• Najważniejsze państwa UE oraz Polska powinny udzielać MTK wszelkiej pomocy w zakresie niezbędnym dla umożliwienia mu efektywnego prowadzenia spraw oraz umacniania autorytetu.

    Autor: Jędzrzej Czerep
    Opublikowano: 26/01/2015