6

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Wizyta liderów Fundacji Pułaskiego i Warsaw Security Forum w Kijowie na rzecz wzmacniania międzynarodowego poparcia dla Ukrainy.

Opublikowano: 26 lipca, 2022

6

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Wizyta liderów Fundacji Pułaskiego i Warsaw Security Forum w Kijowie na rzecz wzmacniania międzynarodowego poparcia dla Ukrainy.

Opublikowano: 26 lipca, 2022

Koordynacja międzynarodowych wysiłków na rzecz ścisłej integracji Ukrainy z Unią Europejską, zwiększonej pomocy wojskowej państw NATO oraz finansowania powojennej odbudowy Ukrainy – to główne cele wizyty przedstawicieli Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w Kijowie. Delegacja, w skład której weszło Kierownictwo Fundacji oraz przedstawiciele Międzynarodowej Rady Doradczej Warsaw Security Forum, przebywała w Kijowie od 19 do 21 lipca.

WIZYTA W KIJOWIE

W trakcie trzydniowej wizyty przedstawicieli Fundacji, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala oraz byłych ministrów spraw zagranicznych Polski – Jacka Czaputowicza i Litwy – Linasa Linkevičiusa delegacja spotkała się m.in. z wicepremier Ukrainy Olhą Stefanishyną, ministrami odpowiedzialnymi za wysiłek zbrojny kraju, jak również z parlamentarzystami z różnych ugrupowań zasiadającymi w komisjach: spraw zagranicznych, integracji europejskiej czy obrony narodowej. Podczas spotkań omawiano kluczowe potrzeby Ukrainy z punktu widzenia obecnej sytuacji wojennej, pozycji międzynarodowej Kijowa oraz średnio- i długoterminowych planów dotyczących odbudowy dotkniętego wojną kraju oraz jego integracji ze strukturami Unii Europejskiej i NATO.

Wizyta wpisuje się w naszą strategię wielowymiarowego wspierania Ukrainy na arenie międzynarodowej zapoczątkowanej przez Fundację Pułaskiego w pierwszych dniach wojny z Rosją wraz z powołaniem w Warszawie Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy – podkreśla Katarzyna Pisarska, Przewodnicząca Rady Fundacji Pułaskiego. Aby wygrać tę wojnę, Ukraina potrzebuje szerokiego i stałego wsparcia wojskowego oraz finansowego. Naszą rolą jako Fundacji Pułaskiego i Warsaw Security Forum jest wzmacnianie tej świadomości w krajach Europy i Wspólnoty Transatlantyckiej. Ważne jest również zapobieganie rosnącemu poczuciu zmęczenia wojną, którą czasem widać wśród naszych zachodnich partnerów. Działamy na rzecz Ukrainy na wielu polach: jako think-tank przygotowujemy profesjonalne analizy, ułatwiające zachodnim politykom podejmowanie decyzji w kwestii wsparcia Kijowa. Prowadzimy aktywne działania na rzecz poparcia postulatów Ukrainy w stolicach sojuszniczych państw. Każdego dnia przypominamy społecznościom Zachodu, że stawką tej wojny jest bezpieczeństwo całej Europy. W trakcie Warsaw Security Forum podziękujemy Narodowi Ukrainy za walkę i ofiarność nadając mu tytuł “Rycerza Wolności”.

W trakcie spotkania z wicepremier do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej – Olhą Stefanishyną – poruszone zostały kwestie przygotowań do przyszłych negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE. Z przedstawicielami komisji spraw zagranicznych, komisji integracji europejskiej oraz komisji obrony narodowej omawiane były aktualne potrzeby zbrojeniowe oraz sytuacja na froncie.

Delegacja spotkała się także z Tamilą Tashevą – przedstawicielką prezydenta w Autonomicznej Republice Krymu, aby przedyskutować sytuację na terytorium okupowanego przez Rosję od 2014 roku półwyspu oraz aktualne problemy tamtejszej ludności.

