Energetyka

Sty
20

Unia Energetyczna – kluczowa koncepcja w polityce energetycznej UE

W odpowiedzi na kryzys energetyczny w 2009 r., z różnym stopniem zaangażowania, promowana jest budowa unii energetycznej w ramach UE. Początkowo idea nosiła nazwę Europejskiej Wspólnoty Energetycznej i była popularyzowana przez b. przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques Delorsa oraz b. przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. W swojej koncepcji główny nacisk położyli oni na budowę wspólnej polityki energetycznej, m.in. poprzez wypracowanie mechanizmów solidarności energetycznej. O ile zmieniła się nazwa przedsięwzięcia, a także główny jej promotor (obecnie Donald Tusk), idea zaproponowana jako odpowiedź na kryzys energetyczny w dalszym ciągu jest aktualna. Konsekwencje konfliktu ukraińsko-rosyjskiego uwydatniły konieczność podjęcia zdecydowanych działań w kontekście wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach polityki energetycznej. Wydarzenia na wschodniej granicy UE, a także współzależność rynków gazu ziemnego pokazują, jak ważna dla państw członkowskich UE jest budowa nie tylko wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego, […]

DETAIL
Paź
28

Energetyka jądrowa w Polsce

Nr 3 z października 2010 Autorzy: Honorata Nyga-Łukaszewska, Mariusz Ruszel Niniejsze opracowanie jest wyjściem naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką energetyki jądrowej w Polsce. Według Międzynarodowej Agencji Energii w ostatnich latach zainteresowanie energetyką jądrową determinowały głównie czynniki natury ekonomicznej, politycznej, środowiskowej i czynniki związane z gospodarowaniem energią. Te pierwsze dotyczą zwiększonego zapotrzebowania na energię wraz ze wzrostem gospodarczym – szczególnie wyraźne w Chinach czy Indiach, drugie – wiążą się z konfliktami toczącymi się w gronie i na terytoriach eksporterów paliw, trzecie – dotyczą finansowego obciążania elektrowni za emisje gazów cieplarnianych i ostatnie – koncentrują się głównie wokół problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Pobierz raport w formacie PDF. Zdjęcie: Toucanradio

DETAIL