Grzegorz Małecki

Senior Fellow

Grzegorz Małecki

Pułkownik, dyplomata i funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W 2016 szef Agencji Wywiadu.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, SŁUŻBY SPECJALNE, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM, NATO, SYTUACJA NA UKRAINIE, KONFLIKTY HYBRYDOWE, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Pułkownik, dyplomata i funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W 2016 szef Agencji Wywiadu. W 1991 został absolwentem historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym roku podjął służbę w UOP, gdzie w 1992 ukończył kurs oficerski w Centralnym Ośrodku Szkolenia UOP w Łodzi. W strukturach tego urzędu pracował do 2002, był m.in. zastępcą dyrektora delegatury w Opolu, a także naczelnikiem wydziału w delegaturze we Wrocławiu. W latach 2003–2004 pracował na stanowisku naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu w urzędzie miasta w Opolu.

Od 2004 do 2007 pełnił funkcję doradcy szefa ABW. W latach 2006–2008 wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 do 2008 był dyrektorem biura i sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, od 2007 do 2013 doradcą szefa Agencji Wywiadu, a od 2009 do 2012 pierwszym radcą Ambasady RP w Hiszpanii. W 2013 przeszedł do sektora prywatnego. 19 listopada 2015 został pełniącym obowiązki szefa Agencji Wywiadu, a 19 lutego 2016 szefem tej agencji. 21 września 2016 podał się do dymisji. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2016 r. Jako szef Agencji Wywiadu przewodniczył pracom Cywilnego Komitetu Wywiadowczego NATO (NATO CIC), zrzeszającym cywilne służby specjalne wszystkich państw NATO[13]. Komitet, pod jego kierownictwem, uczestniczył w pracach nad reformą systemu wywiadowczego NATO przyjętą ostatecznie na szczycie w Warszawie w lipcu 2016 r. W latach 2018 – 2020 Prezes Zarządu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. W 2017 r. i 2019 r. brał udział w Cyber Week – największej międzynarodowej konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwuu, odbywającej się w Tel Awiwie wśród wysokiej rangi światowych ekspertów. Brał aktywnych udział w charakterze panelisty w wydarzeniach międzynarodowych: Eurafrican Forum 2019, Konferencja „Europe’s Future” Sibiu, Konferencja „Black Sea and Balkans Security Forum” w Konstancy, Dubrovnic Forum 2018.

Obecnie, od stycznia 2020 r. członek rady krajowej SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals), od lipca 2020 r. polski przedstawiciel w SAS-163 Panel / Energy Security in the Era of Hybrid Warfare NATO Sciences and Technology Organization.od kwietnia 2021 r., ekspert zewnętrzny Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławski. Od 2019 r. stale współpracuje, jako zewnętrzny ekspert (subject matter expert) z DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) m.in. w projektach związanych reformą systemu bezpieczeństwa narodowego w Ukrainie. Jest uczestnikiem „Projekt Konsens”. W okresie 2017–2019 współpracował z portalami Defence24.pl, Infosecurity24.pl oraz Cybersecurity24.pl, gdzie publikował wywiady i komentarze na temat służb specjalnych, bezpieczeństwa narodowego, cyberbezpieczeństwa, polityki międzynarodowej. Jako senior fellow Fundacji Pułaskiego ma na swoim koncie publikacje m.in. Analizę budowy systemu wywiadu gospodarczego jako niezbędnego warunku na powodzenie planu Morawieckiego oraz Raport nt. reformy służb specjalnych z perspektywy 15 lat. Pomysłodawca i twórca raportu „Wyzwania dla Bezpieczeństwa Współczesnej Polski” wydanego we wrześniu 2019 przez Fundację Instytut Bezpieczeństwa i Strategii.

Nadal udziela wywiadów w tematyce m.in. cyberbezpieczeństwa i antyterroryzmu w mediach polskich m.in. dla, Onet, PAP, PR24, dziennik Gazeta Prawna, jak i zagranicznych np. The Cipher Brief, New York Times, La Vanguardia, Financial Times. W 2021 r. opublikował wywiad-rzekę pt. „W cieniu. Kulisy wywiadu III RP”, w którym w rozmowie z Łukaszem Maziewskim przedstawia zmiany w polskich służbach specjalnych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat.

Publikacje (wybrane):

  • Grzegorz Małecki, Minister do spraw służb wywiadowczych – miejsce i rola w zarządzaniu systemem wywiadowczym RP, Analiza KBN  nr 4 (119) / 2023, Kraków 2023
  • Grzegorz Małecki, Łukasz Maziewski, W Cieniu. Kulisy wywiadu III RP, Warszawa 2021
  • Grzegorz Małecki, Reform służb specjalnych z perspektywy 15 lat, w: Pulaski Report, Warszawa 7.05.2017
  • Grzegorz Małecki, Analiza: Budowa systemu wywiadu gospodarczego niezbędnym warunkiem powodzenia Planu Morawieckiego, w: Pulaski Report, Warszawa 8.06.2017
  • Lior Tabansky, Isaac Ben Israel, Joanna Kulesza, Grzegorz Małecki, Building cybersecurity system in Poland: Israeli experience, w. Pulaski Report, Warszawa 15.11.2017

