29342944_1681962191843026_1855784299777753088_n

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Pomimo napięć politycznych rośnie poparcie Polaków do sojuszu z USA – prezentacja raportu Fundacji Pułaskiego i firmy Selectivv nt. opinii Polaków o polskiej polityce zagranicznej

Opublikowano: 16 marca, 2018

29342944_1681962191843026_1855784299777753088_n

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Pomimo napięć politycznych rośnie poparcie Polaków do sojuszu z USA – prezentacja raportu Fundacji Pułaskiego i firmy Selectivv nt. opinii Polaków o polskiej polityce zagranicznej

Opublikowano: 16 marca, 2018

Prawie połowa ankietowanych określa swój stosunek do Stanów Zjednoczonych jako bardzo pozytywny i, co interesujące, współczynnik ten jest ponad 12% wyższy niż w styczniu br. – wynika z badań opinii publicznej dotyczącej polskiej polityki zagranicznej opracowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego i firmę Selectivv. Pełny raport został zaprezentowany podczas konferencji prasowej 19 marca br. w siedzibie Fundacji w Warszawie.

Celem badania była analiza stosunku Polaków do zagadnień związanych z polską polityką zagraniczną, bezpieczeństwem oraz relacji z innymi państwami. Ankietowani pytani byli o największe obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Polaków, stosunek do wybranych państw m.in. Izraela, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Federacji Rosyjskiej, a także o stan Sił Zbrojnych RP, jako gwaranta bezpieczeństwa RP. Respondenci określili również swoje nastawienie do polityki historycznej obecnego rządu RP w kontekście relacji z Izraelem i Ukrainą oraz wyrażali opinię nt. działań Polski w przypadku potencjalnego nałożenia na Polskę sankcji przez Unię Europejską za naruszenie zasad praworządności.

Pod koniec marca br. Minister Spraw Zagranicznych RP, przedstawi coroczną Informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, publicystycznie określaną jako exposé Ministra. Z tej okazji Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, bazując na doświadczeniu grona ekspertów Fundacji, przygotowuje trzeci już raport dotyczący polityki zagranicznej i bezpieczeństwa RP. W 2018 roku Polska z jednej strony świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości, a z drugiej stoi w obliczu najistotniejszych wyzwań dla swojego bezpieczeństwa od czasów upadku komunizmu i transformacji ustrojowej. Mowa tu o czynnikach takich jak rosnąca asertywność Federacji Rosyjskiej, ryzyko dezintegracji Unii Europejskiej czy ogarniająca zachodnie społeczeństwa fala populizmu. Dlatego na potrzeby tegorocznego raportu postanowiliśmy odwrócić optykę i oddać głos polskiemu społeczeństwu, przeprowadzając badanie opinii publicznej w zakresie polskiej polityki zagranicznej. Zapytaliśmy Polaków o ocenę rządowej polityki zagranicznej oraz środowiska bezpieczeństwa kraju – wyjaśnia Tomasz Smura, Kierownik Biura Analiz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 50 000 osób na terenie Polski. Raport przygotowała Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz firma badawcza Selectivv Mobile House specjalizująca się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych o użytkownikach urządzeń przenośnych. Badanie przeprowadzono dwukrotnie (w styczniu i marcu 2018 r.), aby z jednej strony sprawdzić na ile odczucia Polaków w kwestiach polityki zagranicznej są stałe, a na ile wpływają na nie bieżące wydarzenia, a z drugiej strony, aby podjąć się częściowej identyfikacji dominujących trendów.
Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety w kanale mobilnym dzięki wykorzystaniu technologii i danych z systemu Selectivv. W ciągu 3 dni trwania badania (tak w styczniu, jak i w marcu), ankietę wypełniło 50 000 pełnoletnich użytkowników smartfonów i tabletów. Respondenci odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie na swoich smartfonach i tabletach. Otrzymane wyniki zostały wzbogacone o informacje z hurtowni danych DMP Selectivv, czyli zbioru big data o użytkownikach smartfonów i tabletów. Przewagą zastosowanej metody w stosunku do tradycyjnych badań jest znaczne skrócenie jego czasu oraz otrzymanie nieporównywalnie większej próby statystycznej – powiedział x, Selectivv Mobile House.

