Grzegorz Lewicki

Research Fellow

Grzegorz Lewicki

Konsultant ds. prognostyki międzynarodowej i komunikacji, autor „Indeksu Mocy Państw”, dziennikarz, badacz cywilizacji. Absolwent m.in. London School of Economics i Uniwersytetu w Maastricht. Członek International Society for the Comparative Study of Civilizations.

Specjalizacje: USA, WIELKA BRYTANIA, UE, MIGRACJE I DEMOGRAFIA, RELIGIE (ISLAM, CHRZEŚCIJAŃSTWO), CYWILIZACJA, TECHNOLOGIA, PROGNOSTYKA

Konsultant ds. prognostyki międzynarodowej, technologii i komunikacji (sektor publiczny i prywatny), dziennikarz (autor kilkuset artykułów prasowych w tygodniku „Wprost”), badacz ewolucji cywilizacji oraz autor wykładów TEDx. Doktor filozofii (złożoność cywilizacyjna) Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył też London School of Economics (filozofia nauki), Maastricht University (socjologia), Wyższą Szkołę Europejską (stosunki międzynarodowe) i studiował na Notre Dame University.

Autor raportów dla polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz uczestnik projektów prognostycznych finansowanych przez Komisję Europejską. W 2008 międzynarodowy obserwator obrad Komisji ONZ ds. Rozwoju Społecznego w Nowym Jorku.

Laureat konkursów dziennikarskich oraz komentator spraw międzynarodowych w polskich i zagranicznych mediach.

Wydał m.in. 

  • „Indeks mocy państw” (2017, 2018);
  • antologię „Miasta w nowym średniowieczu”, która rozwija neo mediewalizm jako narzędzie prognostyki;
  • monografię „Nadchodzi nowy proletariat” nt. teorii cywilizacji Arnolda Toynbeego (2012);
  • raporty dla MSZ.

Na stałe w: Warszawie i Gdańsku

Grzegorz Lewicki

Research Fellow

Grzegorz Lewicki

Konsultant ds. prognostyki międzynarodowej i komunikacji, autor „Indeksu Mocy Państw”, dziennikarz, badacz cywilizacji. Absolwent m.in. London School of Economics i Uniwersytetu w Maastricht. Członek International Society for the Comparative Study of Civilizations.

Specjalizacje: USA, WIELKA BRYTANIA, UE, MIGRACJE I DEMOGRAFIA, RELIGIE (ISLAM, CHRZEŚCIJAŃSTWO), CYWILIZACJA, TECHNOLOGIA, PROGNOSTYKA

Konsultant ds. prognostyki międzynarodowej, technologii i komunikacji (sektor publiczny i prywatny), dziennikarz (autor kilkuset artykułów prasowych w tygodniku „Wprost”), badacz ewolucji cywilizacji oraz autor wykładów TEDx. Doktor filozofii (złożoność cywilizacyjna) Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył też London School of Economics (filozofia nauki), Maastricht University (socjologia), Wyższą Szkołę Europejską (stosunki międzynarodowe) i studiował na Notre Dame University.

Autor raportów dla polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz uczestnik projektów prognostycznych finansowanych przez Komisję Europejską. W 2008 międzynarodowy obserwator obrad Komisji ONZ ds. Rozwoju Społecznego w Nowym Jorku.

Laureat konkursów dziennikarskich oraz komentator spraw międzynarodowych w polskich i zagranicznych mediach.

Wydał m.in. 

  • „Indeks mocy państw” (2017, 2018);
  • antologię „Miasta w nowym średniowieczu”, która rozwija neo mediewalizm jako narzędzie prognostyki;
  • monografię „Nadchodzi nowy proletariat” nt. teorii cywilizacji Arnolda Toynbeego (2012);
  • raporty dla MSZ.

Na stałe w: Warszawie i Gdańsku