Zaślepka new

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy

Opublikowano: 3 marca, 2022

Zaślepka new

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy

Opublikowano: 3 marca, 2022

W piątek, 4 marca, w Warszawie przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych i Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego zainicjowali działalność Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy.

 

Tydzień po agresji Rosji na Ukrainę, w Warszawie powstało Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy. Jego zadaniem jest:

– wspieranie i koordynacja wysiłków ukraińskich organizacji pozarządowych w Ukrainie i bieżąca pomoc dla aktywistów przybywających na terytorium Polski;

– budowanie międzynarodowego wsparcia dla walki Ukrainy z rosyjską agresją zbrojną;

– wspieranie relacji pomiędzy społecznością międzynarodową a społeczeństwem obywatelskim na Ukrainie;

– opracowywanie i propagowanie agendy powojennej odbudowy Ukrainy, transformacji i przystąpienia Ukrainy do UE i NATO.

Centrum na bieżąco pośredniczy w przekazywaniu informacji o najpilniejszych potrzebach Ukraińców w ich codziennej walce.

 

Więcej informacji: http://ukrainianvictory.org/

 

#StandWithUkraine
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine

W piątek, 4 marca, w Warszawie przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych i Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego zainicjowali działalność Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy.

 

Tydzień po agresji Rosji na Ukrainę, w Warszawie powstało Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy. Jego zadaniem jest:

– wspieranie i koordynacja wysiłków ukraińskich organizacji pozarządowych w Ukrainie i bieżąca pomoc dla aktywistów przybywających na terytorium Polski;

– budowanie międzynarodowego wsparcia dla walki Ukrainy z rosyjską agresją zbrojną;

– wspieranie relacji pomiędzy społecznością międzynarodową a społeczeństwem obywatelskim na Ukrainie;

– opracowywanie i propagowanie agendy powojennej odbudowy Ukrainy, transformacji i przystąpienia Ukrainy do UE i NATO.

Centrum na bieżąco pośredniczy w przekazywaniu informacji o najpilniejszych potrzebach Ukraińców w ich codziennej walce.

 

Więcej informacji: http://ukrainianvictory.org/

 

#StandWithUkraine
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine