Joanna Kulesza

Research Fellow

Joanna Kulesza

Kierownik centrum badawczego Lodz Cyber Hub przy Uniwersytecie Łódzkim i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji tejże uczeni, gdzie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych realizuje projekty badawcze i szkoleniowe z zakresu stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni.

Specjalizacje: PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE, ZARZĄDZANIE INTERNETEM,
CYBERBEZPIECZEŃSTWO, SZTUCZNA INTELIGENCJA, AUTONOMICZNE ŚMIERCIONOŚNE SYSTEMY
UZBROJENIA (LAWS), CYBERDYPLOMACJA, PRAWA CZŁOWIEKA, PRYWATNOŚĆ, DANE OSOBOWE,
PRAWO MEDIÓW, DEZINFORMACJA.

Reprezentuje europejskich użytkowników Internetu w komitecie doradczym ICANN (At-Large Advisory Committee) jako jego wiceprzewodnicząca. Jest członkiem europejsko-chińskiej grupy roboczej ds. stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni, działającej pod auspicjami Europejskiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem, Geneva Center for Security Policy i Chińskiego Instytutu Współczesnych Stosunków Międzynarodowych, gdzie kieruje pracami nad należytą starannością w cyberprzestrzeni. Jako kierownik Lodz Cyber Hub w Europejskim Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony organizuje ekspercki kurs „Cybersecurity and international law”. Uczestniczy w pracach Komitetu Ad-Hoc ONZ mającego na celu opracowanie wszechstronnej międzynarodowej konwencji dotyczącej przeciwdziałania wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w celach
przestępczych. Koordynuje także realizację kilku projektów badawczych, w tym projektu „Wspieranie Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa w Azji” (ESIWA) oraz akcji COST „Globalna Sieć Praw
Człowieka” (COST CA19143).

Recenzentka programu Horizon Europe, COST, FWO, FNP i NAWA. Członkini rad naukowych międzynarodowych studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa (m.in. na St. Thomas University oraz na Uniwersytecie w Indianie). Była przewodnicząca Rady Doradczej Światowego Forum Kompetencji Cyfrowych (Global Forum on Cyber Expertise; 2019-2022), była członkini Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2019-2023). Członkini Naukowego Komitetu Doradczego projektu o europejskiej cyberdyplomacji (EU CyberDirect). Ekspert badawczej grupy doradzającej Światowej Komisji ds. stabilności cyberprzestrzeni (Global Commission on the Stability of Cyberspace). W latach 2010-2018 przewodniczyła Komitetowi ds. członkostwa Światowej sieci akademickiej ds. zarządzania internetem (GigaNet). W latach 2016-2019 realizowała także projekty dotyczące ochrony praw człowieka online w kilku krajach w imieniu Komisji Europejskiej i Rady Europy, m.in. na Ukrainie, w Mołdawii i Serbii.

Publikacje (wybrane):

  • Global Governance of Low Earth Orbit Satellite Broadband (wspólnie z B. Akcali Gur), Łódź/Londyn 2023.
  • Due diligence in international law, Haga 2016
  • Należyta staranność w prawie międzynarodowym, Łódź/Poznań 2013
  • International Internet Law, Londyn/Paryż/Nowy Jork 2012
  • Międzynarodowe prawo Internetu, Poznań 2010

Na stałe w: Łodzi

Joanna Kulesza

Research Fellow

Joanna Kulesza

Kierownik centrum badawczego Lodz Cyber Hub przy Uniwersytecie Łódzkim i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji tejże uczeni, gdzie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych realizuje projekty badawcze i szkoleniowe z zakresu stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni.

Specjalizacje: PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE, ZARZĄDZANIE INTERNETEM,
CYBERBEZPIECZEŃSTWO, SZTUCZNA INTELIGENCJA, AUTONOMICZNE ŚMIERCIONOŚNE SYSTEMY
UZBROJENIA (LAWS), CYBERDYPLOMACJA, PRAWA CZŁOWIEKA, PRYWATNOŚĆ, DANE OSOBOWE,
PRAWO MEDIÓW, DEZINFORMACJA.

Reprezentuje europejskich użytkowników Internetu w komitecie doradczym ICANN (At-Large Advisory Committee) jako jego wiceprzewodnicząca. Jest członkiem europejsko-chińskiej grupy roboczej ds. stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni, działającej pod auspicjami Europejskiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem, Geneva Center for Security Policy i Chińskiego Instytutu Współczesnych Stosunków Międzynarodowych, gdzie kieruje pracami nad należytą starannością w cyberprzestrzeni. Jako kierownik Lodz Cyber Hub w Europejskim Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony organizuje ekspercki kurs „Cybersecurity and international law”. Uczestniczy w pracach Komitetu Ad-Hoc ONZ mającego na celu opracowanie wszechstronnej międzynarodowej konwencji dotyczącej przeciwdziałania wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w celach
przestępczych. Koordynuje także realizację kilku projektów badawczych, w tym projektu „Wspieranie Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa w Azji” (ESIWA) oraz akcji COST „Globalna Sieć Praw
Człowieka” (COST CA19143).

Recenzentka programu Horizon Europe, COST, FWO, FNP i NAWA. Członkini rad naukowych międzynarodowych studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa (m.in. na St. Thomas University oraz na Uniwersytecie w Indianie). Była przewodnicząca Rady Doradczej Światowego Forum Kompetencji Cyfrowych (Global Forum on Cyber Expertise; 2019-2022), była członkini Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2019-2023). Członkini Naukowego Komitetu Doradczego projektu o europejskiej cyberdyplomacji (EU CyberDirect). Ekspert badawczej grupy doradzającej Światowej Komisji ds. stabilności cyberprzestrzeni (Global Commission on the Stability of Cyberspace). W latach 2010-2018 przewodniczyła Komitetowi ds. członkostwa Światowej sieci akademickiej ds. zarządzania internetem (GigaNet). W latach 2016-2019 realizowała także projekty dotyczące ochrony praw człowieka online w kilku krajach w imieniu Komisji Europejskiej i Rady Europy, m.in. na Ukrainie, w Mołdawii i Serbii.

Publikacje (wybrane):

  • Global Governance of Low Earth Orbit Satellite Broadband (wspólnie z B. Akcali Gur), Łódź/Londyn 2023.
  • Due diligence in international law, Haga 2016
  • Należyta staranność w prawie międzynarodowym, Łódź/Poznań 2013
  • International Internet Law, Londyn/Paryż/Nowy Jork 2012
  • Międzynarodowe prawo Internetu, Poznań 2010

Na stałe w: Łodzi