Aleksandra Trzcińska

Dyrektor Pionu Operacyjnego

Aleksandra Trzcińska

Menedżer z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży eventowej, pracujący w różnych środowiskach i dla różnych klientów. Przez ostatnie 10 lat kierując zespołami projektowymi odpowiadała za realizację zarówno wydarzeń krajowych jak i międzynarodowych. Największe projekty były dedykowane nawet 3,5 tys. zaproszonych osób i miały wielomilionowe budżety. Pedagog edukacji dorosłych i specjalista psychologii w zarządzaniu.

Aleksandra Trzcińska

Dyrektor Pionu Operacyjnego

Aleksandra Trzcińska

Menedżer z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży eventowej, pracujący w różnych środowiskach i dla różnych klientów. Przez ostatnie 10 lat kierując zespołami projektowymi odpowiadała za realizację zarówno wydarzeń krajowych jak i międzynarodowych. Największe projekty były dedykowane nawet 3,5 tys. zaproszonych osób i miały wielomilionowe budżety. Pedagog edukacji dorosłych i specjalista psychologii w zarządzaniu.