Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w swoim warszawskim biurze. Praktyki trwają od 5 do 12 tygodni i obejmują wymiar co najmniej 20 godzin tygodniowo. Każdemu praktykantowi przypisany jest opiekun. Współpraca w trakcie praktyk może mieć formę zdalną (on-line).

W czasie trwania praktyk istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w niektórych wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego oraz siostrzaną fundację – Europejską Akademię Dyplomacji.

Współpraca kończy się wystawieniem zaświadczenia o ukończonych praktykach, a w przypadku wyjątkowo udanej współpracy także rekomendacji.

Przykładowe zadania:

 • Wsparcie stałych projektów Fundacji, takich jak np. Warsaw Security Forum;
 • Współpraca przy realizacji projektów analitycznych, publikacji raportów;
 • Wsparcie organizacji wydarzeń: konferencji, debat, seminariów eksperckich;
 • Sporządzanie notatek, sprawozdań z wydarzeń, postów na stronę internetową, treści na Social Media;
 • Kontrybucja na rzecz rozwoju Fundacji: doskonalenie procedur, dokumentów, grafik, uzupełnianie baz danych, etc.;
 • Wsparcie funkcjonowania biura Fundacji.

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej C1);
 • Wykształcenie: ukończony co najmniej I rok studiów licencjackich; preferowane kierunki: stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo, ekonomia, ale także grafika komputerowa, IT lub pokrewne;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • Umiejętność tworzenia grafik i/lub stron Internetowych będzie atutem;
 • Swoboda w redagowaniu tekstów i korespondencji w jęz. polskim i angielskim;
 • Znajomość aktualnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych lub przemysłu obronnego;
 • Duża samodzielność, zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu zadań;
 • Zdolności organizacyjne;
 • Duże kompetencje w zakresie komunikacji międzyludzkiej;
 • Wysoka kultura osobista.

Proces aplikacji:

Warunkiem aplikacji na praktyki/staż jest wypełnienie formularza aplikacyjnego w języku angielskim. Wypełnienie samego formularza zajmuje mniej niż 15 minut, jednakże wymaga załączenia CV oraz listu motywacyjnego.

FKP rozpatruje aplikacje przez cały rok. Odpowiedzi na zgłoszenia udzielane są w terminie ok. 30 dni.

Zgłoszenia nadesłane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Pytania:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: office@pulaski.pl

Prosimy o tytułowanie maila zgodnie ze wzorem: „Praktyki FKP – Imię Nazwisko”.

Nabór zaczynamy od maja.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w swoim warszawskim biurze. Praktyki trwają od 5 do 12 tygodni i obejmują wymiar co najmniej 20 godzin tygodniowo. Każdemu praktykantowi przypisany jest opiekun. Współpraca w trakcie praktyk może mieć formę zdalną (on-line).

W czasie trwania praktyk istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w niektórych wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego oraz siostrzaną fundację – Europejską Akademię Dyplomacji.

Współpraca kończy się wystawieniem zaświadczenia o ukończonych praktykach, a w przypadku wyjątkowo udanej współpracy także rekomendacji.

Przykładowe zadania:

 • Wsparcie stałych projektów Fundacji, takich jak np. Warsaw Security Forum;
 • Współpraca przy realizacji projektów analitycznych, publikacji raportów;
 • Wsparcie organizacji wydarzeń: konferencji, debat, seminariów eksperckich;
 • Sporządzanie notatek, sprawozdań z wydarzeń, postów na stronę internetową, treści na Social Media;
 • Kontrybucja na rzecz rozwoju Fundacji: doskonalenie procedur, dokumentów, grafik, uzupełnianie baz danych, etc.;
 • Wsparcie funkcjonowania biura Fundacji.

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej C1);
 • Wykształcenie: ukończony co najmniej I rok studiów licencjackich; preferowane kierunki: stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo, ekonomia, ale także grafika komputerowa, IT lub pokrewne;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • Umiejętność tworzenia grafik i/lub stron Internetowych będzie atutem;
 • Swoboda w redagowaniu tekstów i korespondencji w jęz. polskim i angielskim;
 • Znajomość aktualnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych lub przemysłu obronnego;
 • Duża samodzielność, zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu zadań;
 • Zdolności organizacyjne;
 • Duże kompetencje w zakresie komunikacji międzyludzkiej;
 • Wysoka kultura osobista.

Proces aplikacji:

Warunkiem aplikacji na praktyki/staż jest wypełnienie formularza aplikacyjnego w języku angielskim. Wypełnienie samego formularza zajmuje mniej niż 15 minut, jednakże wymaga załączenia CV oraz listu motywacyjnego.

FKP rozpatruje aplikacje przez cały rok. Odpowiedzi na zgłoszenia udzielane są w terminie ok. 30 dni.

Zgłoszenia nadesłane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Pytania:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: office@pulaski.pl

Prosimy o tytułowanie maila zgodnie ze wzorem: „Praktyki FKP – Imię Nazwisko”.

Nabór zaczynamy od maja.