ICUV – tło

Autor foto: ICUV

Warsaw Security Forum – szansa na konstruktywne wnioski i analizy po ponad 200 dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Opublikowano: 11 września, 2022

ICUV – tło

Autor foto: ICUV

Warsaw Security Forum – szansa na konstruktywne wnioski i analizy po ponad 200 dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Opublikowano: 11 września, 2022

Dzisiaj mija 200 dni, odkąd otwarte wtargnięcie rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy wstrząsnęło Europą i drastycznie zmieniło politykę zagraniczną strefy euroatlantyckiej. Od tego czasu politycy, eksperci, jak i zwykli ludzie starają się nadać sens szybko zmieniającym się realiom analizując wiadomości nadchodzące z linii frontu.

Od 2014 roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest gospodarzem Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa (Warsaw Security Forum). Organizowana w tym roku po raz dziewiąty konferencja jest platformą do analizy bieżących wyzwań dla geopolitycznego środowiska w obszarze transatlantyckim i służy wypracowaniu konkretnych propozycji i rozwiązań do zastosowania przez ośrodki podejmujące decyzje w państwach naszego regionu. Tegoroczna wymiana idei pomiędzy czołowymi ekspertami, politykami, żołnierzami i aktywistami będzie odbywać się w kontekście agresji Rosji na Ukrainę oraz na kanwie już zdobytych przez Ukraińców doświadczeń.

Organizowane w dniach 4-5 października 2022 r. Warsaw Security Forum będzie okazją do spotkania przedstawicieli władz państwowych, organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych z przedstawicielami Ukrainy i będzie doskonałą platformą do bezpośrednich rozmów oraz wymiany opinii na głównej scenie i w ramach zamkniętych grup dyskusyjnych. Motywem przewodnim Forum jest znalezienie właściwych rozwiązań, które w krótkiej perspektywie wspomogą Kijów w walce z agresorem i umożliwią powrót do porządku międzynarodowego opartego na zasadach praworządności.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zajmująca się na co dzień tematyką Europy Wschodniej i obronności, już w pierwszych godzinach od wtargnięcia rosyjskich wojsk na Ukrainę rozpoczęła organizowanie wsparcia dla ukraińskiego sektora pozarządowego.

Już 4 marca w Warszawie powołano do życia Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy (ICUV – International Centre for Ukrainian Victory). Od tego czasu prowadzi ono intensywną działalność na rzecz wsparcia wysiłku wojskowego Ukrainy oraz jej dążenia do międzynarodowych struktur politycznych i wojskowych. Działaczki Centrum uświadamiają społeczność międzynarodową o najpilniejszych potrzebach rządu i wojska Ukrainy, z którymi są w stałym kontakcie. Spotykając się z najwyższymi przedstawicielami władz rządowych (Boris Johnson, Anthony Blinken, przedstawiciele amerykańskiego Kongresu czy niemieckiego Bundestagu) działają na rzecz zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zaangażowania we wsparcie i powojenną odbudowę Ukrainy. W marcu, w trakcie wizyty Joe Bidena w Warszawie Fundacja wraz z ICUV zorganizowała demonstrację na Placu Defilad w Warszawie, przyciągając ponad 4 tysiące osób pod hasłem „Stop promising, start acting!” skierowanym do zagranicznych przywódców, nawołując do zwiększenia sankcji wymierzonych w Moskwę. W lipcu przedstawiciele Fundacji złożyli wizytę w Kijowie, w trakcie której odbyli szereg rozmów z przedstawicieli władz państwowych i samorządowych ogłaszając otwarcie po zakończeniu działań wojennych biura Fundacji w stolicy Ukrainy.

Oprócz organizacyjnego i merytorycznego wsparcia Centrum, Fundacja stale analizuje wydarzenia i publikuje analizy poświęcone różnym aspektom wojny. Komentarze Pułaskiego i Policy Papers opisują działania wojskowe na linii frontu, zmiany społeczne oraz dynamiczną ewolucję relacji euroatlantyckich. Ponadto Fundacja kontynuuje organizacje webinariów i konferencji poświęconych przemianom zachodzącym w wyniku wojny, podczas gdy jej eksperci goszczą w polskich i zagranicznych programach informacyjnych. Wykraczając poza działalność analityczną, FKP zorganizowało zbiórkę pieniędzy mającą na celu wspomaganie ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce oraz materialne wsparcie dla osób wciąż przebywających na obszarze Ukrainy.

