1707753090938

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Łączenie sieci kobiet w polityce zagranicznej, europejskiej i bezpieczeństwa, w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Opublikowano: 15 marca, 2024

1707753090938

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Łączenie sieci kobiet w polityce zagranicznej, europejskiej i bezpieczeństwa, w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Opublikowano: 15 marca, 2024

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego z dumą ogłasza, że dołączyła do inicjatywy współpracy z Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych z Republiki Czeskiej w celu realizacji projektu pod nazwą „Łączenie sieci kobiet w polityce zagranicznej, europejskiej i bezpieczeństwa, na terenie państw Grupy Wyszehradzkiej”. Partnerami projektu są także Centrum Integracji i Demokracji Euroatlantyckiej (CEID, Węgry) oraz Centrum Badań Stowarzyszenia Słowackiej Polityki Zagranicznej (SFPA, Słowacja). Po stronie polskiej projekt otrzymuje znaczące wsparcie również od WIIS Polska.

Projekt ma na celu adresowanie różnic płciowych w udziale kobiet w polityce zagranicznej, europejskiej i bezpieczeństwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Pomimo że kobiety stanowią znaczącą część populacji i absolwentek uczelni, ich udział w rolach podejmowania decyzji jest niewspółmiernie niski.

Aby temu zaradzić, inicjatywa planuje organizację wydarzeń networkingowych oraz konferencji dla liderów kobiet w tych dziedzinach. Celem jest wzmocnienie kobiet poprzez kontakty, dzielenie się wiedzą i świadomość. Projekt ma na celu stworzenie bardziej inkluzywnego środowiska, sprzyjającego równemu udziałowi w dyskusjach politycznych.

Poprzez współpracę, działania na rzecz interesów oraz partnerstwa, projekt dąży do wprowadzenia trwałych pozytywnych zmian w społecznościach polityki zagranicznej państw Grupy Wyszehradzkiej. Skupia się na wzmocnieniu ekspertek i promowaniu równoważnego udziału płci w kluczowych obszarach.

Pierwsze spotkanie projektowe odbędzie się w Pradze w marcu, pod hasłem kobiet w polityce europejskiej. Kolejne spotkanie projektu odbędzie się w kwietniu, tym razem w Warszawie, i skupi się na kobietach w dziedzinie bezpieczeństwa.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji za pośrednictwem grantów Wyszehradzkich Funduszy z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.

 

Proszę odwiedzić stronę internetową projektu: http://www.amo.cz/en/connecting-v4-and-other-regional-expert-networks/

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego z dumą ogłasza, że dołączyła do inicjatywy współpracy z Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych z Republiki Czeskiej w celu realizacji projektu pod nazwą „Łączenie sieci kobiet w polityce zagranicznej, europejskiej i bezpieczeństwa, na terenie państw Grupy Wyszehradzkiej”. Partnerami projektu są także Centrum Integracji i Demokracji Euroatlantyckiej (CEID, Węgry) oraz Centrum Badań Stowarzyszenia Słowackiej Polityki Zagranicznej (SFPA, Słowacja). Po stronie polskiej projekt otrzymuje znaczące wsparcie również od WIIS Polska.

Projekt ma na celu adresowanie różnic płciowych w udziale kobiet w polityce zagranicznej, europejskiej i bezpieczeństwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Pomimo że kobiety stanowią znaczącą część populacji i absolwentek uczelni, ich udział w rolach podejmowania decyzji jest niewspółmiernie niski.

Aby temu zaradzić, inicjatywa planuje organizację wydarzeń networkingowych oraz konferencji dla liderów kobiet w tych dziedzinach. Celem jest wzmocnienie kobiet poprzez kontakty, dzielenie się wiedzą i świadomość. Projekt ma na celu stworzenie bardziej inkluzywnego środowiska, sprzyjającego równemu udziałowi w dyskusjach politycznych.

Poprzez współpracę, działania na rzecz interesów oraz partnerstwa, projekt dąży do wprowadzenia trwałych pozytywnych zmian w społecznościach polityki zagranicznej państw Grupy Wyszehradzkiej. Skupia się na wzmocnieniu ekspertek i promowaniu równoważnego udziału płci w kluczowych obszarach.

Pierwsze spotkanie projektowe odbędzie się w Pradze w marcu, pod hasłem kobiet w polityce europejskiej. Kolejne spotkanie projektu odbędzie się w kwietniu, tym razem w Warszawie, i skupi się na kobietach w dziedzinie bezpieczeństwa.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji za pośrednictwem grantów Wyszehradzkich Funduszy z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.

 

Proszę odwiedzić stronę internetową projektu: http://www.amo.cz/en/connecting-v4-and-other-regional-expert-networks/