W rozmowie z przedstawicielem parlamentu Yegorem Chernievem, który pełni funkcję Przewodniczącego Delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, poruszone zostały kwestie integracji Sił Zbrojnych Ukrainy ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz bieżące potrzeby zbrojeniowe.
Przedstawiciele Fundacji i Międzynarodowej Rady Doradczej Warsaw Security Forum przyjęci zostali także przez przedstawicieli Mera Kijowa – Vitalija Klitschko – którzy omawiali wyzwania związane z zarządzaniem miastem w trakcie wojny oraz przedstawili skalę zniszczeń dokonanych przez rosyjskich agresorów. Jednocześnie podkreślali oni rolę wsparcia płynącego ze strony Polski – w tym z miasta stołecznego Warszawa.

Wiceminister ds. infrastruktury – Mustafa Nayem – wskazał na infrastrukturę Ukrainy jako istotny element wsparcia logistycznego – w tym dostaw uzbrojenia – w trakcie trwającej wojny, a w trakcie spotkania z Ministrem Rozwoju Gmin i Terytoriów Ukrainy Ołeksijem Czernyszowem uwaga zwrócona została na ogromne zniszczenia zarówno infrastruktury krytycznej jak i budynków mieszkalnych, szkół czy szpitali, ale przede wszystkim na zabezpieczeniu dostaw energii do gospodarstw domowych. Podkreślono także, że Ukraina skupia się obecnie na wygraniu wojny, po czym nastąpi etap planowania szeroko zakrojonego planu odbudowy kraju.

Delegacja przyjęta została również przez ambasadora RP w Ukrainie – Bartosza Cichockiego, który jako jedyny przedstawiciel korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Kijowie nie opuścił swojej placówki po wybuchu wojny. W dyskusji na temat sytuacji międzynarodowej wokół Ukrainy uczestniczyli także ambasadorowie: Turcji – Yagmur Ahmet Guldere, Kazachstanu – Darhan Amanuly Kaletaev, Egiptu – Ayman Ahmed Mokhtar Elgammal oraz Charge d’Affraires Kanady –  Pani Nicola Kim.

HOŁD OFIAROM ZBRODNI

Ważnym elementem wizyty w Ukrainie był przyjazd Delegacji do Buczy, miasta-symbolu rosyjskiego barbarzyństwa. Lokalne władze wraz z proboszczem parafii św. Andrzeja opowiedzieli o zbrodniach podczas rosyjskiej okupacji miasta, a głęboko poruszeni członkowie delegacji złożyli kwiaty w miejscu tymczasowego grobu ofiar zbrodni. Wiązanki kwiatów złożone zostały także na Majdanie pod Pomnikiem Bohaterów Niebiańskiej Sotni oraz w Babim Jarze – miejscu holokaustu, na które w pierwszym tygodniu wojny spadły rosyjskie rakiety.

Członek delegacji oraz Międzynarodowej Rady Doradczej Warsaw Security Forum, były minister spraw zagranicznych i obrony Litwy, Linas Linkevičius: “Naszym zadaniem jest dotknąć, zobaczyć i poczuć, a następnie opowiadać o tym co zobaczyliśmy i przekazywać wiadomość w Europie Zachodniej, aby budować koalicję wsparcia dla Ukrainy. Ważne, aby nie dopuścić do zmęczenia, zniechęcenia wojną na Zachodzie. Naszym zadaniem jest zapewnienie zrównoważonego i skoncentrowanego wsparcia dla Ukrainy, skupiającego się na krótko- i długoterminowych potrzebach tego kraju”.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM NA RZECZ ZWYCIĘSTWA UKRAINY

Wysiłki Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego na rzecz budowania międzynarodowego wsparcia dla wojennego wysiłku Ukrainy oraz jej szybkiej integracji ze strukturami UE i NATO trwają od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. Już w pierwszych godzinach wojny Fundacja ewakuowała do Polski zagrożone aktywistki z ukraińskich organizacji pozarządowych, tworząc dla nich warunki do pracy i intensywnych działań na rzecz budowania koalicji sojuszników Ukrainy. 4 marca b.r. w Warszawie uruchomiono Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy (ICUV – International Centre for Ukrainian Victory), platformę zrzeszającą dziesiątki ukraińskich i polskich aktywistów wspierających działania na rzecz wzmocnienia obrony i demokratycznej przyszłości Ukrainy.

