Radosław Sikorski

Radosław Sikorski otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za zainicjowanie procesu tworzenia koncepcji Partnerstwa Wschodniego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

Radosław Sikorski

Radosław Sikorski otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za zainicjowanie procesu tworzenia koncepcji Partnerstwa Wschodniego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

Ukończył studia na Uniwersytecie Oksfordzkim na kierunkach: filozofia, nauki polityczne i ekonomia. W marcu 1981 r. był przewodniczącym Uczniowskiego Komitetu Strajkowego podczas wydarzeń bydgoskich. W latach 1981-1989 przebywał w Wielkiej Brytanii jako uchodźca polityczny. Od 1986 do 1989 r. pracował jako reporter podczas wojen w Afganistanie i Angoli. W 1992 r. zasiadał na stanowisku wiceministra obrony narodowej. W latach 1998-2001  sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz przewodniczącego Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. W latach 2005-2007 Sikorski sprawował urząd ministra obrony narodowej a w latach 2007-2014 ministra spraw zagranicznych.

Radosław Sikorski

Radosław Sikorski otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za zainicjowanie procesu tworzenia koncepcji Partnerstwa Wschodniego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

Radosław Sikorski

Radosław Sikorski otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za zainicjowanie procesu tworzenia koncepcji Partnerstwa Wschodniego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

Ukończył studia na Uniwersytecie Oksfordzkim na kierunkach: filozofia, nauki polityczne i ekonomia. W marcu 1981 r. był przewodniczącym Uczniowskiego Komitetu Strajkowego podczas wydarzeń bydgoskich. W latach 1981-1989 przebywał w Wielkiej Brytanii jako uchodźca polityczny. Od 1986 do 1989 r. pracował jako reporter podczas wojen w Afganistanie i Angoli. W 1992 r. zasiadał na stanowisku wiceministra obrony narodowej. W latach 1998-2001  sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz przewodniczącego Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. W latach 2005-2007 Sikorski sprawował urząd ministra obrony narodowej a w latach 2007-2014 ministra spraw zagranicznych.