Andrzej Fałkowski

Senior Fellow

Andrzej Fałkowski

Dr Andrzej Fałkowski, gen. broni (w st. spocz), specjalizuje się w doradztwie dla sektora publicznego, a także doradza firmom przemysłu obronnego.

Specjalizacje: OBRONNOŚĆ, NATO, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, FINANSE PUBLICZNE, ZASOBY WOJSKOWE, PLANOWANIE STRATEGICZNE

Doświadczenie i praktykę zdobywał przez ponad 40 lat zawodowej służby wojskowej, w tym 14 lat za granica w NATO i USA. Zajmował wiele stanowisk służbowych. Służbę rozpoczynał w Marynarce Wojennej. Był także m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Ekonomicznego MON (1996-1998), radcą w Polskim Przedstawicielstwie przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej (WEU) w Brukseli (1998-2003).

W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego służył na stanowisku zastępcy szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego P-5 (2003-2006). Był też dyrektorem Departamentu Budżetowego MON (2003-2008). Następnie służył ponownie w NATO jako zastępca dyrektora Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO ds. Logistyki i Zasobów w Brukseli (2008-2011). Służył ponadto jako Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy przy Ambasadzie RP w USA w Waszyngtonie (2011-2013), po czym był zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (2013-2014), a następnie Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli (2014-2018).

Publikacje (wybrane):

 • Security implications of the Baltic Pipe Construction Project, Baltic Rim Economies BRE 5/2022;
 • Madrid NATO Strategic Concept: Qualitative Change or Semantic Healing?, Pulaski Policy Papers, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, ISSN 2080-8852 Warsaw 2022;
 • Building security in the Baltic Sea region: Military perspective and NATO approach, BSR Policy Briefing series 10/2021, Centrum Balticum Foundation, ISSN 2342-3153;
 • NATO 2030 – Wymuszona konieczność, Pulaski Policy Papers, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, ISSN 2080-8852 Warszawa 2020;
 • Animus in consulendo liber. Mind free in deliberation, The International Affairs, Contemporary Military Challenges, Słowenia 2019;
 • Książka: Pecunia Nervus Belli, Kształtowanie budżetu obronnego Polski, ISBN 83-11-08917-5, Bellona 1998.

Na stałe w: Warszawie

Andrzej Fałkowski

Senior Fellow

Andrzej Fałkowski

Dr Andrzej Fałkowski, gen. broni (w st. spocz), specjalizuje się w doradztwie dla sektora publicznego, a także doradza firmom przemysłu obronnego.

Specjalizacje: OBRONNOŚĆ, NATO, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, FINANSE PUBLICZNE, ZASOBY WOJSKOWE, PLANOWANIE STRATEGICZNE

Doświadczenie i praktykę zdobywał przez ponad 40 lat zawodowej służby wojskowej, w tym 14 lat za granica w NATO i USA. Zajmował wiele stanowisk służbowych. Służbę rozpoczynał w Marynarce Wojennej. Był także m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Ekonomicznego MON (1996-1998), radcą w Polskim Przedstawicielstwie przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej (WEU) w Brukseli (1998-2003).

W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego służył na stanowisku zastępcy szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego P-5 (2003-2006). Był też dyrektorem Departamentu Budżetowego MON (2003-2008). Następnie służył ponownie w NATO jako zastępca dyrektora Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO ds. Logistyki i Zasobów w Brukseli (2008-2011). Służył ponadto jako Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy przy Ambasadzie RP w USA w Waszyngtonie (2011-2013), po czym był zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (2013-2014), a następnie Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli (2014-2018).

Publikacje (wybrane):

 • Security implications of the Baltic Pipe Construction Project, Baltic Rim Economies BRE 5/2022;
 • Madrid NATO Strategic Concept: Qualitative Change or Semantic Healing?, Pulaski Policy Papers, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, ISSN 2080-8852 Warsaw 2022;
 • Building security in the Baltic Sea region: Military perspective and NATO approach, BSR Policy Briefing series 10/2021, Centrum Balticum Foundation, ISSN 2342-3153;
 • NATO 2030 – Wymuszona konieczność, Pulaski Policy Papers, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, ISSN 2080-8852 Warszawa 2020;
 • Animus in consulendo liber. Mind free in deliberation, The International Affairs, Contemporary Military Challenges, Słowenia 2019;
 • Książka: Pecunia Nervus Belli, Kształtowanie budżetu obronnego Polski, ISBN 83-11-08917-5, Bellona 1998.

Na stałe w: Warszawie