WhatsApp Image 2024-01-31 at 15.15.32

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Polska delegacja parlamentarna z wizytą w Berlinie

Opublikowano: 31 stycznia, 2024

WhatsApp Image 2024-01-31 at 15.15.32

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Polska delegacja parlamentarna z wizytą w Berlinie

Opublikowano: 31 stycznia, 2024

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego organizuje w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2024 r. wysokiego szczebla delegację polskich posłów do Niemiec. Polską stronę reprezentować będą szefowie komisji Sejmu RP: Spraw Zagranicznych oraz ds. Unii Europejskiej, jak również sekretarz stanu w MSZ RP. W Berlinie delegacja spotka się z przedstawicielami rządu federalnego Niemiec na szczeblu ministerialnym, w tym z ministrem obrony Borisem Pistoriusem oraz weźmie udział w specjalnie zorganizowanym z tej okazji pierwszym od lat posiedzeniu polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Bundestagu.

W skład polskiej delegacji odwiedzającej Niemcy wejdą posłowie na Sejm RP: Paweł Kowal – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Michał Kobosko – przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Władysław Bartoszewski – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP oraz poseł Marek Krząkała. Do grupy posłów dołączą także przedstawiciele Fundacji: prof. Katarzyna Pisarska – przewodnicząca Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa (Warsaw Security Forum – WSF) oraz Bartłomiej Kot – dyrektor programowy WSF. Polscy reprezentanci uczestniczyć będą w szeregu spotkań z najwyższej rangi przedstawicielami Niemiec: ministrem obrony Borisem Pistoriusem, minister ds. europejskich Anną Lührmann, doradcą ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Kanclerza Scholtza Jensem Plötnerem, przewodniczącymi Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. Europejskich Michaelem Rothem oraz Antonem Hofreiterem, koordynatorem rządu RFN ds. Polski Dietmarem Nietanem oraz przewodniczącym Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa ambasadorem Christophem Heusgenem. Specjalnie z okazji wizyty polskiej delegacji zorganizowano także posiedzenie polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Bundestagu z udziałem kilkunastu posłów niemieckich z różnych ugrupowań wchodzących w skład parlamentu w Berlinie. Wizyta jest pierwszą od kilku lat okazją do bezpośredniej wymiany zdań między Polską a Niemcami na szczeblu parlamentarnym w tak szerokim gronie.

Stosunki polsko-niemieckie zasługują na nowe otwarcie” – twierdzi biorąca udział w delegacji prof. Katarzyna Pisarska. Celem wyjazdu jest doprowadzenie do ożywienia polsko-niemieckich kontaktów dyplomatycznych, co upatrywane jest jako element konieczny dla zwiększenia przez Polskę wpływu na kształt polityki europejskiej. Priorytetem jest wypracowanie efektywnych rozwiązań dla wsparcia walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Do głównych wątków poruszanych w trakcie wizyty należeć będą zagadnienia z zakresu polityki bezpieczeństwa, w tym kwestie wydatków obronnych oraz współpracy polsko-niemieckiej w obliczu zagrożenia rosyjskiego. Omawiany będzie potencjał współpracy w ramach projektów gospodarczych, w tym z zakresu infrastruktury transgranicznej. Założeniem delegacji jest ukazanie gotowości Polski do kreatywnego i proaktywnego podejścia do współpracy z Niemcami.

W szczególności nacisk kładziony jest na poszukiwanie konkretnych projektów w ramach Trójkąta Weimarskiego – formatu grupującego Polskę, Niemcy i Francję. Przedstawiciele Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego zachęcać będą niemieckich rozmówców m.in. do utworzenia funduszu przyszłościowego „Międzynarodowego Funduszu Weimarskiego”, zasilającego wspólne polsko-niemieckie inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego.

