Honorata Nyga-Łukaszewska

Research Fellow

Honorata Nyga-Łukaszewska

Pracownik MSZ RP. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu SGH.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, POLITYKA ENERGETYCZNA, POLITYKA KLIMATYCZNA

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracowała m.in. w MSZ RP. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, międzynarodowych rynków energii i dyplomacji gospodarczej. Organizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Publikacje (wybrane):

  • Czy porozumienie głównych producentów gazu ma szansę stać się nowym OPEC w światowym handlu gazem?, „Zeszyty Naukowe KGŚ”, SGH 2010, nr 26;
  • Polityka energetyczna UE w świetle kryzysu gazowego ze stycznia 2009 (współautorstwo), [w:] K. Falkowski, E. Teichmann, „Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy”, SGH, Warszawa 2010;
  • Klimat i energia w nowej strategii UE 2020, „Analizy i Opinie CSM” 2010, nr 9.

Na stałe w: Warszawie

Honorata Nyga-Łukaszewska

Research Fellow

Honorata Nyga-Łukaszewska

Pracownik MSZ RP. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu SGH.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, POLITYKA ENERGETYCZNA, POLITYKA KLIMATYCZNA

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracowała m.in. w MSZ RP. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, międzynarodowych rynków energii i dyplomacji gospodarczej. Organizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Publikacje (wybrane):

  • Czy porozumienie głównych producentów gazu ma szansę stać się nowym OPEC w światowym handlu gazem?, „Zeszyty Naukowe KGŚ”, SGH 2010, nr 26;
  • Polityka energetyczna UE w świetle kryzysu gazowego ze stycznia 2009 (współautorstwo), [w:] K. Falkowski, E. Teichmann, „Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy”, SGH, Warszawa 2010;
  • Klimat i energia w nowej strategii UE 2020, „Analizy i Opinie CSM” 2010, nr 9.

Na stałe w: Warszawie