Aktywiści działającej pod skrzydłami Fundacji Pułaskiego inicjatywy ICUV mają za sobą wiele spotkań z politykami z całego świata (m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Boris Johnsonem, szefem amerykańskiej dyplomacji Anthonym Blinkenem, a także z przedstawicielami Sejmu, Senatu, Kongresu USA czy niemieckiego Bundestagu). W każdym tygodniu przedstawiciele Centrum organizują spotkania w Europie Zachodniej i za Atlantykiem, w trakcie których unaoczniają zainteresowanym ogrom tragedii wojny wywołanej przez Federację Rosyjską, cierpienie i bohaterstwo zwykłych obywateli oraz konieczność konkretnego wsparcia ich wysiłków (np. dostawy broni), które ma przełożyć się na zwycięstwo Ukrainy w walce o swoją niepodległość i bezpieczną przyszłość. Przykładem może być konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy (Ukrainian Recovery Conference), zorganizowana w szwajcarskim Lugano, w której aktywny udział wzięła Hanna Hopko z ICUV czy współzałożycielka Centrum – Olga Aivazovska, która wygłosiła przemówienie w waszyngtońskiej siedzibie Komisji Helsińskiej.

“Nie ma dzisiaj w Europie w świecie demokratycznego Zachodu ważniejszej kwestii, niż zwycięstwo Ukrainy nad agresywną Rosją. W tej historycznej chwili potrzebna jest pełna mobilizacja całej wspólnoty międzynarodowej. Nasza organizacja nie ustaje w staraniach, by tę mobilizację osiągać i wzmacniać. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Pułaskiego mamy możliwość działać efektywnie na całym świecie” – podkreśla Hanna Hopko, liderka Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy (ICUV), członkini Międzynarodowej Rady Doradczej WSF, była przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Ukraińskiego.

UKRAINA W DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ

We wszystkich rozmowach w Kijowie przewijał się wątek akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. We wspólnej opinii wszystkich członków delegacji należy wesprzeć te starania z całą stanowczością.

Dostrzegam ogromną mobilizację po stronie ukraińskiej do rozmów z UE i wierzę, że niezwłocznie po zakończeniu wojny Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej – podkreślił Jacek Czaputowicz, członek Międzynarodowej Rady Doradczej WSF, były minister spraw zagranicznych Polski.

Fundacja Pułaskiego, wraz ze swoimi partnerami, deklaruje daleko idące wsparcie w staraniach akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej. Za jeden z kluczowych obszarów rozwojowych uznać należy m.in. profesjonalne kształcenie obecnej i przyszłej kadry służby cywilnej, przygotowanej do pełnienia obowiązków w realiach członkostwa Ukrainy w strukturach zachodnich. W rozmowach z przedstawicielami delegacji szczególną uwagę na ten obszar zwróciła wicepremier Ukrainy Olha Stefanishyna.

Zbigniew Pisarski, Prezes Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Członek Rady Europejskiej Akademii Dyplomacji: “W perspektywie szybkiej i ambitnej ścieżki akcesji, jaką chce obrać Ukraina, doświadczenia polskiej drogi na Zachód oraz przynależności do UE i NATO, zbierane przez naszych ekspertów przez blisko dwie dekady, mogą stanowić istotną wartość dodaną. Wyrażamy pełne wsparcie dla idei Ukrainy w Unii Europejskiej i prowadzimy zaawansowane rozmowy na temat otworzenia biura Fundacji w Kijowie. Wierzymy, że ta inicjatywa wydatnie przyczyni się do intensyfikacji współpracy dwustronnej i efektywnej wymiany doświadczeń” – podkreślił.

