Jerzy Aleksandrowicz

Research Fellow

Jerzy Aleksandrowicz

Specjalizuje się w doradztwie dla sektora publicznego oraz w kwestiach prawnych związanych z lotnictwem, obronnością i technologią kosmiczną.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ, ZAKUPY UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Specjalizuje się w doradztwie dla sektora publicznego, w kwestiach prawnych związanych z lotnictwem, obronnością oraz technologią kosmiczną a także w szeroko rozumianej obronności i bezpieczeństwie państwa, zakupach sprzętu wojskowego i systemów uzbrojenia. Ponadto prowadzi negocjacje offsetowe (transfer technologii).

Doświadczenie i praktykę zdobywał podczas kilkuletniej pracy w Departamencie Prawnym Inspektoratu Uzbrojenia MON, gdzie specjalizował się w projektach dotyczących gospodarczego potencjału obronnego.

Współpracował z biurem ds. umów offsetowych MON i Departamentem Programów Offsetowych MG.

W czasie swojej kariery zawodowej uczestniczył w międzynarodowych negocjacjach offsetowych z reprezentantami największych firm związanych z sektorem zbrojeniowym oraz reprezentował stanowisko RP w czasie spotkań z Komisją Europejską. Uczestniczył w tworzeniu White Paper in Defence G2G

Na stałe w: Warszawa

Jerzy Aleksandrowicz

Research Fellow

Jerzy Aleksandrowicz

Specjalizuje się w doradztwie dla sektora publicznego oraz w kwestiach prawnych związanych z lotnictwem, obronnością i technologią kosmiczną.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ, ZAKUPY UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Specjalizuje się w doradztwie dla sektora publicznego, w kwestiach prawnych związanych z lotnictwem, obronnością oraz technologią kosmiczną a także w szeroko rozumianej obronności i bezpieczeństwie państwa, zakupach sprzętu wojskowego i systemów uzbrojenia. Ponadto prowadzi negocjacje offsetowe (transfer technologii).

Doświadczenie i praktykę zdobywał podczas kilkuletniej pracy w Departamencie Prawnym Inspektoratu Uzbrojenia MON, gdzie specjalizował się w projektach dotyczących gospodarczego potencjału obronnego.

Współpracował z biurem ds. umów offsetowych MON i Departamentem Programów Offsetowych MG.

W czasie swojej kariery zawodowej uczestniczył w międzynarodowych negocjacjach offsetowych z reprezentantami największych firm związanych z sektorem zbrojeniowym oraz reprezentował stanowisko RP w czasie spotkań z Komisją Europejską. Uczestniczył w tworzeniu White Paper in Defence G2G

Na stałe w: Warszawa