Dominik Mierzejewski

Research Fellow

Dominik Mierzejewski

Dr hab. Kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Członek wielu organizacji międzynarodowych.

Specjalizacje: CHINY, USTRÓJ POLITYCZNY CHRL, POLITYKA ZAGRANICZNA CHRL

DR HAB., PROF. UŁ, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich; profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ, doktor habilitowany w dziedzinie nauki społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Uniwersytet Warszawski, 2014); członek Rady Azji i Pacyfiku przy Ministrze Spraw Zagranicznych, specjalizuje się w zakresie retoryki dyplomacji chińskiej, chińskiej polityki zagranicznej w ujęciu regionalnym, oraz rozwoju polityczno-ekonomicznego Chin współczesnych; studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999 – 2000 i 2003 – 2004); stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture; staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003); staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin); liczne wyjazdy studyjne i wykłady w ramach prowadzonych grantów Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektów Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz KGHM Polska Miedź; członek zespołów redakcyjnych “Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz “Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa) oraz „Sinologia Hispanica”.

Publikacje (wybrane):

  • „China’s Provinces and the Belt and Road Initiative”, Routledge 2021;
  • „China’s Selective Identity: State, Ideology and Culture” (with B.Kowalski), Palgrave 2019;
  • „Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością. Dezideologizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform”, Łódź 2013;

Na stałe w: Łodzi

Dominik Mierzejewski

Research Fellow

Dominik Mierzejewski

Dr hab. Kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Członek wielu organizacji międzynarodowych.

Specjalizacje: CHINY, USTRÓJ POLITYCZNY CHRL, POLITYKA ZAGRANICZNA CHRL

DR HAB., PROF. UŁ, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich; profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ, doktor habilitowany w dziedzinie nauki społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Uniwersytet Warszawski, 2014); członek Rady Azji i Pacyfiku przy Ministrze Spraw Zagranicznych, specjalizuje się w zakresie retoryki dyplomacji chińskiej, chińskiej polityki zagranicznej w ujęciu regionalnym, oraz rozwoju polityczno-ekonomicznego Chin współczesnych; studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999 – 2000 i 2003 – 2004); stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture; staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003); staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin); liczne wyjazdy studyjne i wykłady w ramach prowadzonych grantów Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektów Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz KGHM Polska Miedź; członek zespołów redakcyjnych “Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz “Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa) oraz „Sinologia Hispanica”.

Publikacje (wybrane):

  • „China’s Provinces and the Belt and Road Initiative”, Routledge 2021;
  • „China’s Selective Identity: State, Ideology and Culture” (with B.Kowalski), Palgrave 2019;
  • „Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością. Dezideologizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform”, Łódź 2013;

Na stałe w: Łodzi