cyberobrona

Lip
17

Nowa strategia Departamentu Obrony w cyberprzestrzeni

Pod koniec kwietnia 2015 roku nowo wybrany sekretarz obrony Ashton Carter ogłosił drugą w historii strategię Pentagonu w cyberprzestrzeni. Prezentacja strategii odbyła się w Dolinie Krzemowej, sercu amerykańskiego sektora IT. Opublikowany dokument zastąpił strategię z 2011 roku. Strategia Pentagonu 2011 W 2011 roku Departament Obrony opublikował częściowo odtajnioną, liczącą niespełna 13 stron, „Strategię działania w cyberprzestrzeni”. Strategia wyznaczała 5 inicjatyw. Pierwsza z nich zakładała traktowanie środowiska wirtualnego jako kolejnego obszaru działań wojennych obok lądu, morza, powietrza i przestrzeni kosmicznej. Wiązało się to z budową odpowiednich jednostek i struktur do operowania w cyberprzestrzeni, co doprowadziło do utworzenia Dowództwa Operacji w Cyberprzestrzeni (US CYBERCOM) podległego Dowództwu Strategicznemu Stanów Zjednoczonych. Druga inicjatywa polegała na przyjęciu nowych koncepcji obrony, która kładła nacisk na „cyberhigienę”, rozumianą jako rozsądne korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz ulepszenie metod walki […]

DETAIL