Pełen raport dostępny jest tutaj

Prawie połowa ankietowanych określa swój stosunek do Stanów Zjednoczonych jako bardzo pozytywny i, co interesujące, współczynnik ten jest ponad 12% wyższy niż w styczniu br. – wynika z badań opinii publicznej dotyczącej polskiej polityki zagranicznej opracowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego i firmę Selectivv. Pełny raport został zaprezentowany podczas konferencji prasowej 19 marca br. w siedzibie Fundacji w Warszawie.

Celem badania była analiza stosunku Polaków do zagadnień związanych z polską polityką zagraniczną, bezpieczeństwem oraz relacji z innymi państwami. Ankietowani pytani byli o największe obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Polaków, stosunek do wybranych państw m.in. Izraela, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Federacji Rosyjskiej, a także o stan Sił Zbrojnych RP, jako gwaranta bezpieczeństwa RP. Respondenci określili również swoje nastawienie do polityki historycznej obecnego rządu RP w kontekście relacji z Izraelem i Ukrainą oraz wyrażali opinię nt. działań Polski w przypadku potencjalnego nałożenia na Polskę sankcji przez Unię Europejską za naruszenie zasad praworządności.

Pod koniec marca br. Minister Spraw Zagranicznych RP, przedstawi coroczną Informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, publicystycznie określaną jako exposé Ministra. Z tej okazji Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, bazując na doświadczeniu grona ekspertów Fundacji, przygotowuje trzeci już raport dotyczący polityki zagranicznej i bezpieczeństwa RP. W 2018 roku Polska z jednej strony świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości, a z drugiej stoi w obliczu najistotniejszych wyzwań dla swojego bezpieczeństwa od czasów upadku komunizmu i transformacji ustrojowej. Mowa tu o czynnikach takich jak rosnąca asertywność Federacji Rosyjskiej, ryzyko dezintegracji Unii Europejskiej czy ogarniająca zachodnie społeczeństwa fala populizmu. Dlatego na potrzeby tegorocznego raportu postanowiliśmy odwrócić optykę i oddać głos polskiemu społeczeństwu, przeprowadzając badanie opinii publicznej w zakresie polskiej polityki zagranicznej. Zapytaliśmy Polaków o ocenę rządowej polityki zagranicznej oraz środowiska bezpieczeństwa kraju – wyjaśnia Tomasz Smura, Kierownik Biura Analiz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 50 000 osób na terenie Polski. Raport przygotowała Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz firma badawcza Selectivv Mobile House specjalizująca się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych o użytkownikach urządzeń przenośnych. Badanie przeprowadzono dwukrotnie (w styczniu i marcu 2018 r.), aby z jednej strony sprawdzić na ile odczucia Polaków w kwestiach polityki zagranicznej są stałe, a na ile wpływają na nie bieżące wydarzenia, a z drugiej strony, aby podjąć się częściowej identyfikacji dominujących trendów.
Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety w kanale mobilnym dzięki wykorzystaniu technologii i danych z systemu Selectivv. W ciągu 3 dni trwania badania (tak w styczniu, jak i w marcu), ankietę wypełniło 50 000 pełnoletnich użytkowników smartfonów i tabletów. Respondenci odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie na swoich smartfonach i tabletach. Otrzymane wyniki zostały wzbogacone o informacje z hurtowni danych DMP Selectivv, czyli zbioru big data o użytkownikach smartfonów i tabletów. Przewagą zastosowanej metody w stosunku do tradycyjnych badań jest znaczne skrócenie jego czasu oraz otrzymanie nieporównywalnie większej próby statystycznej – powiedział x, Selectivv Mobile House.

Pełen raport dostępny jest tutaj