Wizyta delegacji wpisuje się w zwiększającą się aktywność polskiej dyplomacji na szczeblu parlamentarnym, w którą aktywnie angażuje się Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, współtworząc m.in. Społeczny Zespół Doradców przy Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Zespołem tym kieruje prof. Katarzyna Pisarska, sekretarzem natomiast został Bartłomiej Kot– oboje uczestniczący w składzie delegacji.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego organizuje w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2024 r. wysokiego szczebla delegację polskich posłów do Niemiec. Polską stronę reprezentować będą szefowie komisji Sejmu RP: Spraw Zagranicznych oraz ds. Unii Europejskiej, jak również sekretarz stanu w MSZ RP. W Berlinie delegacja spotka się z przedstawicielami rządu federalnego Niemiec na szczeblu ministerialnym, w tym z ministrem obrony Borisem Pistoriusem oraz weźmie udział w specjalnie zorganizowanym z tej okazji pierwszym od lat posiedzeniu polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Bundestagu.

W skład polskiej delegacji odwiedzającej Niemcy wejdą posłowie na Sejm RP: Paweł Kowal – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Michał Kobosko – przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Władysław Bartoszewski – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP oraz poseł Marek Krząkała. Do grupy posłów dołączą także przedstawiciele Fundacji: prof. Katarzyna Pisarska – przewodnicząca Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa (Warsaw Security Forum – WSF) oraz Bartłomiej Kot – dyrektor programowy WSF. Polscy reprezentanci uczestniczyć będą w szeregu spotkań z najwyższej rangi przedstawicielami Niemiec: ministrem obrony Borisem Pistoriusem, minister ds. europejskich Anną Lührmann, doradcą ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Kanclerza Scholtza Jensem Plötnerem, przewodniczącymi Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. Europejskich Michaelem Rothem oraz Antonem Hofreiterem, koordynatorem rządu RFN ds. Polski Dietmarem Nietanem oraz przewodniczącym Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa ambasadorem Christophem Heusgenem. Specjalnie z okazji wizyty polskiej delegacji zorganizowano także posiedzenie polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Bundestagu z udziałem kilkunastu posłów niemieckich z różnych ugrupowań wchodzących w skład parlamentu w Berlinie. Wizyta jest pierwszą od kilku lat okazją do bezpośredniej wymiany zdań między Polską a Niemcami na szczeblu parlamentarnym w tak szerokim gronie.

Stosunki polsko-niemieckie zasługują na nowe otwarcie” – twierdzi biorąca udział w delegacji prof. Katarzyna Pisarska. Celem wyjazdu jest doprowadzenie do ożywienia polsko-niemieckich kontaktów dyplomatycznych, co upatrywane jest jako element konieczny dla zwiększenia przez Polskę wpływu na kształt polityki europejskiej. Priorytetem jest wypracowanie efektywnych rozwiązań dla wsparcia walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Do głównych wątków poruszanych w trakcie wizyty należeć będą zagadnienia z zakresu polityki bezpieczeństwa, w tym kwestie wydatków obronnych oraz współpracy polsko-niemieckiej w obliczu zagrożenia rosyjskiego. Omawiany będzie potencjał współpracy w ramach projektów gospodarczych, w tym z zakresu infrastruktury transgranicznej. Założeniem delegacji jest ukazanie gotowości Polski do kreatywnego i proaktywnego podejścia do współpracy z Niemcami.

W szczególności nacisk kładziony jest na poszukiwanie konkretnych projektów w ramach Trójkąta Weimarskiego – formatu grupującego Polskę, Niemcy i Francję. Przedstawiciele Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego zachęcać będą niemieckich rozmówców m.in. do utworzenia funduszu przyszłościowego „Międzynarodowego Funduszu Weimarskiego”, zasilającego wspólne polsko-niemieckie inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego.

Wizyta delegacji wpisuje się w zwiększającą się aktywność polskiej dyplomacji na szczeblu parlamentarnym, w którą aktywnie angażuje się Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, współtworząc m.in. Społeczny Zespół Doradców przy Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Zespołem tym kieruje prof. Katarzyna Pisarska, sekretarzem natomiast został Bartłomiej Kot– oboje uczestniczący w składzie delegacji.