20180215-JFTC-PULAWSKI2

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Wizyta studyjna ekspertów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w Joint Force Training Centre

Opublikowano: 17 lutego, 2018

20180215-JFTC-PULAWSKI2

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Wizyta studyjna ekspertów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w Joint Force Training Centre

Opublikowano: 17 lutego, 2018

15 lutego 2018 r. reprezentacja Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyła wizytę studyjną w jednostce NATO Joint Force Training Centre, zlokalizowanej w Bydgoszczy. Założona w 2004 roku JFTC, obok norweskiej Joint Warfare Center, jest jednym z dwóch głównych europejskich ośrodków Sojuszu Północnoatlantyckiego zajmujących się szkoleniem sił NATO na poziomie taktycznym i operacyjnym, a także programami modelowania i symulacji oraz szerokim spektrum działań w ramach programu CWIX.
Podczas spotkania JFTC była reprezentowana przez zastępcę dowódcy jednostki, Generała brygady Ladislava Junga  oraz starszych oficerów (pułkowników Wernera, Zeha, Różańskiego i Zaniniego) służących w jednostce. Z ramienia Fundacji Kazimierza Pułaskiego obecni byli miedzy innymi: Prezes Fundacji Zbigniew Pisarski, Szef Biura Analiz Tomasz Smura, Dyrektor Wykonawczy Wojciech Dzięgiel oraz Koordynator Programu Bezpieczeństwo i Obronność Maciej Kowalski.
Główna część wizyty była poświęcona opisowi roli i zadań wypełnianych zarówno przez JFTC, jak i Fundację Pułaskiego. Szczególny nacisk położono na potencjalną współpracę w zakresie promocji i poszerzania wiedzy na temat zadań podejmowanych przez JFTC podczas organizowanej przez Fundację Kazimierza Pulaskiego konferencji Warsaw Security Forum. Kolejnym istotnym tematem dyskusji była wymiana doświadczeń w zakresie przeprowadzania tzw. „gier wojennych”, polegających na modelowaniu możliwego przebiegu potencjalnych konfliktów zbrojnych.
Eksperci Fundacji mieli również okazję zwiedzić część instalacji znajdujących się na terenie bydgoskiej jednostki, w tym pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie operacji związanych z symulacjami.

15 lutego 2018 r. reprezentacja Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyła wizytę studyjną w jednostce NATO Joint Force Training Centre, zlokalizowanej w Bydgoszczy. Założona w 2004 roku JFTC, obok norweskiej Joint Warfare Center, jest jednym z dwóch głównych europejskich ośrodków Sojuszu Północnoatlantyckiego zajmujących się szkoleniem sił NATO na poziomie taktycznym i operacyjnym, a także programami modelowania i symulacji oraz szerokim spektrum działań w ramach programu CWIX.
Podczas spotkania JFTC była reprezentowana przez zastępcę dowódcy jednostki, Generała brygady Ladislava Junga  oraz starszych oficerów (pułkowników Wernera, Zeha, Różańskiego i Zaniniego) służących w jednostce. Z ramienia Fundacji Kazimierza Pułaskiego obecni byli miedzy innymi: Prezes Fundacji Zbigniew Pisarski, Szef Biura Analiz Tomasz Smura, Dyrektor Wykonawczy Wojciech Dzięgiel oraz Koordynator Programu Bezpieczeństwo i Obronność Maciej Kowalski.
Główna część wizyty była poświęcona opisowi roli i zadań wypełnianych zarówno przez JFTC, jak i Fundację Pułaskiego. Szczególny nacisk położono na potencjalną współpracę w zakresie promocji i poszerzania wiedzy na temat zadań podejmowanych przez JFTC podczas organizowanej przez Fundację Kazimierza Pulaskiego konferencji Warsaw Security Forum. Kolejnym istotnym tematem dyskusji była wymiana doświadczeń w zakresie przeprowadzania tzw. „gier wojennych”, polegających na modelowaniu możliwego przebiegu potencjalnych konfliktów zbrojnych.
Eksperci Fundacji mieli również okazję zwiedzić część instalacji znajdujących się na terenie bydgoskiej jednostki, w tym pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie operacji związanych z symulacjami.