Tomasz Smura

Resident Senior Fellow

Tomasz Smura

Dyrektor Biura Analiz w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Od 2022 roku członek Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Specjalizacje: TECHNOLOGIE WOJSKOWE I PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY, POLITYKA ZAGRANICZNA USA, BEZPIECZEŃSTWO REGIONU AZJI WSCHODNIEJ

Tomasz Smura jest doktorem nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Wcześniej studiował także na University of Nottingham. Jego praca doktorska dotyczyła kształtowania się systemu równowagi sił w Azji Wschodniej, a zainteresowania badawcze obejmują tematykę polityki zagranicznej USA, regionu Azji Wschodniej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego (zwłaszcza w aspekcie militarnym). Tomasz Smura jest stypendystą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajwanu, pełnił funkcję m.in  Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Strategicznej Spółce Skarbu Państwa i odbył staże analityczne m.in. w Departamencie Strategii i Planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a obecnie pracuje jako Dyrektor Biura Analiz w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Od 2022 roku członek Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Publikacje (wybrane):

 • Tomasz Smura, “Balance Sheet of Poland-US Relations beyond the Trump Administration” w Tomasz Smura, Naomi Konda (red.), Balance Sheet of U.S. Allies and Implication for Alliance Policy, Warszawa 2018;
 • Tomasz Smura, Od Newport do Brukseli – adaptacja Sojuszu Północnoatlantyckiego do zagrożenia rosyjskiego „Raport Pułaskiego” 2018, nr 2;
 • Tomasz Smura, Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach w USA – możliwe konsekwencje dla amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, „Pulaski Policy Paper” 2016, nr 27;
 • Tomasz Smura, Nowa zimna wojna – wpływ pogorszenia relacji Rosji z Zachodem na stan bezpieczeństwa w Europie, „Pulaski Policy Paper” 2015, nr 11; Tomasz Smura, płk (rez.) dr hab. Adam Radomyski, Rafał Lipka, Rafał Ciastoń, “Prognozowane scenariusze zagrożeń i misji Sił Powietrznych i wojsk obrony przeciwlotniczej,” w Tomasz Smura, Rafał Lipka (red.), Przyszłość Sił Powietrznych i jednostek obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP, Warszawa 2015;
 • Tomasz Smura, Rafał Lipka, Program modernizacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej – stan realizacji i perspektywy powodzenia, „Pulaski Policy Paper” 2015, nr 1;
 • Tomasz Smura, Relacje chińsko-japońskie w okresie rządów Shinzo Abe, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2014, 49,  nr 1 ;
 • Tomasz Smura, Rafał Lipka, “Siły Powietrzne RP,” w Tomasz Smura, Rafał Lipka (red.), Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne, Warszawa 2014;
 • Tomasz Smura, “Oferta MEADS” w Polska Tarcza – potrzeby, wyzwania i implikacje dla bezpieczeństwa kraju, Tomasz Smura, Rafał Lipka, Warszawa 2014.

Na stałe w: Warszawie

Tomasz Smura

Resident Senior Fellow

Tomasz Smura

Dyrektor Biura Analiz w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Od 2022 roku członek Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Specjalizacje: TECHNOLOGIE WOJSKOWE I PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY, POLITYKA ZAGRANICZNA USA, BEZPIECZEŃSTWO REGIONU AZJI WSCHODNIEJ

Tomasz Smura jest doktorem nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Wcześniej studiował także na University of Nottingham. Jego praca doktorska dotyczyła kształtowania się systemu równowagi sił w Azji Wschodniej, a zainteresowania badawcze obejmują tematykę polityki zagranicznej USA, regionu Azji Wschodniej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego (zwłaszcza w aspekcie militarnym). Tomasz Smura jest stypendystą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajwanu, pełnił funkcję m.in  Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Strategicznej Spółce Skarbu Państwa i odbył staże analityczne m.in. w Departamencie Strategii i Planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a obecnie pracuje jako Dyrektor Biura Analiz w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Od 2022 roku członek Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Publikacje (wybrane):

 • Tomasz Smura, “Balance Sheet of Poland-US Relations beyond the Trump Administration” w Tomasz Smura, Naomi Konda (red.), Balance Sheet of U.S. Allies and Implication for Alliance Policy, Warszawa 2018;
 • Tomasz Smura, Od Newport do Brukseli – adaptacja Sojuszu Północnoatlantyckiego do zagrożenia rosyjskiego „Raport Pułaskiego” 2018, nr 2;
 • Tomasz Smura, Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach w USA – możliwe konsekwencje dla amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, „Pulaski Policy Paper” 2016, nr 27;
 • Tomasz Smura, Nowa zimna wojna – wpływ pogorszenia relacji Rosji z Zachodem na stan bezpieczeństwa w Europie, „Pulaski Policy Paper” 2015, nr 11; Tomasz Smura, płk (rez.) dr hab. Adam Radomyski, Rafał Lipka, Rafał Ciastoń, “Prognozowane scenariusze zagrożeń i misji Sił Powietrznych i wojsk obrony przeciwlotniczej,” w Tomasz Smura, Rafał Lipka (red.), Przyszłość Sił Powietrznych i jednostek obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP, Warszawa 2015;
 • Tomasz Smura, Rafał Lipka, Program modernizacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej – stan realizacji i perspektywy powodzenia, „Pulaski Policy Paper” 2015, nr 1;
 • Tomasz Smura, Relacje chińsko-japońskie w okresie rządów Shinzo Abe, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2014, 49,  nr 1 ;
 • Tomasz Smura, Rafał Lipka, “Siły Powietrzne RP,” w Tomasz Smura, Rafał Lipka (red.), Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne, Warszawa 2014;
 • Tomasz Smura, “Oferta MEADS” w Polska Tarcza – potrzeby, wyzwania i implikacje dla bezpieczeństwa kraju, Tomasz Smura, Rafał Lipka, Warszawa 2014.

Na stałe w: Warszawie