Olga Jastrzębska

Research Fellow

Olga Jastrzębska

Doktor w zakresie nauk o polityce. Badaczka, autorka wielu publikacji dotyczących przestrzeni poradzieckiej oraz polityki Federacji Rosyjskiej pod rządami prezydenta Władimira Putina.

Specjalizacje: POLITYKA ZAGRANICZNA FEDERACJI ROSYJSKIEJ, STOSUNKI EKONOMICZNE I POLITYCZNE NA OBSZARZE PORADZIECKIM, PAŃSTWA BAŁTYCKIE, STOSUNKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ Z ZACHODEM, STREFY WPŁYWÓW NA OBSZARZE PORADZIECKIM

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Europeistyka oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. Pracę doktorską, poświęconą znaczeniu przestrzeni w procesie kształtowania mocarstwowej pozycji Rosji Olga Jastrzębska obroniła z wyróżnieniem w roku 2021 na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktywna badaczka, autorka wielu publikacji dotyczących przestrzeni poradzieckiej oraz polityki Federacji Rosyjskiej pod rządami prezydenta Władimira Putina. Stypendystka programu Erasmus Mundus Multic (trzymiesięczny pobyt badawczy na Wszechrosyjskim Federalnym Uniwersytecie Prawniczym w Sankt Petersburgu) oraz programu Erasmus Plus (roczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Tartu). Doświadczony dydaktyk (prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, min. przedmiot autorski „Ukraina i Białoruś w stosunkach międzynarodowych”), współpracujący obecnie z prywatnymi uniwersytetami. Laureatka konkursu grantowego Estophilus, organizowanego przez Republikę Estonii.

Publikacje (wybrane):

 • O. Jastrzębska „Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90 XX wieku”, artykuł opublikowany w „Wrocławskich Studiach Politologicznych”, nr. 19/2015, czasopismo wydawane przez : Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • O. Jastrzębska „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje w postaci rekonstrukcji oraz modyfikacji więzi łączących Rosję z państwami obszaru poradzieckiego”, artykuł opublikowany w : „Europa Orientalis. Studia z dziejów Rosji i Państw Bałtyckich”, nr. 9/(2018), wydawca : Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • O. Jastrzębska „Powrót do terytorialności jako głównego komponentu strategii mocarstwowej Federacji Rosyjskiej”, artykuł opublikowany w „Studiach Społecznych”, nr. 13/(2)/2015, czasopismo wydawane przez : Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie;
 • O. Jastrzębska „Współczesna Rosja – odbudowa czy przebudowa imperium”, artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej „Bezpieczeństwo i Administracja”, nr. 4; (8)/2015, czasopismo wydawane przez : Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
 • O. Jastrzębska „Pro – Western Policy of the new Ukrainian president Volodymyr Zelensky as threat for possible Russian concept of Ukraine federalization”, artykuł ukazał się w czasopiśmie „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”, nr 2 (13)/2019, czasopismo wydawane przez: Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • O. Jastrzębska „Mitologizacja stosunków polsko – rosyjskich poprzez zaangażowanie Polski w ukraiński Majdan i wykorzystanie jego symboli”, artykuł opublikowany w publikacji „Sąsiedztwa III RP – Rosja. Zagadnienia społeczne” pod redakcją M. Dębickiego i J. Makaro, wydawca : Gant, Wrocław 2016

Na stałe w: Wrocław

Olga Jastrzębska

Research Fellow

Olga Jastrzębska

Doktor w zakresie nauk o polityce. Badaczka, autorka wielu publikacji dotyczących przestrzeni poradzieckiej oraz polityki Federacji Rosyjskiej pod rządami prezydenta Władimira Putina.

Specjalizacje: POLITYKA ZAGRANICZNA FEDERACJI ROSYJSKIEJ, STOSUNKI EKONOMICZNE I POLITYCZNE NA OBSZARZE PORADZIECKIM, PAŃSTWA BAŁTYCKIE, STOSUNKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ Z ZACHODEM, STREFY WPŁYWÓW NA OBSZARZE PORADZIECKIM

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Europeistyka oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. Pracę doktorską, poświęconą znaczeniu przestrzeni w procesie kształtowania mocarstwowej pozycji Rosji Olga Jastrzębska obroniła z wyróżnieniem w roku 2021 na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktywna badaczka, autorka wielu publikacji dotyczących przestrzeni poradzieckiej oraz polityki Federacji Rosyjskiej pod rządami prezydenta Władimira Putina. Stypendystka programu Erasmus Mundus Multic (trzymiesięczny pobyt badawczy na Wszechrosyjskim Federalnym Uniwersytecie Prawniczym w Sankt Petersburgu) oraz programu Erasmus Plus (roczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Tartu). Doświadczony dydaktyk (prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, min. przedmiot autorski „Ukraina i Białoruś w stosunkach międzynarodowych”), współpracujący obecnie z prywatnymi uniwersytetami. Laureatka konkursu grantowego Estophilus, organizowanego przez Republikę Estonii.

Publikacje (wybrane):

 • O. Jastrzębska „Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90 XX wieku”, artykuł opublikowany w „Wrocławskich Studiach Politologicznych”, nr. 19/2015, czasopismo wydawane przez : Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • O. Jastrzębska „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje w postaci rekonstrukcji oraz modyfikacji więzi łączących Rosję z państwami obszaru poradzieckiego”, artykuł opublikowany w : „Europa Orientalis. Studia z dziejów Rosji i Państw Bałtyckich”, nr. 9/(2018), wydawca : Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • O. Jastrzębska „Powrót do terytorialności jako głównego komponentu strategii mocarstwowej Federacji Rosyjskiej”, artykuł opublikowany w „Studiach Społecznych”, nr. 13/(2)/2015, czasopismo wydawane przez : Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie;
 • O. Jastrzębska „Współczesna Rosja – odbudowa czy przebudowa imperium”, artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej „Bezpieczeństwo i Administracja”, nr. 4; (8)/2015, czasopismo wydawane przez : Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
 • O. Jastrzębska „Pro – Western Policy of the new Ukrainian president Volodymyr Zelensky as threat for possible Russian concept of Ukraine federalization”, artykuł ukazał się w czasopiśmie „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”, nr 2 (13)/2019, czasopismo wydawane przez: Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • O. Jastrzębska „Mitologizacja stosunków polsko – rosyjskich poprzez zaangażowanie Polski w ukraiński Majdan i wykorzystanie jego symboli”, artykuł opublikowany w publikacji „Sąsiedztwa III RP – Rosja. Zagadnienia społeczne” pod redakcją M. Dębickiego i J. Makaro, wydawca : Gant, Wrocław 2016

Na stałe w: Wrocław