do zagwarantowania integralności terytorialnej, co może martwić, biorąc pod uwagę rosyjską presję. Wg. przewodniczącego Zachód powinien wziąć pod uwagę fakt, że powodem inwazji rosyjskiej na Gruzję był plan zapobiegnięcia wejścia do kraju do Sojuszu Północnoatlantyckeigo. Przewodniczący Kobakhidze przypomniał wywiad z 2006 roku, w którym prezydent Putin zapewniał, ze Rosja będzie blokowała dołączenie Gruzji do NATO.

Następnie rozmawiano o innych metodach, przy pomocą których rosyjskie władze ingerowały w suwerenność różnych państw. Zauważono, że rosyjskie media celowo próbują  rozprzestrzeniać nieprawdziwe doniesienia i szerzyć dezinformację. W tym kontekście pojawiło się pytanie o stosunek władz Gruzji do sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych.

Choć Kobakhidze odpowiedział, że nie czuje się zobowiązany do komentowania działań administracji Trumpa, Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska są głównym partnerem strategicznym oraz najważniejszym przyjacielem państwa gruzińskiego. Dodał, że mimo wątpliwości dotyczących stosunku prezydenta Trumpa i Rosji, Gruzja nigdy nie miała żadnych powodów, żeby wątpić w zobowiązania, które USA ma wobec Gruzji.