CAM01113

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Warsztaty na temat symulacji konfliktów dla studentów Akademii Marynarski Wojennej w Gdyni

Opublikowano: 25 sierpnia, 2016

CAM01113

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Warsztaty na temat symulacji konfliktów dla studentów Akademii Marynarski Wojennej w Gdyni

Opublikowano: 25 sierpnia, 2016

W dniach 17-19 sierpnia Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała warsztaty dotyczące symulacji konfliktów dla studentów Akademii Marynarski Wojennej w Gdyni. Zajęcia zostały przeprowadzone przez ekspertów Programu Strategii na Rzecz Pokoju i Stabilizacji, Marcina Bużańskiego oraz Macieja Milczanowskiego. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty związane ze studiami nad konfliktami międzynarodowymi. W ramach części teoretycznej studenci zapoznani zostali m.in. z teoriami konfliktów, teoriami zarządzania konfliktem, psychologią społeczną, oraz metodologią badań konfliktów. Interdyscyplinarny charakter warsztatów rozszerzył aspekty teoretyczne o ćwiczenia praktyczne, m.in. w kontekście odpowiedzi na konflikty. Znaczącą część warsztatów stanowiły dyskusje z uczestnikami na temat bieżących konfliktów międzynarodowych, case studies oraz symulacje dotyczące zarządzania kryzysem i dyplomacji kryzysowej. Podczas trzydniowych zajęć dyskutowano na tematy związane z aktualnymi konfliktami, jak np. sytuacje kryzysowe w Syrii, Iraku, czy w Sudanie, przeprowadzono przegląd działalności organizacji międzynarodowych i regionalnych w kontekście  rozwiązywania konfliktów, czy strategii negocjacyjnych i mediacyjnych.

W dniach 17-19 sierpnia Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała warsztaty dotyczące symulacji konfliktów dla studentów Akademii Marynarski Wojennej w Gdyni. Zajęcia zostały przeprowadzone przez ekspertów Programu Strategii na Rzecz Pokoju i Stabilizacji, Marcina Bużańskiego oraz Macieja Milczanowskiego. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty związane ze studiami nad konfliktami międzynarodowymi. W ramach części teoretycznej studenci zapoznani zostali m.in. z teoriami konfliktów, teoriami zarządzania konfliktem, psychologią społeczną, oraz metodologią badań konfliktów. Interdyscyplinarny charakter warsztatów rozszerzył aspekty teoretyczne o ćwiczenia praktyczne, m.in. w kontekście odpowiedzi na konflikty. Znaczącą część warsztatów stanowiły dyskusje z uczestnikami na temat bieżących konfliktów międzynarodowych, case studies oraz symulacje dotyczące zarządzania kryzysem i dyplomacji kryzysowej. Podczas trzydniowych zajęć dyskutowano na tematy związane z aktualnymi konfliktami, jak np. sytuacje kryzysowe w Syrii, Iraku, czy w Sudanie, przeprowadzono przegląd działalności organizacji międzynarodowych i regionalnych w kontekście  rozwiązywania konfliktów, czy strategii negocjacyjnych i mediacyjnych.