Zarząd FKP

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Zmiany w zarządzie Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 7 czerwca, 2022

Zarząd FKP

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Zmiany w zarządzie Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 7 czerwca, 2022

W poniedziałek, 6 czerwca, Zarząd Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego został poszerzony i obecnie funkcjonuje w trzyosobowym składzie. Do Prezesa i współzałożyciela Fundacji – Zbigniewa Pisarskiego oraz Dyrektora Biura Analiz – Tomasza Smury dołączył Sławomir Krenczyk, który od marca br. pełnirolę Dyrektora Wykonawczego Fundacji.
Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – Zbigniew Pisarski: Dołączając do Zarządu Fundacji Sławomir Krenczyk wnosi swoje bogate doświadczenie zawodowe, i kompetencje, które w związku z dynamicznym rozwojem organizacji są bardzo potrzebne.
W trudnym dla świata transatlantyckiego okresie agresji Rosji na Ukrainę rośnie rola Fundacji Pułaskiego jako wiarygodnego, profesjonalnego think-tanku wspierającego Polskę, Ukrainę i rządy państw Zachodu w bieżącym reagowaniu na sytuację i planowaniu przyszłości powojennej.
Diagnozujemy szanse rozwojowe organizacji i odpowiadamy na zmiany naszego otoczenia geopolitycznego dostosowując się do nowych wyzwań. Poszerzamy Zarząd Fundacji, przebudowujemy strukturę organizacyjną, wdrażamy  nowe rozwiązania w zarządzaniu procesami i projektami, aby jeszcze skuteczniej realizować nasza misję w obecnych warunkach międzynarodowych.
Naszą wizją jest niezmiennie bezpieczna, liberalno-demokratyczna Polska w  ramach zintegrowanego Zachodu, w stabilnym, otoczeniu międzynarodowym. A zatem wspieramy ścisłą współpracę europejską i transatlantycką, wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo w regionie oraz wolność i aspiracje Ukrainy.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego koncentruje się obecnie na przygotowaniach do dziewiątej edycji Warsaw Security Forum, które odbędzie się 4 i 5 października br.; na wsparciu wysiłków na rzecz Ukrainy w ramach działań własnych oraz funkcjonującego w Fundacji projektu International Centre for Ukrainian Victory oraz na działalności analityczno-badawczej.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego. Fundacja skupia ponad 70 ekspertów i jest wydawcą analiz: “Raport Pułaskiego”, “Pulaski Policy Paper” oraz “Komentarze Pułaskiego”. Więcej: https://pulaski.pl/

Sławomir Krenczyk jest absolwentem studiów prawniczych, MBA i podyplomowych z zakresu komunikacji. Karierę rozpoczynał w zawodzie dziennikarza, a następnie rzecznika prasowego. Ma doświadczenie menedżera średniego i wyższego szczebla oraz dyrektora wykonawczego w spółkach publicznych. Pełnił funkcję prezesa zarządu fundacji korporacyjnej. Jest ekspertem w zakresie komunikacji, zarządzania oraz branży energetycznej. Współpracuje z organizatorami wydarzeń kongresowych o tematyce neutralności klimatycznej i ESG. Realizuje się także jako doradca i nauczyciel akademicki.

W poniedziałek, 6 czerwca, Zarząd Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego został poszerzony i obecnie funkcjonuje w trzyosobowym składzie. Do Prezesa i współzałożyciela Fundacji – Zbigniewa Pisarskiego oraz Dyrektora Biura Analiz – Tomasza Smury dołączył Sławomir Krenczyk, który od marca br. pełnirolę Dyrektora Wykonawczego Fundacji.
Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – Zbigniew Pisarski: Dołączając do Zarządu Fundacji Sławomir Krenczyk wnosi swoje bogate doświadczenie zawodowe, i kompetencje, które w związku z dynamicznym rozwojem organizacji są bardzo potrzebne.
W trudnym dla świata transatlantyckiego okresie agresji Rosji na Ukrainę rośnie rola Fundacji Pułaskiego jako wiarygodnego, profesjonalnego think-tanku wspierającego Polskę, Ukrainę i rządy państw Zachodu w bieżącym reagowaniu na sytuację i planowaniu przyszłości powojennej.
Diagnozujemy szanse rozwojowe organizacji i odpowiadamy na zmiany naszego otoczenia geopolitycznego dostosowując się do nowych wyzwań. Poszerzamy Zarząd Fundacji, przebudowujemy strukturę organizacyjną, wdrażamy  nowe rozwiązania w zarządzaniu procesami i projektami, aby jeszcze skuteczniej realizować nasza misję w obecnych warunkach międzynarodowych.
Naszą wizją jest niezmiennie bezpieczna, liberalno-demokratyczna Polska w  ramach zintegrowanego Zachodu, w stabilnym, otoczeniu międzynarodowym. A zatem wspieramy ścisłą współpracę europejską i transatlantycką, wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo w regionie oraz wolność i aspiracje Ukrainy.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego koncentruje się obecnie na przygotowaniach do dziewiątej edycji Warsaw Security Forum, które odbędzie się 4 i 5 października br.; na wsparciu wysiłków na rzecz Ukrainy w ramach działań własnych oraz funkcjonującego w Fundacji projektu International Centre for Ukrainian Victory oraz na działalności analityczno-badawczej.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego. Fundacja skupia ponad 70 ekspertów i jest wydawcą analiz: “Raport Pułaskiego”, “Pulaski Policy Paper” oraz “Komentarze Pułaskiego”. Więcej: https://pulaski.pl/

Sławomir Krenczyk jest absolwentem studiów prawniczych, MBA i podyplomowych z zakresu komunikacji. Karierę rozpoczynał w zawodzie dziennikarza, a następnie rzecznika prasowego. Ma doświadczenie menedżera średniego i wyższego szczebla oraz dyrektora wykonawczego w spółkach publicznych. Pełnił funkcję prezesa zarządu fundacji korporacyjnej. Jest ekspertem w zakresie komunikacji, zarządzania oraz branży energetycznej. Współpracuje z organizatorami wydarzeń kongresowych o tematyce neutralności klimatycznej i ESG. Realizuje się także jako doradca i nauczyciel akademicki.