v4_goes_cyber_pic

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

V4 goes cyber: Warsaw – współpraca kluczem do bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państw V4

Opublikowano: 22 czerwca, 2016

v4_goes_cyber_pic

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

V4 goes cyber: Warsaw – współpraca kluczem do bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państw V4

Opublikowano: 22 czerwca, 2016

W dniu 16 czerwca Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego gościła analityków i ekspertów reprezentujących think-tanki i organizacje pozarządowe z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Było to już kolejne, po Pradze, Bratysławie i Budapeszcie, spotkanie w ramach projektu „V4 goes cyber”.

Celem wizyty była analiza obecnych narzędzi polityki ochrony cyberprzestrzeni RP, wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy w ramach V4, aby wspólnie wywierać wpływ na kształtowanie się strategii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zarówno UE, jak i NATO. W ramach wizyty uczestnicy spotkali m.in. z przedstawicielami Zespołu ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Ponadto w siedzibie Fundacji odbyły się dwa wykłady „Cybercrimes – legal aspects and consequences for business” oraz „The digital superpower. The United States security policy in cyberspace”. Wnioski płynące z wizyty są jednoznaczne: pogłębiona współpraca  na szczeblu międzynarodowym jest najlepszą metodą na zwiększenie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni krajów V4.

W dniu 16 czerwca Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego gościła analityków i ekspertów reprezentujących think-tanki i organizacje pozarządowe z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Było to już kolejne, po Pradze, Bratysławie i Budapeszcie, spotkanie w ramach projektu „V4 goes cyber”.

Celem wizyty była analiza obecnych narzędzi polityki ochrony cyberprzestrzeni RP, wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy w ramach V4, aby wspólnie wywierać wpływ na kształtowanie się strategii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zarówno UE, jak i NATO. W ramach wizyty uczestnicy spotkali m.in. z przedstawicielami Zespołu ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Ponadto w siedzibie Fundacji odbyły się dwa wykłady „Cybercrimes – legal aspects and consequences for business” oraz „The digital superpower. The United States security policy in cyberspace”. Wnioski płynące z wizyty są jednoznaczne: pogłębiona współpraca  na szczeblu międzynarodowym jest najlepszą metodą na zwiększenie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni krajów V4.