Dzisiaj mija 200 dni, odkąd otwarte wtargnięcie rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy wstrząsnęło Europą i drastycznie zmieniło politykę zagraniczną strefy euroatlantyckiej. Od tego czasu politycy, eksperci, jak i zwykli ludzie starają się nadać sens szybko zmieniającym się realiom analizując wiadomości nadchodzące z linii frontu.

Od 2014 roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest gospodarzem Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa (Warsaw Security Forum). Organizowana w tym roku po raz dziewiąty konferencja jest platformą do analizy bieżących wyzwań dla geopolitycznego środowiska w obszarze transatlantyckim i służy wypracowaniu konkretnych propozycji i rozwiązań do zastosowania przez ośrodki podejmujące decyzje w państwach naszego regionu. Tegoroczna wymiana idei pomiędzy czołowymi ekspertami, politykami, żołnierzami i aktywistami będzie odbywać się w kontekście agresji Rosji na Ukrainę oraz na kanwie już zdobytych przez Ukraińców doświadczeń.

Organizowane w dniach 4-5 października 2022 r. Warsaw Security Forum będzie okazją do spotkania przedstawicieli władz państwowych, organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych z przedstawicielami Ukrainy i będzie doskonałą platformą do bezpośrednich rozmów oraz wymiany opinii na głównej scenie i w ramach zamkniętych grup dyskusyjnych. Motywem przewodnim Forum jest znalezienie właściwych rozwiązań, które w krótkiej perspektywie wspomogą Kijów w walce z agresorem i umożliwią powrót do porządku międzynarodowego opartego na zasadach praworządności.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zajmująca się na co dzień tematyką Europy Wschodniej i obronności, już w pierwszych godzinach od wtargnięcia rosyjskich wojsk na Ukrainę rozpoczęła organizowanie wsparcia dla ukraińskiego sektora pozarządowego.

Już 4 marca w Warszawie powołano do życia Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy (ICUV – International Centre for Ukrainian Victory). Od tego czasu prowadzi ono intensywną działalność na rzecz wsparcia wysiłku wojskowego Ukrainy oraz jej dążenia do międzynarodowych struktur politycznych i wojskowych. Działaczki Centrum uświadamiają społeczność międzynarodową o najpilniejszych potrzebach rządu i wojska Ukrainy, z którymi są w stałym kontakcie. Spotykając się z najwyższymi przedstawicielami władz rządowych (Boris Johnson, Anthony Blinken, przedstawiciele amerykańskiego Kongresu czy niemieckiego Bundestagu) działają na rzecz zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zaangażowania we wsparcie i powojenną odbudowę Ukrainy. W marcu, w trakcie wizyty Joe Bidena w Warszawie Fundacja wraz z ICUV zorganizowała demonstrację na Placu Defilad w Warszawie, przyciągając ponad 4 tysiące osób pod hasłem „Stop promising, start acting!” skierowanym do zagranicznych przywódców, nawołując do zwiększenia sankcji wymierzonych w Moskwę. W lipcu przedstawiciele Fundacji złożyli wizytę w Kijowie, w trakcie której odbyli szereg rozmów z przedstawicieli władz państwowych i samorządowych ogłaszając otwarcie po zakończeniu działań wojennych biura Fundacji w stolicy Ukrainy.

Oprócz organizacyjnego i merytorycznego wsparcia Centrum, Fundacja stale analizuje wydarzenia i publikuje analizy poświęcone różnym aspektom wojny. Komentarze Pułaskiego i Policy Papers opisują działania wojskowe na linii frontu, zmiany społeczne oraz dynamiczną ewolucję relacji euroatlantyckich. Ponadto Fundacja kontynuuje organizacje webinariów i konferencji poświęconych przemianom zachodzącym w wyniku wojny, podczas gdy jej eksperci goszczą w polskich i zagranicznych programach informacyjnych. Wykraczając poza działalność analityczną, FKP zorganizowało zbiórkę pieniędzy mającą na celu wspomaganie ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce oraz materialne wsparcie dla osób wciąż przebywających na obszarze Ukrainy.