KONIECZNA MOBILIZACJA

Od ponad 150 dni Ukraina bohatersko broni się przed najazdem rosyjskich sił zbrojnych. Próba dokonania przez Rosję siłowej zmiany granic dobitnie pokazała, że pozostaje ona najpoważniejszym zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Osiągnięcie wyznaczonych przez Kreml celów politycznych dokonywane jest z pogwałceniem wszelkich norm prawa międzynarodowego. Od początku inwazji rosyjscy żołnierze dopuścili się licznych zbrodni wojennych, których ofiarami padli cywile. Upływający czas zmienia jednak optykę społeczeństw zachodnich na trwający konflikt, co wymaga ciągłego mobilizowania światowej opinii publicznej w wysiłkach na rzecz wsparcia Ukrainy i przypominania o piekle wywołanej przez Rosję wojny.

Kluczowym narzędziem Fundacji do kształtowania opinii międzynarodowej w duchu solidarności z Ukrainą jest Warszawskie Forum Bezpieczeństwa. Tematyka najbliższej edycji Warsaw Security Forum, które Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego organizuje wraz z amerykańską organizacją GMF w dniach 4-5 października br., odzwierciedlać będzie zmienioną po 24 lutego rzeczywistość. Forum będzie platformą do dyskusji w obszarach geopolityki regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i w relacjach transatlantyckich, a także w obszarze obronności, bezpieczeństwa energetycznego i klimatu oraz odporności współczesnych demokracji w świetle wojny rozpętanej przez Rosję w Ukrainie.

W trakcie konferencji, za swą niezłomną postawę Naród Ukrainy wyróżniony zostanie nagrodą Rycerza Wolności, którą Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego przyznaje wybitnym postaciom, walczącym o wolność, sprawiedliwość i demokrację.

W tegorocznej edycji Warsaw Security Forum wezmą udział, m.in. ministrowie spraw zagranicznych i obrony Niemiec, Finlandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy Łotwy, którzy w trakcie rozmów przeanalizują przyczyny agresji, sposoby na zakończenie wojny oraz formułować będą konkretne wnioski i rekomendacje do działania. Głównym celem tegorocznej edycji Warsaw Security Forum jest wypracowanie korzystnych dla Ukrainy rozwiązań zarówno dla jej wsparcia w walce z agresorem, jak i w powojennej odbudowie kraju i jego drodze do pełnoprawnego członkostwa w strukturach międzynarodowych, w tym w Unii Europejskiej.

Koordynacja międzynarodowych wysiłków na rzecz ścisłej integracji Ukrainy z Unią Europejską, zwiększonej pomocy wojskowej państw NATO oraz finansowania powojennej odbudowy Ukrainy – to główne cele wizyty przedstawicieli Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w Kijowie. Delegacja, w skład której weszło Kierownictwo Fundacji oraz przedstawiciele Międzynarodowej Rady Doradczej Warsaw Security Forum, przebywała w Kijowie od 19 do 21 lipca.

WIZYTA W KIJOWIE

W trakcie trzydniowej wizyty przedstawicieli Fundacji, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala oraz byłych ministrów spraw zagranicznych Polski – Jacka Czaputowicza i Litwy – Linasa Linkevičiusa delegacja spotkała się m.in. z wicepremier Ukrainy Olhą Stefanishyną, ministrami odpowiedzialnymi za wysiłek zbrojny kraju, jak również z parlamentarzystami z różnych ugrupowań zasiadającymi w komisjach: spraw zagranicznych, integracji europejskiej czy obrony narodowej. Podczas spotkań omawiano kluczowe potrzeby Ukrainy z punktu widzenia obecnej sytuacji wojennej, pozycji międzynarodowej Kijowa oraz średnio- i długoterminowych planów dotyczących odbudowy dotkniętego wojną kraju oraz jego integracji ze strukturami Unii Europejskiej i NATO.

