Największe wydarzenie transatlantyckie poświęcone bezpieczeństwu Europy Środkowej i Wschodniej

Warsaw Security Forum

Skupiamy się na wypracowaniu wspólnych odpowiedzi na przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy, Regionu i obszaru transatlantyckiego.