Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Wykład inauguracyjny Prezesa FKP na konferencji „Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej” w WAT

Opublikowano: 30 kwietnia, 2014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Wykład inauguracyjny Prezesa FKP na konferencji „Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej” w WAT

Opublikowano: 30 kwietnia, 2014

W dniach 23-24 kwietnia 2014 r. odbyła się w Wojskowej Akademii Technicznej I Międzynarodowa Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej” (Security Issue in Polish Foreign Policy), organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki WAT, pod patronatem Europejskiej Akademii Dyplomacji, Polski Zbrojnej, Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Głosu Akademickiego oraz Notabene.

Konferencję otworzył m.in. Prorektor ds Wojskowych WAT płk dr hab. Tadeusz Szczurek, natomiast wykład inauguracyjny nt znaczenia bezpieczeństwa w polskiej polityce zagranicznej wygłosił Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Zbigniew Pisarski. Głównym koordynatorem konferencji była p. Sabina Narloch, stypendystka Fundacji Pułaskiego.

W trakcie wydarzenia zostali wyróżnieni trzej autorzy najlepsze artykułów konferencyjnych, którzy dodatkowo w nagrodę dostali możliwość zaprezentowania swoich badań na łamach Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni zagranicznych oraz wiodących uczelni krajowych i instytucji naukowych, m.in.: Uniwersytetu w Maceracie, Uniwersytetu Loyola w Chicago, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Polskiej Akademii Nauk. W konferencji licznie udział wzięli również przedstawiciele instytucji państwowych oraz specjalnie zaproszeni goście. Spotkanie było już trzecim tego typu przedsięwzięciem, a pierwszym o skali międzynarodowej. Miało ona stanowić przede wszystkim forum wymiany myśli dotyczących bezpieczeństwa w polskiej polityce zagranicznej, w różnych wymiarach tego zagadnienia. Dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu przygotowanych wystąpień oraz udziałowi gości specjalnych, zamierzony cel został osiągnięty. Uczestnicy konferencji prezentowali przygotowane wystąpienia w trzech panelach tematycznych, związanych odpowiednio z głównym tematem wydarzenia w najbliższym sąsiedztwie Polski, w Europie oraz na świecie.

Poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz wymiana poglądów pomiędzy studentami i doktorantami z różnych środowisk akademickich po raz kolejny przyniosły wiele wniosków i otworzyły drogę do kolejnych tego typu spotkań.

W dniach 23-24 kwietnia 2014 r. odbyła się w Wojskowej Akademii Technicznej I Międzynarodowa Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej” (Security Issue in Polish Foreign Policy), organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki WAT, pod patronatem Europejskiej Akademii Dyplomacji, Polski Zbrojnej, Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Głosu Akademickiego oraz Notabene.

Konferencję otworzył m.in. Prorektor ds Wojskowych WAT płk dr hab. Tadeusz Szczurek, natomiast wykład inauguracyjny nt znaczenia bezpieczeństwa w polskiej polityce zagranicznej wygłosił Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Zbigniew Pisarski. Głównym koordynatorem konferencji była p. Sabina Narloch, stypendystka Fundacji Pułaskiego.

W trakcie wydarzenia zostali wyróżnieni trzej autorzy najlepsze artykułów konferencyjnych, którzy dodatkowo w nagrodę dostali możliwość zaprezentowania swoich badań na łamach Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni zagranicznych oraz wiodących uczelni krajowych i instytucji naukowych, m.in.: Uniwersytetu w Maceracie, Uniwersytetu Loyola w Chicago, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Polskiej Akademii Nauk. W konferencji licznie udział wzięli również przedstawiciele instytucji państwowych oraz specjalnie zaproszeni goście. Spotkanie było już trzecim tego typu przedsięwzięciem, a pierwszym o skali międzynarodowej. Miało ona stanowić przede wszystkim forum wymiany myśli dotyczących bezpieczeństwa w polskiej polityce zagranicznej, w różnych wymiarach tego zagadnienia. Dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu przygotowanych wystąpień oraz udziałowi gości specjalnych, zamierzony cel został osiągnięty. Uczestnicy konferencji prezentowali przygotowane wystąpienia w trzech panelach tematycznych, związanych odpowiednio z głównym tematem wydarzenia w najbliższym sąsiedztwie Polski, w Europie oraz na świecie.

Poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz wymiana poglądów pomiędzy studentami i doktorantami z różnych środowisk akademickich po raz kolejny przyniosły wiele wniosków i otworzyły drogę do kolejnych tego typu spotkań.