Wizyta wpisuje się w naszą strategię wielowymiarowego wspierania Ukrainy na arenie międzynarodowej zapoczątkowanej przez Fundację Pułaskiego w pierwszych dniach wojny z Rosją wraz z powołaniem w Warszawie Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy – podkreśla Katarzyna Pisarska, Przewodnicząca Rady Fundacji Pułaskiego. Aby wygrać tę wojnę, Ukraina potrzebuje szerokiego i stałego wsparcia wojskowego oraz finansowego. Naszą rolą jako Fundacji Pułaskiego i Warsaw Security Forum jest wzmacnianie tej świadomości w krajach Europy i Wspólnoty Transatlantyckiej. Ważne jest również zapobieganie rosnącemu poczuciu zmęczenia wojną, którą czasem widać wśród naszych zachodnich partnerów. Działamy na rzecz Ukrainy na wielu polach: jako think-tank przygotowujemy profesjonalne analizy, ułatwiające zachodnim politykom podejmowanie decyzji w kwestii wsparcia Kijowa. Prowadzimy aktywne działania na rzecz poparcia postulatów Ukrainy w stolicach sojuszniczych państw. Każdego dnia przypominamy społecznościom Zachodu, że stawką tej wojny jest bezpieczeństwo całej Europy. W trakcie Warsaw Security Forum podziękujemy Narodowi Ukrainy za walkę i ofiarność nadając mu tytuł “Rycerza Wolności”.

W trakcie spotkania z wicepremier do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej – Olhą Stefanishyną – poruszone zostały kwestie przygotowań do przyszłych negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE. Z przedstawicielami komisji spraw zagranicznych, komisji integracji europejskiej oraz komisji obrony narodowej omawiane były aktualne potrzeby zbrojeniowe oraz sytuacja na froncie.

Delegacja spotkała się także z Tamilą Tashevą – przedstawicielką prezydenta w Autonomicznej Republice Krymu, aby przedyskutować sytuację na terytorium okupowanego przez Rosję od 2014 roku półwyspu oraz aktualne problemy tamtejszej ludności.

W rozmowie z przedstawicielem parlamentu Yegorem Chernievem, który pełni funkcję Przewodniczącego Delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, poruszone zostały kwestie integracji Sił Zbrojnych Ukrainy ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz bieżące potrzeby zbrojeniowe.
Przedstawiciele Fundacji i Międzynarodowej Rady Doradczej Warsaw Security Forum przyjęci zostali także przez przedstawicieli Mera Kijowa – Vitalija Klitschko – którzy omawiali wyzwania związane z zarządzaniem miastem w trakcie wojny oraz przedstawili skalę zniszczeń dokonanych przez rosyjskich agresorów. Jednocześnie podkreślali oni rolę wsparcia płynącego ze strony Polski – w tym z miasta stołecznego Warszawa.

Wiceminister ds. infrastruktury – Mustafa Nayem – wskazał na infrastrukturę Ukrainy jako istotny element wsparcia logistycznego – w tym dostaw uzbrojenia – w trakcie trwającej wojny, a w trakcie spotkania z Ministrem Rozwoju Gmin i Terytoriów Ukrainy Ołeksijem Czernyszowem uwaga zwrócona została na ogromne zniszczenia zarówno infrastruktury krytycznej jak i budynków mieszkalnych, szkół czy szpitali, ale przede wszystkim na zabezpieczeniu dostaw energii do gospodarstw domowych. Podkreślono także, że Ukraina skupia się obecnie na wygraniu wojny, po czym nastąpi etap planowania szeroko zakrojonego planu odbudowy kraju.

Delegacja przyjęta została również przez ambasadora RP w Ukrainie – Bartosza Cichockiego, który jako jedyny przedstawiciel korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Kijowie nie opuścił swojej placówki po wybuchu wojny. W dyskusji na temat sytuacji międzynarodowej wokół Ukrainy uczestniczyli także ambasadorowie: Turcji – Yagmur Ahmet Guldere, Kazachstanu – Darhan Amanuly Kaletaev, Egiptu – Ayman Ahmed Mokhtar Elgammal oraz Charge d’Affraires Kanady –  Pani Nicola Kim.

