Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

V4 Goes Cyber – przedstawiciele Fundacji Pułaskiego na wyjeździe studyjnym dotyczącym cyberbezpieczeństwa Słowacji

Opublikowano: 28 marca, 2016

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

V4 Goes Cyber – przedstawiciele Fundacji Pułaskiego na wyjeździe studyjnym dotyczącym cyberbezpieczeństwa Słowacji

Opublikowano: 28 marca, 2016

Dotychczas Słowacja nie opracowała planu regulacji zagadnień cyberbezpieczeństwa na poziomie strategicznym. Dopiero 17 czerwca 2015 r. rząd przyjął dokument „The Cyber Security Concept of the Slovak Republic for 2015-2020”. „Plan działania” koncepcji został także zatwierdzony 2 marca 2016 r. Wcześniej, obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego był zaledwie wspomniany w opracowaniach strategicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Ważnym elementem tworzącego się dopiero systemu cyberbezpieczeństwa Słowacji jest CSIRT (Computer Security Incident Response Team) działający przy Centrum Danych Ministerstwa Finansów. Począwszy od 2009 r. zespół reagowania współpracuje ze swoimi odpowiednikami w państwach Grupy Wyszehradzkiej, m.in. w obszarze analizy zagrożeń i wymiany informacji. Jest to obecnie jedyny tego rodzaju zespół działający w administracji państwowej. Podobna inicjatywa w Ministerstwie Obrony Narodowej jest dopiero w fazie przygotowawczej.

Zgodnie z „Planem działania” instytucją koordynująca system cyberbezpieczeństwa Słowacji będzie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Národný bezpečnostný úrad), w ramach którego ma także powstać tzw. narodowy CERT/CSIRT, współpracujący z tym działającym przy Ministerstwie Finansów. Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie odpowiedzialne za ochronę infrastruktury krytycznej.

Najważniejsze wyzwania jakie stoją obecnie przed legislatorami to m.in. określenie ram instytucjonalnych i prawnych cyberbezpieczeństwa sektora publicznego, sformułowanie i wdrożenie systemu edukacyjnego, a także mechanizmów zarządzania ryzykiem.

Z punktu widzenia współpracy międzynarodowej, najbardziej istotne będzie wsparcie badań i nauki związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Strong and secure: V4 Goes Cyber”, organizowanego przez Slovak Security Policy Institute wspólnie z wyszehradzkimi partnerami: Prage Security Studies Institute, Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy oraz Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. Z ramienia Fundacji w wizycie wzięli udział Kamil Gapiński (Koordynator Programu Cyberbezpieczeństwa) oraz Monika Zborowska (Analityk Programu Gospodarka i Energetyka).

Dotychczas Słowacja nie opracowała planu regulacji zagadnień cyberbezpieczeństwa na poziomie strategicznym. Dopiero 17 czerwca 2015 r. rząd przyjął dokument „The Cyber Security Concept of the Slovak Republic for 2015-2020”. „Plan działania” koncepcji został także zatwierdzony 2 marca 2016 r. Wcześniej, obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego był zaledwie wspomniany w opracowaniach strategicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Ważnym elementem tworzącego się dopiero systemu cyberbezpieczeństwa Słowacji jest CSIRT (Computer Security Incident Response Team) działający przy Centrum Danych Ministerstwa Finansów. Począwszy od 2009 r. zespół reagowania współpracuje ze swoimi odpowiednikami w państwach Grupy Wyszehradzkiej, m.in. w obszarze analizy zagrożeń i wymiany informacji. Jest to obecnie jedyny tego rodzaju zespół działający w administracji państwowej. Podobna inicjatywa w Ministerstwie Obrony Narodowej jest dopiero w fazie przygotowawczej.

Zgodnie z „Planem działania” instytucją koordynująca system cyberbezpieczeństwa Słowacji będzie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Národný bezpečnostný úrad), w ramach którego ma także powstać tzw. narodowy CERT/CSIRT, współpracujący z tym działającym przy Ministerstwie Finansów. Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie odpowiedzialne za ochronę infrastruktury krytycznej.

Najważniejsze wyzwania jakie stoją obecnie przed legislatorami to m.in. określenie ram instytucjonalnych i prawnych cyberbezpieczeństwa sektora publicznego, sformułowanie i wdrożenie systemu edukacyjnego, a także mechanizmów zarządzania ryzykiem.

Z punktu widzenia współpracy międzynarodowej, najbardziej istotne będzie wsparcie badań i nauki związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Strong and secure: V4 Goes Cyber”, organizowanego przez Slovak Security Policy Institute wspólnie z wyszehradzkimi partnerami: Prage Security Studies Institute, Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy oraz Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. Z ramienia Fundacji w wizycie wzięli udział Kamil Gapiński (Koordynator Programu Cyberbezpieczeństwa) oraz Monika Zborowska (Analityk Programu Gospodarka i Energetyka).