Stanisław Koziej

Senior Fellow

Stanisław Koziej

Prof. dr hab. Stanisław Koziej, gen. bryg. w st. spoczynku – członek Komitetu Prognoz PAN, Rady Programowej Instytutu Bronisława Komorowskiego oraz nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Specjalizacja:  POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO I  NARODOWEGO (OBRONNOŚĆ) ORAZ STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wiceminister obrony narodowej, doradca Ministra Obrony Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich, dyrektor departamentu w MON i BBN, szef oddziału operacyjnego ŚOW, szef wydziału operacyjnego 15DZ, oficer Sztabu Generalnego, wieloletni nauczyciel akademicki w Akademii Sztabu Generalnego, Akademii Obrony Narodowej i wyższych uczelniach cywilnych. W latach 1996 -1997 pełnił funkcję szefa polskiej misji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, a w latach 1997 -1998 funkcję zastępcy szefa Misji OBWE w Gruzji. W latach 1999 – 2001 był pierwszym przedstawicielem Polski w NATO ds. polityki i strategii nuklearnej. Współautor polskich strategii obronnych i bezpieczeństwa narodowego przełomu XX i XXI wieku, autor kilkuset publikacji z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza obronności. 

Wybrane monografie:

 • „Rajdy bojowe (1987),
 • „Wstępne studium o obronności Polski na progu XXI wieku” (1990),
 • „Teoria sztuki wojennej” (1993, 2011),
 • „Tezy i komentarze do prac nad strategią bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej” (1998),
 • „Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku” (2006),
 • „Rozważania o bezpieczeństwie” (2016),
 • „Studia o bezpieczeństwie” (2017).

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Stanisław Koziej

Senior Fellow

Stanisław Koziej

Prof. dr hab. Stanisław Koziej, gen. bryg. w st. spoczynku – członek Komitetu Prognoz PAN, Rady Programowej Instytutu Bronisława Komorowskiego oraz nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Specjalizacja:  POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO I  NARODOWEGO (OBRONNOŚĆ) ORAZ STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wiceminister obrony narodowej, doradca Ministra Obrony Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich, dyrektor departamentu w MON i BBN, szef oddziału operacyjnego ŚOW, szef wydziału operacyjnego 15DZ, oficer Sztabu Generalnego, wieloletni nauczyciel akademicki w Akademii Sztabu Generalnego, Akademii Obrony Narodowej i wyższych uczelniach cywilnych. W latach 1996 -1997 pełnił funkcję szefa polskiej misji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, a w latach 1997 -1998 funkcję zastępcy szefa Misji OBWE w Gruzji. W latach 1999 – 2001 był pierwszym przedstawicielem Polski w NATO ds. polityki i strategii nuklearnej. Współautor polskich strategii obronnych i bezpieczeństwa narodowego przełomu XX i XXI wieku, autor kilkuset publikacji z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza obronności. 

Wybrane monografie:

 • „Rajdy bojowe (1987),
 • „Wstępne studium o obronności Polski na progu XXI wieku” (1990),
 • „Teoria sztuki wojennej” (1993, 2011),
 • „Tezy i komentarze do prac nad strategią bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej” (1998),
 • „Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku” (2006),
 • „Rozważania o bezpieczeństwie” (2016),
 • „Studia o bezpieczeństwie” (2017).

Miejsce zamieszkania: Warszawa