Wojciech Dzięgiel

Senior Fellow

Wojciech Dzięgiel

W ciągu ostatnich 10 lat pełnił funkcje konsula na placówkach zagranicznych MSZ w Toronto i Dublinie. W Fundacji Pułaskiego pełnił funkcję Koordynatora Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum w 2016.

Specjalizacje: POLITYKA WOBEC DIASPORY, WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ, MIGRACJE, PRAWA MIGRANTÓW W UE, MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWA OBYWATELSKIE W KONTEKŚCIE TRANSGRANICZNYM

Urzędnik państwowy, wieloletni pracownik służby konsularnej MSZ. Z wykształcenia prawnik o specjalizacji prawo międzynarodowe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu i odbył roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie w ramach stypendium Socrates/Erasmus. Uczestniczył w szeregu szkoleń i kursach z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka w Niemczech i Holandii. Brał udział w letniej sesji prestiżowej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. W ciągu ostatnich 10 lat pełnił funkcję konsula na placówkach zagranicznych MSZ w Toronto i Dublinie. W ramach swoich obowiązków zajmował się organizacją oficjalnych wizyt państwowych, uczestniczył w międzynarodowych wydarzeniach, koordynował promocję polskiej kultury, współpracował z organizacjami polonijnymi, udzielał wsparcia obywatelom polskim w ramach opieki konsularnej.

Interesuje się tematami związanymi z przepływem ludności w wymiarze międzynarodowym oraz zagadnieniami dotyczącymi polityki wobec diaspory.

Wojciech Dzięgiel

Senior Fellow

Wojciech Dzięgiel

W ciągu ostatnich 10 lat pełnił funkcje konsula na placówkach zagranicznych MSZ w Toronto i Dublinie. W Fundacji Pułaskiego pełnił funkcję Koordynatora Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum w 2016.

Specjalizacje: POLITYKA WOBEC DIASPORY, WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ, MIGRACJE, PRAWA MIGRANTÓW W UE, MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWA OBYWATELSKIE W KONTEKŚCIE TRANSGRANICZNYM

Urzędnik państwowy, wieloletni pracownik służby konsularnej MSZ. Z wykształcenia prawnik o specjalizacji prawo międzynarodowe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu i odbył roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie w ramach stypendium Socrates/Erasmus. Uczestniczył w szeregu szkoleń i kursach z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka w Niemczech i Holandii. Brał udział w letniej sesji prestiżowej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. W ciągu ostatnich 10 lat pełnił funkcję konsula na placówkach zagranicznych MSZ w Toronto i Dublinie. W ramach swoich obowiązków zajmował się organizacją oficjalnych wizyt państwowych, uczestniczył w międzynarodowych wydarzeniach, koordynował promocję polskiej kultury, współpracował z organizacjami polonijnymi, udzielał wsparcia obywatelom polskim w ramach opieki konsularnej.

Interesuje się tematami związanymi z przepływem ludności w wymiarze międzynarodowym oraz zagadnieniami dotyczącymi polityki wobec diaspory.