WSF Banner

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Warszawa europejska stolicą bezpieczeństwa – Warsaw Security Forum 2021

Opublikowano: 21 września, 2021

WSF Banner

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Warszawa europejska stolicą bezpieczeństwa – Warsaw Security Forum 2021

Opublikowano: 21 września, 2021

5 i 6 października w Warszawie po raz ósmy odbędzie się Warsaw Security Forum. Międzynarodowa konferencja z udziałem kilkudziesięciu ministrów, kilkuset dyplomatów, liderów i ekspertów polityki międzynarodowej oraz przedstawicieli przemysłu obronnego.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne, wstęp na Forum będą miały wyłącznie osoby wcześniej zarejestrowane. Indywidualny link do rejestracji można otrzymać wysyłając wiadomość mailową na adres: wsf.media@pulaski.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz reprezentowanej redakcji. Imienne akredytacje wydawane będą tylko do 27 września i nie mogą być transferowane.

Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum będzie miała charakter hybrydowy: wydarzenie transmitowane będzie na dedykowanej platformie dostępnej dla zarejestrowanych uczestników, a około pięciuset osób zaproszonych będzie do osobistego uczestnictwa w wydarzeniu.

Warszawskie Forum Bezpieczeństwa w tym roku skupi się na kluczowych wyzwaniach przed jakimi stoi Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska i ich kraje partnerskie. Osią prowadzonych dyskusji będzie polityka międzynarodowa (także w ujęciu transatlantyckim) oraz aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i cybernetycznego. Poruszane będą także tematy dotyczące udziału kobiet w kształtowaniu decyzji politycznych, rewizjonistycznej polityki Federacji Rosyjskiej, światowego terroryzmu oraz aspekty stricte militarne m.in. wzmacnianie wschodniej flanki NATO czy przyszłość Sojuszu.

Jak co roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego przyzna nagrodę ‘Rycerz Wolności” dla wybitnej postaci, która przyczyniła się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

Lista potwierdzonych gości oraz aktualna agenda Forum znajdują się na stronie internetowej organizatora: https://warsawsecurityforum.org/wsf-2021/

Warsaw Security Forum jest platformą dla wysokich przedstawicieli państwowych, doradców i ekspertów umożliwiającą wymianę doświadczeń i rozwój debaty na temat bieżących problemów w sferze bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa jest wypracowanie wspólnych odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia NATO i UE oraz pogłębianie współpracy w sferze obronności.

Od 2014 roku organizatorem Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, a jej strategicznym partnerem jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Od 2020 roku Forum współorganizowane jest przez The German Marshall Fund of The United States.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym Think Tank’iem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym.  W raporcie ‘Global Go To Think Tank Index 2020’ Fundacja im. K. Pułaskiego zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród think tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym.

5 i 6 października w Warszawie po raz ósmy odbędzie się Warsaw Security Forum. Międzynarodowa konferencja z udziałem kilkudziesięciu ministrów, kilkuset dyplomatów, liderów i ekspertów polityki międzynarodowej oraz przedstawicieli przemysłu obronnego.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne, wstęp na Forum będą miały wyłącznie osoby wcześniej zarejestrowane. Indywidualny link do rejestracji można otrzymać wysyłając wiadomość mailową na adres: wsf.media@pulaski.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz reprezentowanej redakcji. Imienne akredytacje wydawane będą tylko do 27 września i nie mogą być transferowane.

Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum będzie miała charakter hybrydowy: wydarzenie transmitowane będzie na dedykowanej platformie dostępnej dla zarejestrowanych uczestników, a około pięciuset osób zaproszonych będzie do osobistego uczestnictwa w wydarzeniu.

Warszawskie Forum Bezpieczeństwa w tym roku skupi się na kluczowych wyzwaniach przed jakimi stoi Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska i ich kraje partnerskie. Osią prowadzonych dyskusji będzie polityka międzynarodowa (także w ujęciu transatlantyckim) oraz aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i cybernetycznego. Poruszane będą także tematy dotyczące udziału kobiet w kształtowaniu decyzji politycznych, rewizjonistycznej polityki Federacji Rosyjskiej, światowego terroryzmu oraz aspekty stricte militarne m.in. wzmacnianie wschodniej flanki NATO czy przyszłość Sojuszu.

Jak co roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego przyzna nagrodę ‘Rycerz Wolności” dla wybitnej postaci, która przyczyniła się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

Lista potwierdzonych gości oraz aktualna agenda Forum znajdują się na stronie internetowej organizatora: https://warsawsecurityforum.org/wsf-2021/

Warsaw Security Forum jest platformą dla wysokich przedstawicieli państwowych, doradców i ekspertów umożliwiającą wymianę doświadczeń i rozwój debaty na temat bieżących problemów w sferze bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa jest wypracowanie wspólnych odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia NATO i UE oraz pogłębianie współpracy w sferze obronności.

Od 2014 roku organizatorem Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, a jej strategicznym partnerem jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Od 2020 roku Forum współorganizowane jest przez The German Marshall Fund of The United States.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym Think Tank’iem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym.  W raporcie ‘Global Go To Think Tank Index 2020’ Fundacja im. K. Pułaskiego zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród think tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym.