cyber

Wrz
10

Współpraca z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Miło nam poinformować, że w ramach Programu „Cyberbezpieczeństwo” Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego nawiązała współpracę ekspercką z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. 9 września w siedzibie Fundacji odbyło się pierwsze robocze spotkanie pomiędzy instytucjami. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się, między innymi, standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym, zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk. W ramach współpracy, Fundacja im. Kazimiera Pułaskiego zaangażuje się w projekt „Wielonarodowe działania obronne w cyberprzestrzeni” oraz w prace badawcze nad „Koncepcją działań militarnych w cyberprzestrzeni”.

DETAIL

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter