Modernizacja

Mar
04

Rządowe cele w zakresie modernizacji polskiej armii zagrożone

Fundacja Kazimierza Pułaskiego opublikowała raport „Polski Przemysł Obronny i System Zamówień Obronnych a Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Analiza i rekomendacje”, autorstwa Macieja Olex-Szczytowskiego oraz Małgorzaty Darowskiej. Autorzy sugerują w nim zmiany w systemie zamówień obronnych tak, aby polski przemysł mógł uczestniczyć w Programie w zakresie przewidywanym przez Rząd. Przeprowadzona w raporcie analiza warunków ekonomicznych i prawnych i wykazała, że istniejący system zamówień obronnych nie sprzyja realizacji Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w zakresie udziału polskiego przemysłu obronnego (PPO). W opinii autorów, warunkiem realnego zaangażowania PPO w programy operacyjne jest usprawnienie planowania, prowadzenia i koordynacji zamówień obronnych, a także wprowadzenie zmian zarówno w procedurach, jak i w samym przemyśle. Większość regulacji dotyczących zamówień obronnych nie uwzględnia wystarczająco przemysłowych oraz ekonomicznych czynników.  Tymczasem, jak podkreśla Maciej Olex-Szczytowski, istotne jest, aby z góry poddawać analizie, jak […]

DETAIL
Sty
31

Program modernizacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej – stan realizacji i perspektywy powodzenia

26 grudnia 2014 r. Prezydent Rosji Władimir Putin zatwierdził znowelizowaną „Wojskową Doktrynę Federacji Rosyjskiej”. Dokument w stosunku do wersji z 2010 r. rozszerzył katalog zewnętrznych zagrożeń, a wśród najważniejszych z nich wymienia m.in.: „zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego (…) oraz zbliżanie się infrastruktury Organizacji do granic Rosji”, mieszanie się w wewnętrzne sprawy jej sojuszników, rosnące zagrożenie ze strony terroryzmu i ekstremizmów oraz wspieranie w państwach graniczących z Federacją Rosyjską reżimów, które doszły do władzy wskutek obalenia legalnych władz. Jako główny cel rozwoju rosyjskich sił zbrojnych stawiane jest przekształcenie ich struktury i wielkości oraz wyposażenie ich w nowoczesną (perspektywiczną) broń, tak aby były w stanie skutecznie odpowiedzieć na wskazane zagrożenia. Należy się spodziewać dalszej modernizacji SZ FR, aby z jednej strony zachować ich potencjał odstraszania, a z drugiej by były gotowe skutecznie i szybko działać w konfliktach regionalnych na obszarze, […]

DETAIL
Sty
23

Polski Przemysł Obronny i System Zamówień Obronnych a Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP

Nr 4 z grudnia 2014 Autorzy: Maciej Olex-Szczytowski, Małgorzata Darowska Przeprowadzona w raporcie analiza warunków ekonomicznych i prawnych i wykazała, że istniejący system zamówień obronnych nie sprzyja realizacji Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w zakresie udziału polskiego przemysłu obronnego (PPO). W opinii autorów, warunkiem realnego zaangażowania PPO w programy operacyjne jest usprawnienie planowania, prowadzenia i koordynacji zamówień obronnych, a także wprowadzenie zmian zarówno w procedurach, jak i w samym przemyśle. Pobierz raport w formacie PDF.

DETAIL
Cze
23

Polska Tarcza – potrzeby, wyzwania i implikacje dla bezpieczeństwa kraju

Nr 2 z maja 2014 Autorzy: Rafał Ciastoń, dr Robert Czulda, Kamil Mazurek, Tomasz Smura Raport Pułaskiego „Polska Tarcza – potrzeby, wyzwania i implikacje dla bezpieczeństwa kraju”, zawiera porównanie dostępnych obecnie przeciwlotniczych i przeciwrakietowych systemów rakietowych średniego zasięgu. Został opracowany na podstawie zestawu pytań skierowanego do potencjalnych oferentów, opinii ekspertów, a także spotkań z przedstawicielami firm uczestniczących w drugiej fazie dialogu technicznego dotyczącego pozyskania systemów „Wisła”. Raport zawiera też rekomendacje dla członków administracji rządowej w zakresie czynników, które należy uwzględnić w procesie wyboru takich systemów. Do pobrania Pobierz raport w formacie PDF.

DETAIL