Pulaski_Policy_Paper_NATO_METTING_BRUSSELS

KOMENTARZ: Spotkanie szefów państw i rządów NATO – Sojusz zwiększy zaangażowanie w walce z terroryzmem

KOMENTARZ: Spotkanie szefów państw i rządów NATO – Sojusz zwiększy zaangażowanie w walce z terroryzmem

26 maja, 2017

KOMENTARZ: Spotkanie szefów państw i rządów NATO – Sojusz zwiększy zaangażowanie w walce z terroryzmem

Pulaski_Policy_Paper_NATO_METTING_BRUSSELS

KOMENTARZ: Spotkanie szefów państw i rządów NATO – Sojusz zwiększy zaangażowanie w walce z terroryzmem

Autor: Tomasz Smura

Opublikowano: 26 maja, 2017

W dniu 25 maja 2017 r. odbyło się w Brukseli spotkanie szefów państw i rządów Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego (tzw. mały szczyt NATO). Przywódcy państw NATO zdecydowali m.in. o przystąpieniu Organizacji do koalicji walczącej z tzw. Państwem Islamskim i zwiększeniu zaangażowania Sojuszu w walkę z terroryzmem. NATO potwierdziło również zaangażowanie w bezpieczeństwo tzw. wschodniej flanki Sojuszu.

Na agendzie spotkania szefów państw i rządów, które odbyło się po raz pierwszy nowej siedzibie organizacji, piętno odcisnęły z jednej strony obecność nowego Prezydenta USA Donalda Trumpa (spotkanie w tym formacie miało na celu zapoznanie Prezydenta USA z pozostałymi przywódcami państw NATO) oraz zwiększone zagrożenie ze strony islamskiego terroryzmu, o czym przypomniał zamach w Manchesterze, który miał miejsce zaledwie dwa dni wcześniej (22 maja). Głównymi tematami spotkania był więc z jednej strony bardziej sprawiedliwy podział wydatków i obowiązków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a europejskimi członkami Sojuszu (tzw. burden sharing) i zwiększenie ich wydatków na obronę, z drugiej zaś zwiększenie zaangażowania NATO w walkę z terroryzmem, a przede wszystkim tzw. Państwem Islamskim.

NATO przystępuje do koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu

Najważniejsze ustalenia spotkania odnosiły się do walki z terroryzmem. Przywódcy państw przyjęli plan działań (Action Plan) w zakresie walki z terroryzmem zakładający, iż NATO jako organizacja przystąpi w charakterze niebojowym do międzynarodowej koalicji mającej na celu zwalczanie tzw. Państwa Islamskiego (Global Coalition to Defeat ISIS, do tej pory jej członkami były pojedyncze państwa Sojuszu) oraz zwiększenie zaangażowania natowskich samolotów wczesnego ostrzegania AWACS w patrolowaniu przestrzeni powietrznej nad Bliskim Wschodem i wysłanie w rejon – przez sojuszników dysponujących takimi zdolnościami – samolotów do tankowania w powietrzu. Na spotkaniu zdecydowano również o utworzenie w ramach NATO nowej komórki wywiadowczej zajmującej się zwalczaniem terroryzmu.

W zakresie zwiększenia wydatków na obronność, sojusznicy zgodzili się opracować własne narodowe plany dojścia do oczekiwanego przez NATO progu 2 proc PKB na obronę (takie zobowiązanie podjęły państwa Sojuszu jeszcze na szczycie w Walii w 2014 r.) i informować o postępach w ich wdrażaniu (pierwszy zestaw raportów ma być dostarczony do grudnia br.).

Przywódcy Sojuszu potwierdzili też zaangażowanie we wzmocnienie bezpieczeństwa tzw. wschodniej flanki NATO i utrzymanie tzw. Wzmocnionej Wysuniętej Obecności (Enhanced Forward Presence, 4 wzmocnione batalionowe grupy bojowe rozmieszczone w państwach bałtyckich i Polsce). W tym zakresie uznano środki powzięte na szczytach w Newport i Warszawie za wystarczające i zgodnie z informacją przekazaną przez Sekretarza Generalnego NATO nie zgłoszono dalszych postulatów.

Autor: Tomasz Smura, Kierownik Biura analiz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego