Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Wzmocnienie zespołu eksperckiego Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 16 listopada, 2015

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Wzmocnienie zespołu eksperckiego Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 16 listopada, 2015

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie do naszego zespołu eksperckiego dołączyli Krystian Zięć (Senior Fellow wyspecjalizowany w tematyce wojsk lotniczych) oraz Wojciech Dzięgiel (Research Fellow, doświadczony pracownik służby konsularnej MSZ). Wojciech Dzięgiel objął także stanowisko Koordynatora Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z notkami biograficznymi nowych współpracowników Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego!

 

Wojciech Dzięgiel

Urzędnik państwowy, wieloletni pracownik służby konsularnej MSZ. Z wykształcenia prawnik o specjalizacji prawo międzynarodowe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu i odbył roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) w ramach stypendium Socrates/Erasmus.

Uczestniczył w szeregu szkoleń i kursach z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka w Niemczech i Holandii. Brał udział w letniej sesji prestiżowej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego.

W ciągu ostatnich 10 lat pełnił funkcje konsula na placówkach zagranicznych MSZ w Toronto i Dublinie. W ramach swoich obowiązków zajmował się organizacją oficjalnych wizyt państwowych, uczestniczył w wydarzeniach rangi międzynarodowej, koordynował promocję polskiej kultury, współpracował z organizacjami polonijnymi, udzielał wsparcia obywatelom polskim w ramach opieki konsularnej.

Interesuje się tematami związanymi z przepływem ludności w wymiarze międzynarodowym oraz zagadnieniami dotyczącymi polityki wobec diaspory.

W Fundacji pełni funkcję Koordynatora Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum 2015.

Zainteresowania:

 • Polityka wobec diaspory – standardy międzynarodowe
 • Współpraca z Polonią i Polakami za granicą
 • Procesy społeczno-polityczne związane z migracją
 • Prawa migrantów w Unii Europejskiej
 • Ochrona międzynarodowa praw człowieka
 • Prawa obywatelskie w kontekście transgranicznym

 

Krystian Zięć

Pułkownik rezerwy, pilot-instruktor (F-16). Inicjował szkolenie podstawowe i współtworzył od podstaw system operacyjnego wykorzystania samolotu F-16 w ramach PLSP. Odpowiedzialny za operacje lotnicze w ramach ćwiczeń NATO Air Meet 2003r. Dowodził min. kontyngentami F-16 w ramach Tactical Leadership Program (Belgia),  Frisian Flag (Holandia), Tiger Meet (Francja), oraz zespołem lotniczym podczas pierwszej w historii polskiego oręża certyfikacji systemu F-16 – FORCEVAL przeprowadzonej przez NATO Taceval Division w 2011 roku. Eskadra pod jego dowództwem zdobyła laur najlepszego pododdziału Sił Powietrznych.

Jako pierwszy uzyskał uprawnienia instruktorskie w zakresie szkolenia podstawowego i taktycznego na samolocie F-16, nadane przez instruktorów USAF i USANG po odbytym szkoleniu w kraju. Pierwszy  dowódca ugrupowań taktycznych (COMAO) – Mission Commander (F-16). Dowodząc dużymi międzynarodowymi zespołami uderzeniowymi był odpowiedzialny za procesy planowania, skuteczną egzekucję, bezpośrednie dowodzenie w powietrzu i ocenę rezultatów  działań. Współtworzył zręby  historycznych zdolności w zastosowaniu noktowizji,  które radykalnie zwiększyły możliwości systemu F-16 w operacjach nocnych.

Wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na efektywność działań na poziomie pododdziału i jednostki wojskowej. Będąc dowódcą 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego wykorzystał na szeroką skalę system e-learnigowy, obejmujący szkolenia programowe i uzupełniające, oraz szkolenia w zakresie przygotowawczym do ponownej certyfikacji FORCEVAL. Był współodpowiedzialny za utworzenie pierwszego  stałego kontyngentu Sił Zbrojnych USA w Polsce.

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie do naszego zespołu eksperckiego dołączyli Krystian Zięć (Senior Fellow wyspecjalizowany w tematyce wojsk lotniczych) oraz Wojciech Dzięgiel (Research Fellow, doświadczony pracownik służby konsularnej MSZ). Wojciech Dzięgiel objął także stanowisko Koordynatora Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z notkami biograficznymi nowych współpracowników Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego!

 

Wojciech Dzięgiel

Urzędnik państwowy, wieloletni pracownik służby konsularnej MSZ. Z wykształcenia prawnik o specjalizacji prawo międzynarodowe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu i odbył roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) w ramach stypendium Socrates/Erasmus.

Uczestniczył w szeregu szkoleń i kursach z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka w Niemczech i Holandii. Brał udział w letniej sesji prestiżowej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego.

W ciągu ostatnich 10 lat pełnił funkcje konsula na placówkach zagranicznych MSZ w Toronto i Dublinie. W ramach swoich obowiązków zajmował się organizacją oficjalnych wizyt państwowych, uczestniczył w wydarzeniach rangi międzynarodowej, koordynował promocję polskiej kultury, współpracował z organizacjami polonijnymi, udzielał wsparcia obywatelom polskim w ramach opieki konsularnej.

Interesuje się tematami związanymi z przepływem ludności w wymiarze międzynarodowym oraz zagadnieniami dotyczącymi polityki wobec diaspory.

W Fundacji pełni funkcję Koordynatora Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum 2015.

Zainteresowania:

 • Polityka wobec diaspory – standardy międzynarodowe
 • Współpraca z Polonią i Polakami za granicą
 • Procesy społeczno-polityczne związane z migracją
 • Prawa migrantów w Unii Europejskiej
 • Ochrona międzynarodowa praw człowieka
 • Prawa obywatelskie w kontekście transgranicznym

 

Krystian Zięć

Pułkownik rezerwy, pilot-instruktor (F-16). Inicjował szkolenie podstawowe i współtworzył od podstaw system operacyjnego wykorzystania samolotu F-16 w ramach PLSP. Odpowiedzialny za operacje lotnicze w ramach ćwiczeń NATO Air Meet 2003r. Dowodził min. kontyngentami F-16 w ramach Tactical Leadership Program (Belgia),  Frisian Flag (Holandia), Tiger Meet (Francja), oraz zespołem lotniczym podczas pierwszej w historii polskiego oręża certyfikacji systemu F-16 – FORCEVAL przeprowadzonej przez NATO Taceval Division w 2011 roku. Eskadra pod jego dowództwem zdobyła laur najlepszego pododdziału Sił Powietrznych.

Jako pierwszy uzyskał uprawnienia instruktorskie w zakresie szkolenia podstawowego i taktycznego na samolocie F-16, nadane przez instruktorów USAF i USANG po odbytym szkoleniu w kraju. Pierwszy  dowódca ugrupowań taktycznych (COMAO) – Mission Commander (F-16). Dowodząc dużymi międzynarodowymi zespołami uderzeniowymi był odpowiedzialny za procesy planowania, skuteczną egzekucję, bezpośrednie dowodzenie w powietrzu i ocenę rezultatów  działań. Współtworzył zręby  historycznych zdolności w zastosowaniu noktowizji,  które radykalnie zwiększyły możliwości systemu F-16 w operacjach nocnych.

Wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na efektywność działań na poziomie pododdziału i jednostki wojskowej. Będąc dowódcą 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego wykorzystał na szeroką skalę system e-learnigowy, obejmujący szkolenia programowe i uzupełniające, oraz szkolenia w zakresie przygotowawczym do ponownej certyfikacji FORCEVAL. Był współodpowiedzialny za utworzenie pierwszego  stałego kontyngentu Sił Zbrojnych USA w Polsce.