Valdas Adamkus

Vladas Adamkus został laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność, która miała na celu przeprowadzenie ponownych wyborów na Ukrainie oraz za jego zaangażowanie w Pomarańczową Rewolucję.

Valdas Adamkus

Vladas Adamkus został laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność, która miała na celu przeprowadzenie ponownych wyborów na Ukrainie oraz za jego zaangażowanie w Pomarańczową Rewolucję.

W czasie I wojny światowej działał w antyniemieckiej partyzantce. Zajmował się wtedy dystrybucją podziemnych czasopism patriotycznych. Pod koniec wojny razem z rodzicami wyemigrował do Niemiec. Tam ukończył gimnazjum oraz zaczął studia na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. W 1949 r. Valdas Adamkus zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Podczas swojego pobytu w USA intensywnie angażował się w działania na rzecz społeczności litewskiej. W roku 1997 kandydował na urząd prezydenta, który objął po zakończeniu drugiej tury wyborów w 1998 roku. Będąc prezydentem Litwy popierał akcesję państwa do Unii Europejskiej oraz NATO.

Valdas Adamkus

Vladas Adamkus został laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność, która miała na celu przeprowadzenie ponownych wyborów na Ukrainie oraz za jego zaangażowanie w Pomarańczową Rewolucję.

Valdas Adamkus

Vladas Adamkus został laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność, która miała na celu przeprowadzenie ponownych wyborów na Ukrainie oraz za jego zaangażowanie w Pomarańczową Rewolucję.

W czasie I wojny światowej działał w antyniemieckiej partyzantce. Zajmował się wtedy dystrybucją podziemnych czasopism patriotycznych. Pod koniec wojny razem z rodzicami wyemigrował do Niemiec. Tam ukończył gimnazjum oraz zaczął studia na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. W 1949 r. Valdas Adamkus zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Podczas swojego pobytu w USA intensywnie angażował się w działania na rzecz społeczności litewskiej. W roku 1997 kandydował na urząd prezydenta, który objął po zakończeniu drugiej tury wyborów w 1998 roku. Będąc prezydentem Litwy popierał akcesję państwa do Unii Europejskiej oraz NATO.