HOŁD OFIAROM ZBRODNI

Ważnym elementem wizyty w Ukrainie był przyjazd Delegacji do Buczy, miasta-symbolu rosyjskiego barbarzyństwa. Lokalne władze wraz z proboszczem parafii św. Andrzeja opowiedzieli o zbrodniach podczas rosyjskiej okupacji miasta, a głęboko poruszeni członkowie delegacji złożyli kwiaty w miejscu tymczasowego grobu ofiar zbrodni. Wiązanki kwiatów złożone zostały także na Majdanie pod Pomnikiem Bohaterów Niebiańskiej Sotni oraz w Babim Jarze – miejscu holokaustu, na które w pierwszym tygodniu wojny spadły rosyjskie rakiety.

Członek delegacji oraz Międzynarodowej Rady Doradczej Warsaw Security Forum, były minister spraw zagranicznych i obrony Litwy, Linas Linkevičius: “Naszym zadaniem jest dotknąć, zobaczyć i poczuć, a następnie opowiadać o tym co zobaczyliśmy i przekazywać wiadomość w Europie Zachodniej, aby budować koalicję wsparcia dla Ukrainy. Ważne, aby nie dopuścić do zmęczenia, zniechęcenia wojną na Zachodzie. Naszym zadaniem jest zapewnienie zrównoważonego i skoncentrowanego wsparcia dla Ukrainy, skupiającego się na krótko- i długoterminowych potrzebach tego kraju”.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM NA RZECZ ZWYCIĘSTWA UKRAINY

Wysiłki Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego na rzecz budowania międzynarodowego wsparcia dla wojennego wysiłku Ukrainy oraz jej szybkiej integracji ze strukturami UE i NATO trwają od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. Już w pierwszych godzinach wojny Fundacja ewakuowała do Polski zagrożone aktywistki z ukraińskich organizacji pozarządowych, tworząc dla nich warunki do pracy i intensywnych działań na rzecz budowania koalicji sojuszników Ukrainy. 4 marca b.r. w Warszawie uruchomiono Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy (ICUV – International Centre for Ukrainian Victory), platformę zrzeszającą dziesiątki ukraińskich i polskich aktywistów wspierających działania na rzecz wzmocnienia obrony i demokratycznej przyszłości Ukrainy.

Aktywiści działającej pod skrzydłami Fundacji Pułaskiego inicjatywy ICUV mają za sobą wiele spotkań z politykami z całego świata (m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Boris Johnsonem, szefem amerykańskiej dyplomacji Anthonym Blinkenem, a także z przedstawicielami Sejmu, Senatu, Kongresu USA czy niemieckiego Bundestagu). W każdym tygodniu przedstawiciele Centrum organizują spotkania w Europie Zachodniej i za Atlantykiem, w trakcie których unaoczniają zainteresowanym ogrom tragedii wojny wywołanej przez Federację Rosyjską, cierpienie i bohaterstwo zwykłych obywateli oraz konieczność konkretnego wsparcia ich wysiłków (np. dostawy broni), które ma przełożyć się na zwycięstwo Ukrainy w walce o swoją niepodległość i bezpieczną przyszłość. Przykładem może być konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy (Ukrainian Recovery Conference), zorganizowana w szwajcarskim Lugano, w której aktywny udział wzięła Hanna Hopko z ICUV czy współzałożycielka Centrum – Olga Aivazovska, która wygłosiła przemówienie w waszyngtońskiej siedzibie Komisji Helsińskiej.

“Nie ma dzisiaj w Europie w świecie demokratycznego Zachodu ważniejszej kwestii, niż zwycięstwo Ukrainy nad agresywną Rosją. W tej historycznej chwili potrzebna jest pełna mobilizacja całej wspólnoty międzynarodowej. Nasza organizacja nie ustaje w staraniach, by tę mobilizację osiągać i wzmacniać. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Pułaskiego mamy możliwość działać efektywnie na całym świecie” – podkreśla Hanna Hopko, liderka Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy (ICUV), członkini Międzynarodowej Rady Doradczej WSF, była przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Ukraińskiego.

UKRAINA W DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ

We wszystkich rozmowach w Kijowie przewijał się wątek akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. We wspólnej opinii wszystkich członków delegacji należy wesprzeć te starania z całą stanowczością.

