Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski odegrał ważną rolę podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, aktywnie brał udział w rozmowach odbywających się pomiędzy Wiktorem Juszczenką i Wiktorem Janukowyczem. Za swoje zasługi na rzecz pokojowego zakończenia Pomarańczowej Rewolucji otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności”.

Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski odegrał ważną rolę podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, aktywnie brał udział w rozmowach odbywających się pomiędzy Wiktorem Juszczenką i Wiktorem Janukowyczem. Za swoje zasługi na rzecz pokojowego zakończenia Pomarańczowej Rewolucji otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności”.

W latach 1973-1977 studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu (handel zagraniczny) Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywnie działał w wielu organizacjach i stowarzyszeniach studenckich przeciwko ówczesnej władzy. W latach 1991-1995 został dwukrotnie wybrany posłem Sejmu RP. Sprawował urząd prezydenta RP w latach 1995-2005.

Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski odegrał ważną rolę podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, aktywnie brał udział w rozmowach odbywających się pomiędzy Wiktorem Juszczenką i Wiktorem Janukowyczem. Za swoje zasługi na rzecz pokojowego zakończenia Pomarańczowej Rewolucji otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności”.

Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski odegrał ważną rolę podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, aktywnie brał udział w rozmowach odbywających się pomiędzy Wiktorem Juszczenką i Wiktorem Janukowyczem. Za swoje zasługi na rzecz pokojowego zakończenia Pomarańczowej Rewolucji otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności”.

W latach 1973-1977 studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu (handel zagraniczny) Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywnie działał w wielu organizacjach i stowarzyszeniach studenckich przeciwko ówczesnej władzy. W latach 1991-1995 został dwukrotnie wybrany posłem Sejmu RP. Sprawował urząd prezydenta RP w latach 1995-2005.