• W odpowiedzi na kryzys energetyczny w 2009 r., z różnym stopniem zaangażowania, promowana jest budowa unii energetycznej w ramach UE.

    Autor: Justyna Trubalska
    Opublikowano: 20/01/2015
  • Niniejsze opracowanie jest wyjściem naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką energetyki jądrowej w Polsce. Według Międzynarodowej Agencji Energii w ostatnich latach zainteresowanie energetyką jądrową determinowały głównie czynniki natury ekonomicznej, politycznej, środowiskowej i czynniki związane z gospodarowaniem energią.

    Autor: HONORATA NYGA-ŁUKASZEWSKA, MARIUSZ RUSZEL
    Opublikowano: 28/10/2010