_dsc1010

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

W Fundacji Pułaskiego o wojnie informacyjnej i obronie terytorialnej

Opublikowano: 24 listopada, 2016

_dsc1010

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

W Fundacji Pułaskiego o wojnie informacyjnej i obronie terytorialnej

Opublikowano: 24 listopada, 2016

„W Europie tylko jedno państwo ma całościową strategię w zakresie obrony i jest to Rosja” – zauważył Gen. Bogusław Pacek w czasie eksperckiego spotkania w Fundacji Pułaskiego na temat obrony terytorialnej. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w tym względzie między Polską a Litwą. 

W spotkaniu Fundacji wzięli udział m.in. gen. Waldemar Skrzypczak, gen. Stanisław Koziej i gen. Bogusław Pacek. Stronę litewską reprezentował Płk Eugenijus Vosylius. W trakcie seminarium dużo uwagi poświęcono wojnie informacyjnej. „W przypadku Ukrainy działania informacyjne są groźniejsze od działań zbrojnych” – zauważył gen. Pacek. Z kolei gen. Skrzypczak w tym kontekście podkreślił, że „nasz przekaz medialny oparty jest na przekazie rosyjskim, co było widoczne np. w ostatnich informacjach nt. rozmieszczenia systemów Iskander w Kaliningradzie”. „Musimy zbudować media narodowe odporne na rosyjską propagandę” – dodał generał.

Uczestnicy spotkanie zgodzili się, że najistotniejsza jest spójna strategia walki z presją informacyjną państw w pasie od Finlandii, przez państwa bałtyckie i Polskę po Rumunię. „Pomysłem byłoby zorganizowanie konferencji pod patronatem politycznym i podpisanie wspólnej strategi walki z wojną informacyjną” – rekomendował gen. Skrzypczak. Z kolei gen. Koziej w polskim kontekście podkreślił znaczenie ciągłości planowania strategicznego i korzystania z dorobku poprzednich ekip rządowych.

Oprac. Tomasz Smura

 

„W Europie tylko jedno państwo ma całościową strategię w zakresie obrony i jest to Rosja” – zauważył Gen. Bogusław Pacek w czasie eksperckiego spotkania w Fundacji Pułaskiego na temat obrony terytorialnej. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w tym względzie między Polską a Litwą. 

W spotkaniu Fundacji wzięli udział m.in. gen. Waldemar Skrzypczak, gen. Stanisław Koziej i gen. Bogusław Pacek. Stronę litewską reprezentował Płk Eugenijus Vosylius. W trakcie seminarium dużo uwagi poświęcono wojnie informacyjnej. „W przypadku Ukrainy działania informacyjne są groźniejsze od działań zbrojnych” – zauważył gen. Pacek. Z kolei gen. Skrzypczak w tym kontekście podkreślił, że „nasz przekaz medialny oparty jest na przekazie rosyjskim, co było widoczne np. w ostatnich informacjach nt. rozmieszczenia systemów Iskander w Kaliningradzie”. „Musimy zbudować media narodowe odporne na rosyjską propagandę” – dodał generał.

Uczestnicy spotkanie zgodzili się, że najistotniejsza jest spójna strategia walki z presją informacyjną państw w pasie od Finlandii, przez państwa bałtyckie i Polskę po Rumunię. „Pomysłem byłoby zorganizowanie konferencji pod patronatem politycznym i podpisanie wspólnej strategi walki z wojną informacyjną” – rekomendował gen. Skrzypczak. Z kolei gen. Koziej w polskim kontekście podkreślił znaczenie ciągłości planowania strategicznego i korzystania z dorobku poprzednich ekip rządowych.

Oprac. Tomasz Smura