Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Wizyta studyjna dla uczestników szwedzkiego kursu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Opublikowano: 26 marca, 2016

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Wizyta studyjna dla uczestników szwedzkiego kursu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Opublikowano: 26 marca, 2016

W dniach 12-17 marca Fundacja im. K. Pułaskiego zorganizowała wizytę studyjną dla uczestników szwedzkiego kursu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Uczestnikami kursu był personel militarny wysokiego szczebla, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele instytucji handlowych w Szwecji.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie uczestników ze strukturą systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz poszerzenie ich wiedzy nt. bezpieczeństwa Polski i jego miejsca w polityce państwa. W ramach wizyty delegacja ze Szwecji odwiedziła takie miejsca jak m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencję Frontex, Placówkę Straży Granicznej w Terespolu czy Akademię Obrony Narodowej. Wizyta studyjna była okazją do pogłębienia współpracy polsko-szwedzkiej oraz wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony i zarządzania kryzysowego.

W dniach 12-17 marca Fundacja im. K. Pułaskiego zorganizowała wizytę studyjną dla uczestników szwedzkiego kursu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Uczestnikami kursu był personel militarny wysokiego szczebla, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele instytucji handlowych w Szwecji.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie uczestników ze strukturą systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz poszerzenie ich wiedzy nt. bezpieczeństwa Polski i jego miejsca w polityce państwa. W ramach wizyty delegacja ze Szwecji odwiedziła takie miejsca jak m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencję Frontex, Placówkę Straży Granicznej w Terespolu czy Akademię Obrony Narodowej. Wizyta studyjna była okazją do pogłębienia współpracy polsko-szwedzkiej oraz wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony i zarządzania kryzysowego.