FKP_NEWS_ISRAEL_CYBER

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Współpraca międzynarodowe w zakresie cyberbezpieczeństwa – Roundtable z udziałem dyrektora cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela Iddo Moeda

Opublikowano: 9 maja, 2017

FKP_NEWS_ISRAEL_CYBER

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Współpraca międzynarodowe w zakresie cyberbezpieczeństwa – Roundtable z udziałem dyrektora cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela Iddo Moeda

Opublikowano: 9 maja, 2017

9 maja br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała spotkanie dotyczące  z udziałem dyrektora departamentu cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela Iddo Moeda.

W dyskusji podkreślono ważną rolę cyberbezpieczeństwa w zabezpieczeniu przed ingerencją w proces wyborów oraz w instytucje demokratyczne jako takie.  Premier Izraela  Benjamin Netanyahu w 2010 roku wskazał cyberbezpieczeństwo jako jeden z kluczowych obszarów działań państwa ze względu na sytuację polityczną wokół Izraela. Prawdopodobieństwo potencjalnego cyber ataku jest zawsze duże i może mieść miejsce zarówno w Polsce, jak i np. w USA. To podkreśla potrzebę zarówno współpracy międzynarodowej oraz rozwoju kapitału ludzkiego niezbędnego do zapewnienia stałego procesu modernizacji narodowego systemu cyberbezpieczeństwa. Co więcej, w celu zapewnienia najwyższego poziomu technologicznego, Izrael stosuje model wielopoziomowego podejście. Ten model wskazuje na fundamentalne znaczenie współpracy sektorów publicznego oraz prywatnego w celu zapewnienia sprawnego systemu cyberbezpieczeństwa.

9 maja br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała spotkanie dotyczące  z udziałem dyrektora departamentu cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela Iddo Moeda.

W dyskusji podkreślono ważną rolę cyberbezpieczeństwa w zabezpieczeniu przed ingerencją w proces wyborów oraz w instytucje demokratyczne jako takie.  Premier Izraela  Benjamin Netanyahu w 2010 roku wskazał cyberbezpieczeństwo jako jeden z kluczowych obszarów działań państwa ze względu na sytuację polityczną wokół Izraela. Prawdopodobieństwo potencjalnego cyber ataku jest zawsze duże i może mieść miejsce zarówno w Polsce, jak i np. w USA. To podkreśla potrzebę zarówno współpracy międzynarodowej oraz rozwoju kapitału ludzkiego niezbędnego do zapewnienia stałego procesu modernizacji narodowego systemu cyberbezpieczeństwa. Co więcej, w celu zapewnienia najwyższego poziomu technologicznego, Izrael stosuje model wielopoziomowego podejście. Ten model wskazuje na fundamentalne znaczenie współpracy sektorów publicznego oraz prywatnego w celu zapewnienia sprawnego systemu cyberbezpieczeństwa.