Na stałe w: Wrocław

Grzegorz Małecki

Senior Fellow

Grzegorz Małecki

Pułkownik, dyplomata i funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W 2016 szef Agencji Wywiadu.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, SŁUŻBY SPECJALNE, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM, NATO, SYTUACJA NA UKRAINIE, KONFLIKTY HYBRYDOWE, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Pułkownik, dyplomata i funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W 2016 szef Agencji Wywiadu. W 1991 został absolwentem historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym roku podjął służbę w UOP, gdzie w 1992 ukończył kurs oficerski w Centralnym Ośrodku Szkolenia UOP w Łodzi. W strukturach tego urzędu pracował do 2002, był m.in. zastępcą dyrektora delegatury w Opolu, a także naczelnikiem wydziału w delegaturze we Wrocławiu. W latach 2003–2004 pracował na stanowisku naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu w urzędzie miasta w Opolu.

Od 2004 do 2007 pełnił funkcję doradcy szefa ABW. W latach 2006–2008 wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 do 2008 był dyrektorem biura i sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, od 2007 do 2013 doradcą szefa Agencji Wywiadu, a od 2009 do 2012 pierwszym radcą Ambasady RP w Hiszpanii. W 2013 przeszedł do sektora prywatnego. 19 listopada 2015 został pełniącym obowiązki szefa Agencji Wywiadu, a 19 lutego 2016 szefem tej agencji. 21 września 2016 podał się do dymisji. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2016 r. Jako szef Agencji Wywiadu przewodniczył pracom Cywilnego Komitetu Wywiadowczego NATO (NATO CIC), zrzeszającym cywilne służby specjalne wszystkich państw NATO[13]. Komitet, pod jego kierownictwem, uczestniczył w pracach nad reformą systemu wywiadowczego NATO przyjętą ostatecznie na szczycie w Warszawie w lipcu 2016 r. W latach 2018 – 2020 Prezes Zarządu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. W 2017 r. i 2019 r. brał udział w Cyber Week – największej międzynarodowej konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwuu, odbywającej się w Tel Awiwie wśród wysokiej rangi światowych ekspertów. Brał aktywnych udział w charakterze panelisty w wydarzeniach międzynarodowych: Eurafrican Forum 2019, Konferencja „Europe’s Future” Sibiu, Konferencja „Black Sea and Balkans Security Forum” w Konstancy, Dubrovnic Forum 2018.

Obecnie, od stycznia 2020 r. członek rady krajowej SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals), od lipca 2020 r. polski przedstawiciel w SAS-163 Panel / Energy Security in the Era of Hybrid Warfare NATO Sciences and Technology Organization.od kwietnia 2021 r., ekspert zewnętrzny Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławski. Od 2019 r. stale współpracuje, jako zewnętrzny ekspert (subject matter expert) z DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) m.in. w projektach związanych reformą systemu bezpieczeństwa narodowego w Ukrainie. Jest uczestnikiem „Projekt Konsens”. W okresie 2017–2019 współpracował z portalami Defence24.pl, Infosecurity24.pl oraz Cybersecurity24.pl, gdzie publikował wywiady i komentarze na temat służb specjalnych, bezpieczeństwa narodowego, cyberbezpieczeństwa, polityki międzynarodowej. Jako senior fellow Fundacji Pułaskiego ma na swoim koncie publikacje m.in. Analizę budowy systemu wywiadu gospodarczego jako niezbędnego warunku na powodzenie planu Morawieckiego oraz Raport nt. reformy służb specjalnych z perspektywy 15 lat. Pomysłodawca i twórca raportu „Wyzwania dla Bezpieczeństwa Współczesnej Polski” wydanego we wrześniu 2019 przez Fundację Instytut Bezpieczeństwa i Strategii.

Nadal udziela wywiadów w tematyce m.in. cyberbezpieczeństwa i antyterroryzmu w mediach polskich m.in. dla, Onet, PAP, PR24, dziennik Gazeta Prawna, jak i zagranicznych np. The Cipher Brief, New York Times, La Vanguardia, Financial Times. W 2021 r. opublikował wywiad-rzekę pt. „W cieniu. Kulisy wywiadu III RP”, w którym w rozmowie z Łukaszem Maziewskim przedstawia zmiany w polskich służbach specjalnych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat.

Publikacje (wybrane):

  • Grzegorz Małecki, Minister do spraw służb wywiadowczych – miejsce i rola w zarządzaniu systemem wywiadowczym RP, Analiza KBN  nr 4 (119) / 2023, Kraków 2023
  • Grzegorz Małecki, Łukasz Maziewski, W Cieniu. Kulisy wywiadu III RP, Warszawa 2021
  • Grzegorz Małecki, Reform służb specjalnych z perspektywy 15 lat, w: Pulaski Report, Warszawa 7.05.2017
  • Grzegorz Małecki, Analiza: Budowa systemu wywiadu gospodarczego niezbędnym warunkiem powodzenia Planu Morawieckiego, w: Pulaski Report, Warszawa 8.06.2017
  • Lior Tabansky, Isaac Ben Israel, Joanna Kulesza, Grzegorz Małecki, Building cybersecurity system in Poland: Israeli experience, w. Pulaski Report, Warszawa 15.11.2017

Na stałe w: Wrocław