Dostrzegam ogromną mobilizację po stronie ukraińskiej do rozmów z UE i wierzę, że niezwłocznie po zakończeniu wojny Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej – podkreślił Jacek Czaputowicz, członek Międzynarodowej Rady Doradczej WSF, były minister spraw zagranicznych Polski.

Fundacja Pułaskiego, wraz ze swoimi partnerami, deklaruje daleko idące wsparcie w staraniach akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej. Za jeden z kluczowych obszarów rozwojowych uznać należy m.in. profesjonalne kształcenie obecnej i przyszłej kadry służby cywilnej, przygotowanej do pełnienia obowiązków w realiach członkostwa Ukrainy w strukturach zachodnich. W rozmowach z przedstawicielami delegacji szczególną uwagę na ten obszar zwróciła wicepremier Ukrainy Olha Stefanishyna.

Zbigniew Pisarski, Prezes Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Członek Rady Europejskiej Akademii Dyplomacji: “W perspektywie szybkiej i ambitnej ścieżki akcesji, jaką chce obrać Ukraina, doświadczenia polskiej drogi na Zachód oraz przynależności do UE i NATO, zbierane przez naszych ekspertów przez blisko dwie dekady, mogą stanowić istotną wartość dodaną. Wyrażamy pełne wsparcie dla idei Ukrainy w Unii Europejskiej i prowadzimy zaawansowane rozmowy na temat otworzenia biura Fundacji w Kijowie. Wierzymy, że ta inicjatywa wydatnie przyczyni się do intensyfikacji współpracy dwustronnej i efektywnej wymiany doświadczeń” – podkreślił.

KONIECZNA MOBILIZACJA

Od ponad 150 dni Ukraina bohatersko broni się przed najazdem rosyjskich sił zbrojnych. Próba dokonania przez Rosję siłowej zmiany granic dobitnie pokazała, że pozostaje ona najpoważniejszym zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Osiągnięcie wyznaczonych przez Kreml celów politycznych dokonywane jest z pogwałceniem wszelkich norm prawa międzynarodowego. Od początku inwazji rosyjscy żołnierze dopuścili się licznych zbrodni wojennych, których ofiarami padli cywile. Upływający czas zmienia jednak optykę społeczeństw zachodnich na trwający konflikt, co wymaga ciągłego mobilizowania światowej opinii publicznej w wysiłkach na rzecz wsparcia Ukrainy i przypominania o piekle wywołanej przez Rosję wojny.

Kluczowym narzędziem Fundacji do kształtowania opinii międzynarodowej w duchu solidarności z Ukrainą jest Warszawskie Forum Bezpieczeństwa. Tematyka najbliższej edycji Warsaw Security Forum, które Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego organizuje wraz z amerykańską organizacją GMF w dniach 4-5 października br., odzwierciedlać będzie zmienioną po 24 lutego rzeczywistość. Forum będzie platformą do dyskusji w obszarach geopolityki regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i w relacjach transatlantyckich, a także w obszarze obronności, bezpieczeństwa energetycznego i klimatu oraz odporności współczesnych demokracji w świetle wojny rozpętanej przez Rosję w Ukrainie.

W trakcie konferencji, za swą niezłomną postawę Naród Ukrainy wyróżniony zostanie nagrodą Rycerza Wolności, którą Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego przyznaje wybitnym postaciom, walczącym o wolność, sprawiedliwość i demokrację.

W tegorocznej edycji Warsaw Security Forum wezmą udział, m.in. ministrowie spraw zagranicznych i obrony Niemiec, Finlandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy Łotwy, którzy w trakcie rozmów przeanalizują przyczyny agresji, sposoby na zakończenie wojny oraz formułować będą konkretne wnioski i rekomendacje do działania. Głównym celem tegorocznej edycji Warsaw Security Forum jest wypracowanie korzystnych dla Ukrainy rozwiązań zarówno dla jej wsparcia w walce z agresorem, jak i w powojennej odbudowie kraju i jego drodze do pełnoprawnego członkostwa w strukturach międzynarodowych, w tym w Unii Europejskiej.