D2

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Współpraca z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Opublikowano: 10 września, 2015

D2

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Współpraca z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Opublikowano: 10 września, 2015

Miło nam poinformować, że w ramach Programu „Cyberbezpieczeństwo” Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego nawiązała współpracę ekspercką z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

9 września w siedzibie Fundacji odbyło się pierwsze robocze spotkanie pomiędzy instytucjami.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się, między innymi, standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym, zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk.

W ramach współpracy, Fundacja im. Kazimiera Pułaskiego zaangażuje się w projekt „Wielonarodowe działania obronne w cyberprzestrzeni” oraz w prace badawcze nad „Koncepcją działań militarnych w cyberprzestrzeni”.

Miło nam poinformować, że w ramach Programu „Cyberbezpieczeństwo” Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego nawiązała współpracę ekspercką z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

9 września w siedzibie Fundacji odbyło się pierwsze robocze spotkanie pomiędzy instytucjami.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się, między innymi, standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym, zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk.

W ramach współpracy, Fundacja im. Kazimiera Pułaskiego zaangażuje się w projekt „Wielonarodowe działania obronne w cyberprzestrzeni” oraz w prace badawcze nad „Koncepcją działań militarnych w cyberprzestrzeni”.